ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวแสดง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวแสดง*, -ตัวแสดง-

ตัวแสดง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวแสดง (n.) actor See also: player Syn. ตัวละคร, ผู้แสดง, นักแสดง
ตัวแสดง (n.) actor See also: player Syn. ตัวละคร, ผู้แสดง, นักแสดง
ตัวแสดงนำ (n.) leading actor/actress Syn. ตัวเอก, ดารานำ, นักแสดงนำ
English-Thai: HOPE Dictionary
headline(เฮด'ไลนฺ) n. หัวเรื่อง,หัวข่าว. vt. ใส่หัวข่าว,ใส่หัวเรื่อง. vi. เป็นตัวแสดงนำ
lcd(แอลซีดี) ย่อมาจากคำว่า liquid crystal display (จอภาพผลึกเหลว) ใช้ทำจอภาพ มีลักษณะเป็นของเหลวใสเหมือนแก้วเจียรนัย อัดอยู่ระหว่างเนื้อแก้วสองชั้น เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงจากภายนอก จะสะท้อนแสงออกมาเป็นมุมต่าง ๆ ใช้เป็นตัวแสดงอักขระและภาพ คอมพิวเตอร์ขนาดวางตักนิยมใช้จอภาพชนิดนี้ จอภาพนี้แม้จะใช้กำลังไฟฟ้าน้อยมาก แต่จะชัดเจนดี นิยมใช้กับเครื่องคำนวณที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ด้วย
liquid crystal displayจอภาพผลึกเหลวใช้ตัวย่อว่า LCD (อ่านว่า แอลซีดี) ใช้ทำจอภาพ มีลักษณะเป็นของเหลว ใสเหมือนแก้วเจียรนัย อัดอยู่ระหว่างเนื้อแก้วสองชั้น เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงจากภายนอก จะสะท้อนแสงออกมาเป็นมุมต่าง ๆ ใช้เป็นตัวแสดงอักขระและภาพ คอมพิวเตอร์ขนาดวางตักนิยมใช้จอภาพชนิดนี้ จอภาพนี้แม้จะใช้กำลังไฟฟ้าน้อยมาก แต่จะชัดเจนดี นิยมใช้กับเครื่องคำนวณที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ด้วย
personage(เพอ'ซะนิจฺ) n. บุคคลสำคัญ,บุคคล,คน,ตัวละคร,ตัวแสดง, Syn. notable,dignitary
super(ซูพ'เพอะ) n. ผู้ควบคุม,สินค้าพิเศษ (ขนาด,คุณภาพและอื่น ๆ) ,ตัวแสดงพิเศษ,เรื่องพิเศษ adj. ชั้นพิเศษ,ดีวิเศษ,สุดขีด,เกินปกติ., Syn. extraordinary
English-Thai: Nontri Dictionary
personage(n) ตัวแสดง,ตัวละคร,บุคคลสำคัญ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Castingการคัดเลือกตัวแสดง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
character (n.) ตัวแสดง See also: ผู้สวมบทบาท Syn. fictional character, fictitious character
fictional character (n.) ตัวแสดง See also: ผู้สวมบทบาท Syn. fictitious character
fictitious character (n.) ตัวแสดง See also: ผู้สวมบทบาท Syn. fictional character
walk-on (n.) ตัวแสดงประกอบในภาพยนตร์หรือละคร Syn. actor
super (n.) ตัวแสดงพิเศษ (คำไม่เป็นทางการ) See also: นักแสดงเพิ่มเติมพิเศษ Syn. extra, supernumerary
miscast (vt.) วางตัวแสดงไม่ถูกต้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You go on three auditions a month and you call yourself an actor. But Bob...คุณไปคัดตัวแสดงแค่เดือนละ 3 ครั้ง แล้วเรียกตัวเองว่าดารา แต่บ็อบ
Me, I go on three auditions a month and call myself an actor, but Bob is...ฉันไปคัดตัวแสดงเดือนละ 3 ครั้ง แล้วยังเรียกตัว้องว่าดารา แต่บ็อบ...
Alas, we can't afford her to cast our show... but, well, as casting agents go... she is the best.ถึงแม้เราจะไม่มีเงินจ้างเธอ ให้คัดนักแสดงให้หนังเรา แต่ถ้าเป็นเรื่องคนคัดตัวแสดงแล้วละก็.. เธอเก่งที่สุดเลย
Magnificent amygdala as well.ส่วนที่เป็นตัวแสดงอารมย์ก็อยู่ตรงนี้
Why'd you skip rehearsal? You're the leading actress.ทำใมไม่ไปซ้อมล่ะ เธอเป็นตัวแสดงนำนะ
Don't go around auditioning like that.อย่าไปสมัครคัดเลือกตัวแสดงเรื่อยไปอย่างงั้น
And annoyingly, the understudies are actually professional actors.แถมยังน่ารำคาญ นักแสดงอาชีพกลับเป็นตัวแสดงแทน
Today these lies will come full circle and you will learn if you truly have what it takes to call yourself a survivor.และคุณจะรู้ว่าพวกเขาจะบอกได้ไหมว่ามีผู้รอดชีวิตหรือเปล่า กรงเป็นตัวแสดงสัญลักษณ์การเกิดใหม่ของเธอ
Not an audition for "Kill Bill 3."ไม่ใช่มาคัดตัวแสดง /N สำหรับเรื่อง "คิล บิล ภาค 3"
Okay,I only include that and the personal interactions to denote the passage of time.โอเค ฉันแค่เพิ่มนั่นเข้าไปและปฎิสัมพันธ์ส่วนตัวแสดงผ่านข้อเขียน
Does she think she's the star? She's just a stuntwoman.เธอคิดว่าเธอเป็นคนดังหรือไง เป็นแค่ตัวแสดงแทนแท้ๆ
I just have to find the main character right?ฉันแค่ต้องหาตัวแสดงหลัก ใช่ไหม?
You must be Kim Sun Ah's stunt double. Let's work well together.คุณคงเป็นตัวแสดงแทนคุณคิมซุนอา\ เราคงร่วมงานกันได้ดีนะครับ
That's exciting. Who is the main character?น่าตื่นเต้นดี ใครเป็นตัวแสดงหลัก
That you made a fuss that the female lead had to be me.พี่คะ พี่บอกว่าพี่จะไม่เล่นถ้าตัวแสดงหญิงไม่ใช่ฉัน
I'm using her as my stunt double to get the lead role.ฉันก็เลย... ให้เธอเล่นเป็นตัวแสดงแทนของฉัน ฉันได้รับบทนำ
The director called me a stuntwoman.วุง เขาบอกว่าชั้นเป็น ตัวแสดงแทนล่ะ
You want to be the leading lady, don't you?เป็นเพราะว่าคุณต้องการที่จะเป็นตัวแสดงหลัก ใช่มั๊ยล่ะ?
If you get the lead role, then I can get your role.ก็ดี... ถ้าคุณได้เป็นตัวแสดงหลัก มันก็จะดีสำหรับฉัน
You're coming up. Get in there and tune up, come on.รีบมาเร็ว เธอต้องรีบไปเตรียมตัวแสดง
You guys remember when we had to fill in for Glee Club? ♪ Sing a-ling-a-ling ♪จำตอนที่เราเข้าไปเป็นตัวแสดงแทน ของชมรม Glee ได้มั้ย? Singa-ling-a-ling
Hey, so the stuntman's prepped for the fall.เขาเป็นตัวแสดงแทน ในฉากล้มน่ะ
Can you, uh, ask David to meet me by the bag to talk to the double?คุณช่วยไปบอกเดวิด ให้เอากระเป๋ามาด้วย เพื่อคุยกับตัวแสดงแทนได้ไหม
But next to them, extras like me die without ever saying a lineทุกครั้งที่ดูละคร ตัวแสดงเอก จะอยู่จนจบเรื่อง
They die whilst eating, driving, sleepingแต่ตัวแสดงประกอบเหมือนฉัน จะตายเมื่อไหร่ก็ได้
The lead role is a patient, so we always play the bad guys if their partner was a good person, they wouldn't even be hereฉันก็แค่ต้องการจะทำให้มันดูเหมือนจริง คราวหน้าเลือกบทที่ดีกว่านี้หน่อยนะ คนป่วยคือตัวละครหลัก ตัวแสดงประกอบคือคนที่ไม่ดี
You can't guilt-trip me into changing my mind about the lead character.เธอจะมาทำให้ฉันเปลี่ยนใจเพราะรู้สึกผิด เกี่ยวกับเรื่องตัวแสดงนำไม่ได้หรอกนะ
Every superhero has a persona, a mission, an origin story.ซุปเปอร์ฮีโร่ทุกๆคน จะต้องมีตัวแสดง มีภารกิจ มีเนื้อเรื่องที่มา
All you need is that one person who believes in you-- and every time I go into an audition,สิ่งที่คุณต้องการก็คือ ใครซักคนที่เชื่อมั่นในตัวคุณ แต่ทุกครั้งที่ฉันไปคัดตัวแสดง
Do you know if any of the instruments we'll be hearing tonight are unique?คุณรู้ใช่ไหม ว่าเครื่องดนตรีชิ้นไหน จะเป็นตัวแสดงนำโดยเฉพาะในคืนนี้
But the actors, you see, the actors are very, very much real.แต่ตัวแสดง คุณก็เห็นนะ ตัวแสดงคือคนตัวเป็นๆ
We're Larpers. Live-action role-playing?พวกเราเป็นลาร์เปอร์ ตัวแสดงในเกม
Tell me again--why am I helping you audition replacements?บอกอีกทีสิ ทำไมฉันช่วย พวกคุณคัดตัวแสดงแทน?
We have to bring in your stunt double.ต้องใช้ตัวแสดงแทนแล้วแหละ
I had been cast on a film, and there was somebody else doing a scene before me, very famous, very well known actress in the business, good friend of mine.ฉันไปคัดตัวแสดงในหนัง และมีคนอื่นแสดงฉากหนึ่งก่อนหน้าฉัน นักแสดงที่ดังมาก มีชื่อเสียงมากในวงการ
I went down there, I did the audition and everything.ผมไปที่นั่น คัดตัวแสดงและทำทุกอย่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวแสดง
Back to top