ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวรับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวรับ*, -ตัวรับ-

ตัวรับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวรับ (n.) receiver Ops. ตัวต้าน
ตัวรับ (n.) receiver Ops. ตัวต้าน
ตัวรับเคราะห์ (n.) victim See also: prey, sacrifice, sufferer, dupe, gull, scapegoat Syn. ผู้รับเคราะห์
ตัวรับแสง (n.) photosensitive device See also: photosensitive sensor
English-Thai: HOPE Dictionary
audio(ออ'ดีโอ) adj. เกี่ยวกับเสียง,เกี่ยวกับโสตประสาท. -n. ส่วนที่เกี่ยวกับเสียงของโทรทัศน์,วงจรของตัวรับที่ให้เสียง (ในโทรทัศน์) ,ความถี่ของเสียง
receptor(รีเซพ'เทอะ) n. อวัยวะสัมผัส,เครื่องรับ,ตัวรับ,กลุ่มเซลล์ที่รับการกระตุ้น,ปลายประสาทสัมผัส
sense organn. อวัยวะสัมผัส,อวัยวะประสาทสัมผัส,อวัยวะที่ไวต่อตัวกระตุ้น,ตัวรับ, Syn. receptor
token ringวงแหวนโทเค็นในระบบเครือข่าย หมายถึง การส่งข้อมูลแบบวงแหวน กล่าวคือ ผู้ส่งข้อมูลจะนำข้อมูลใส่ในถาด (token) ถาดนี้จะเดินตามสายผ่านไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่โดยรอบ เมื่อเดินไปถึงเครื่องที่จะเป็นตัวรับ ก็จะจัดการรับถาดนั้นไว้เพื่อถ่ายโอนข้อมูลออก เมื่อบันทึกข้อมูลลงในเครื่องของตนแล้ว ก็จะปล่อยถาดกลับไปยังผู้ส่ง เมื่อผู้ส่งตรวจดูว่า ข้อมูลถูกรับไว้เรียบร้อยแล้ว ก็จะลบข้อมูลทิ้ง (บางทีเรียกสั้น ๆ ว่า ring network)
uploadบรรจุขึ้นหมายถึง การถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งคอมพิวเตอร์ตัวส่งข้อมูลเรียกว่าเป็นตัวที่ทำการ "บรรจุขึ้น" ส่วนคอมพิวเตอร์ตัวรับข้อมูลเรียกว่าเป็นตัวที่ทำการ "บรรจุลง" ส่วนมากใช้ในการถ่ายโอนจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายไปไว้ในแม่ข่าย ซึ่งถือว่าสูงกว่า ถ้าเป็นการถ่ายโอนจากแม่ข่าย จะเรียกว่า "บรรจุลง" (download)
English-Thai: Nontri Dictionary
receptor(n) อวัยวะรับสัมผัส,เครื่องรับ,ตัวรับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acceptorตัวรับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biosensorเครื่องรับรู้ชีวภาพ, ตัวรับรู้ชีวภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
receptor๑. หน่วยรับความรู้สึก๒. ตัวรับ, ที่รับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensorเครื่องรับรู้, ตัวรับรู้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sensorตัวรับรู้ เครื่องรับรู้ อุปกรณ์รับรู้ [พลังงาน]
Acceptorsผู้รับ, สารรับ, ตัวรับ [การแพทย์]
plateเพลต, โลหะที่ทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าซึ่งเป็นตัวรับอิเล็กตรอน โดยทั่วไปเรียกว่าแอโนด สำหรับในหลอดสุญญากาศเรียกว่า เพลต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
radio waveคลื่นวิทยุ, สื่อกลางที่ใช้ส่งสัญญาณข้อมูลไปในอากาศ โดยสามารถส่งในระยะทางได้ทั้งใกล้และไกล โดยมีตัวกระจายสัญญาณ (broadcast) ส่งไปยังตัวรับสัญญาณ และใช้คลื่นวิทยุในช่วงความถี่ต่างๆ กันในการส่งข้อมูล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
transceiver (n.) ตัวรับและส่งในเครื่องเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The receivers run the fly route downfield And then block as the play develops, okay?ตัวรับวิ่งตามเส้นทาง ตัวบล็อคกันคู่แข่งตามแผน โอเค๊?
Ty Cobb called him the greatest left fielder of all time.ไท ค็อบบ์ ถูกยกย่องให้เป็น ตัวรับฝั่งซ้ายที่ดีที่สุดตลอดกาล
A good left fielder knows what pitch is coming.เมื่อคนขว้างได้รับสัญญาณ และเริ่มขว้าง ตัวรับข้างซ้ายที่ดีรู้ดีว่าลูกจะมา
The oak was firm, the reed bent."'ต้นโอ๊กแน่นิ่ง ต้นอ้อเอนตัวรับพายุ
But nothing could have prepared him or anyone... for the shock and sorrow of what was to come.แต่เขาและคนอื่นๆ ไม่ได้เตรียมตัวรับมือ... ...อาการช็อคและโศกสลด ที่กำลังจะมาเยือน
I want my students prepared for the realities of the world they're about to greet.ผมอยากให้พวกเขา เตรียมตัวรับความเป็นไปของโลก
One very fortunate thing was that both of you were highly receptive to hypnosis compared to othersสิ่งที่โชคดีมากๆ อย่างนึงก็คือ พวกนายทั้งคู่เป็น ตัวรับการสะกดจิตได้ดีเมื่อเทียบกับคนอื่นๆ
But no matter how much you two are receptive to hypnosis or no matter how good of a hypnotist Mrs. Yoo is getting people to fall in love isn't easyแต่มันไม่สำคัญมาเท่าไหร่หรอก ที่พวกนายทั้งคู่เป็นตัวรับที่ดี และมันก็ไม่สำคัญว่าคุณ Yoo จะสะกดจิตเก่งแค่ไหน
Oh, and Milton Bradley with his dive-and-roll catch.และ มิลตัน แบรดลี่ พุ่ง และ ม้วนตัวรับ
Next time you bad-mouth me to one of my superiors, there are going to be serious consequences.คราวหน้าถ้านายไปว่าร้ายฉันให้เจ้านายฟังอีกละก็ \ เตรียมตัวรับกรรมไว้ได้เลย คราวหน้าถ้านายไปว่าร้ายฉันให้เจ้านายฟังอีกละก็ \ เตรียมตัวรับกรรมไว้ได้เลย
'Bout we try you out at receiver?นายลองเป็นตัวรับดีมั้ย
It works on the adrenal gland, blocks it's receptors.มันเล่นงานต่อมอเดรลาลิน กันตัวรับ
Which means there's probably a receiver hidden somewhere inside the Buy More.หมายความต้องมีตัวรับสัญญาณ ซ่อนอยู่ในบายมอร์
We found a total of 29 bugs just like it, but we still haven't found the receiver.เราเจอทั้งหมด 29 เครื่อง แต่ไม่เจอตัวรับสัญญาณ
The receiver may contain information indicating that you're the Intersect.ในตัวรับอาจมีข้อมูลที่บ่งชี้ว่า คุณคืออินเตอร์เซ็ค
If we don't locate the receiver in the next 24 hours...ถ้าเราหาตัวรับไม่เจอใน 24 ชม.
We have gathered to punish you for our sons' deaths.เรามาลงโทษพวกแกที่ฆ่าลูกของพวกเรา. เตรียมตัวรับมือ
You can have the Steelers' entire offensive line... tugging' on that valve... and not generate enough force to do that.ต่อให้เอาตัวรับของทีมสตีลเลอร์ทั้งแผง มาดึงวาล์วนั่น ก็ยังไม่มีแรงพอจะทำให้เป็นแบบนั้นได้
Construct a receiver using that spectrum, It's possible, of course.แน่นอนว่ามันเป็นไปได้ที่จะสร้างตัวรับที่ใช้แถบแยกสีนั้น
She's got grade three previa.เธอเป็น ตัวรับฝากระดับ 3 นะ
We got a big day tomorrow.เราต้องเตรียมตัวรับมือกับเรื่องใหญ่วันพรุ่งนี้
Others, Johnny Yates, got a PO Box in Pope.ส่วนคนอื่น จอห์นนี่ เยสท์ ถวายตัวรับใช้โป๊บ
Well, we're handling Meineke and his crew.เอาล่ะ เราต้องเตรียมตัวรับมือ กับเมนิกเก้และลูกสมุนของเขา
Can I take this? Oh, yeah.-ฉันขอตัวรับก่อนสายก่อนนะ
To routers all over the worldไปยังตัวรับสัญญาณทั่วโลก
We're going to have to keep her sedated until we kill the link.เราคงต้องปล่อยให้เธอหมดสติไปก่อน Nจนกว่าจะทำลายตัวรับสัญญาณได้
We need to be equally well prepared.เราก็จะต้องเตรียมตัวรับมือให้ได้เท่าเทียมกัน
You took off your jacket. and you got warm.ถอดเสื้อนอก ตัวรับไออุ่น
Prepare to get the horns.เตรียมตัวรับศึกให้ดีเถอะ
You're going to overload the capacitors.มันเริ่มเกินพิกัดของตัวรับพลังงาน
Actually, ethyl alcohol inhibits electrical conduction in the nerve cells and stimulates reuptake receptors of inhibitory neurotransmitters like gamma-aminobutyric acid.ที่จริงเอธิลแอลกอฮอล์ ยับยั้งการนำไฟฟ้าในเซลล์ประสาท แถมกระตุ้นตัวรับการดูดซึม สารยับยั้งการสื่อประสาท เช่นแรดแกมมา แอมิโนบิวทิริก
This particular chip has a transmitter, which makes it wireless.เจ้าชิปตัวนี้ มีตัวรับส่งสัญญาณ แบบไร้สายอยู่ด้วย
Would you excuse me just one second?ฉันขอตัวรับสายสักนาที
Then we must be prepared for them.งั้นเราต้องเตรียมตัวรับมือ
Mine! The cage is mine!นี้มันระดับสงครามเลยนะ มีตัวรับส่งหลายช่องทาง
Excuse me, I've got to take this phone call.โทษที ผมขอตัวรับโทรศัพท์ก่อน
This one transmits. This one receives.นี้เป็นตัวส่งสัญญาณ นี้เป็นตัวรับ
You'll have more truth than you can handle.มีความจริงที่เธอ ต้องเตรียมตัวรับมืออยู่มาก
Okay. Well, we just want to GI you all a heads up.โอเค เอาล่ะ เราแค่อยากให้พวกคุณทุกคน เตรียมตัวรับมือกันล่วงหน้าให้ดี
With a 500-megawatt transmitterที่มีตัวรับสัญญาน 500 เมกกะวัตต์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวรับ
Back to top