ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวยุ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวยุ่ง*, -ตัวยุ่ง-

ตัวยุ่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวยุ่ง (n.) meddler See also: nuisance, troublesome person Syn. ตัวป่วน, ตัวกวน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've been a thorn in my side since you were brought here.เธอมันตัวยุ่งตั้งแต่ถูกนำมาที่นี่
You're making such a fuss. Hurry back.เธอนี่เป็นตัวยุ่งอยู่เรือยเลย รีบกลับมาล่ะ
Can you do it,little Shige-monster?ทำได้มั๊ย ชิเกรุตัวยุ่ง
You're the one who is complicated!เธอนั่นแหละ ที่ทำตัวยุ่งยาก
Besides, I'm happy to be rid of the nuisanceแถมฉันยังหมดตัวยุ่งไปอีกหนึ่งตัว
* You're a hot mess *เธอเป็นตัวยุ่งสุดร้อนแรง
He's married,and have i mentioned,a total ass to pretty much everyone at all times?เขาแต่งงานแล้ว แล้วฉันเคยบอกไหมว่าเขาเป็นตัวยุ่งสำหรับทุกคนตลอดเวลา
Even you, Shorty.รวมถึงเธอด้วย ตัวยุ่ง
You think you can give me the runaround, kemp?นายคิดว่านายจะหาทางหนีให้ฉันได้เหรอ เจ้าตัวยุ่ง
I didn't say the snacks were for you now, did I, Nosy Rosie?ไม่ได้บอกว่าของกินเล่นของนายซักหน่อย เจ้าตัวยุ่ง
I won't be any trouble.ฉันจะไม่ทำตัวยุ่งยาก
Dagnabbit, I'm trying to sleep!เจ้าพวกตัวยุ่ง ฉันพยายามจะหลับ!
Getting away from you. You're trouble, is what you are.ไปให้ห่างเจ้า เจ้าเป็นตัวยุ่งยาก นั่นหละที่เจ้าเป็น
You're a real piece of work, lady.คุณนี่มันตัวยุ่งยากจริง ๆ คุณผู้หญิง
All right, sloppy babies, let's take it from the top.เอาละ พวกตัวยุ่งทั้งหลาย เริ่มตั้งแต่แรก
You really "you'd" this one, huh?เธอนี่มันตัวยุ่งจริงๆเลย
Half a crown says Alan bollixes this up entirely.ครึ่งราชวงศ์บอกว่าอลัน เป็นพวกตัวยุ่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวยุ่ง
Back to top