ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวผู้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวผู้*, -ตัวผู้-

ตัวผู้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวผู้ (n.) male See also: man, cock Syn. เพศผู้, เพศชาย Ops. ตัวเมีย
ตัวผู้ (adj.) long and sharp Ops. ตัวเมีย
English-Thai: HOPE Dictionary
andro-(คำเสริมหน้า) หมายถึง "ชาย", "เพศชาย", "ตัวผู้" (male)
androecium(แอนดรี' เซียม) n., (pl. -cia) เกสรตัวผู้. -androecial adj.
androgynous(แอนดรอจ' จินัส) adj. ซึ่งมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเม่ยในดอกเดียวกัน, กะเทย
anther(แอน' เธอะ) n. เกสรตัวผู้ของดอกไม้.
archicarp(อาร์'คิคาร์พ) n. อวัยวะสืบพันธ์ตัวผู้ของเชื้อราจำพวก ascomycetousfungi
bachelor(แบช'ชะเลอะ) n. ชายโสด,ผู้ได้รับปริญญาตรี,อัศวินหนุ่ม,สัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีเมีย, See also: bachelordom n. bachelorhood n. ดูbachelor bachelorism n. ดูbachelor, Syn. unmarried man -Conf. spinster
gender benderตัวแปลงเพศหมายถึง ปลั๊กไฟพิเศษที่สามารถเปลี่ยนตัวต่อสายเคเบิลตัวเมียให้เป็นตัวผู้หรือสลับตัวผู้เป็นตัวเมียได้
billy goatn. แพะตัวผู้
black widown. แมงมุมพิษสีดำจำพวกหนึ่ง มันกินตัวผู้
boar(บอร์) n. หมูตัวผู้ที่ไม่ได้ตอน,หมูป่าตัวผู้
buck(บัค) n. กวางตัวผู้,มั่งตัวผู้,กระต่ายตัวผู้,ม้าตัวผู้,แกะตัวผู้,แพะตัวผู้,สัตว์ตัวผู้,ชาย,ชายหนุ่ม,นิโกรชาย,อินเดียแดงชาย,กรอบ,โครง,เหรียญ,เจ้าชู้,เพื่อนยาก
bull(บูล) n. วัวตัวผู้,สัตว์ตัวผู้,คนที่รูปร่างบึกบึน,ตำรวจ -Id. (milk the bull ทำงานที่ไม่ได้ผลประโยชน์) adj. ผู้ชาย,เกี่ยวกับราคาที่สูงขึ้น
cardinal(คาร์'ดิเนิล) n. พระราชาคณะของคาทอลิก,นกจำพวกหนึ่งตัวผู้สีแดงจัด,สีแดงเข้ม adj. สำคัญยิ่ง,มีสีแดง,พื้นฐาน., See also: cardinalship n. ดูcardinal, Syn. principal
championship(แชม'เพียนชิพ) n.ภาวะที่เป็นแชมเปี้ยน,ตำแหน่งผู้ชนะเลิศ,การป้องกัน,การเป็นทนาย,การสนับสนุน,การแข่งขันเพื่อได้ตัวผู้ชนะเลิศ, Syn. supremacy
cock(คอค) {cocked,cocking,cocks} n. ไก่ตัวผู้,นกตัวผู้,ผู้นำ,หัวหน้า,นักต่อสู้,นกสับของปืน,หัวก๊อกท่อน้ำท่อแก๊สที่ใช้มือปิดเปิดได้,ลึงค์,เวลาไก่ขัน,รุ่งอรุณ,การขันของไก่ vt. ดึงนกสับ vi. เดินวางท่า,วางมาด,เชิดขึ้น,ตั้งขึ้น,เตรียมยิง
cockereln. ไก่ตัวผู้ที่มีอายุไม่ถึงปี,วัยรุ่นที่ชอบหาเรื่อง
cog(คอก) n. ซี่ล้อ,ฟันเฟือง,เดือยตัวผู้,คนผู้น้อยในหน่วยงานใหญ่,เรือลำเล็กที่ติดพ่วงเรือลำใหญ่ abbr. cognitive function test
colt(โคลทฺ) n. ลูกม้าตัวผู้,คนอ่อนหัด,เด็กหนุ่ม
detainer(ดีเทน'เนอะ) n. การยึดทรัพย์ของคนอื่นไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย,หมายศาลให้กักตัวผู้ต้องหา
dichogamy(ไดคอก'กะมี) n. ภาวะที่มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียสุกในเวลาต่างกัน, See also: dichotomous adj.
diecious(ไดอี'เชิส) adj. ซึ่งมีอวัยวะเพศตัวผู้และเพศตัวเมียอยู่แยกจากกัน., Syn. dioecious
dioecious(ไดอี'ชัส) adj. ซึ่งมีอวัยวะเพศตัวผู้และอวัยวะเพศตัวเมียอยู่แยกจากกัน,ซึ่งมีเพศต่างหาก, Syn. diecious
drake(เดรค) n. เป็ดตัวผู้.
drone(โดรน) n. ผึ้งตัวผู้,กาฝาก,เครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมด้วยวิทยุทางไกล,เสียงหึ่ง ๆ คล้ายผึ้ง,ขลุ่ยที่มีเสียงต่ำ,การพูดเสียงต่ำ,เสียงพึมพำที่น่าเบื่อ,คนที่พูดเสียงที่น่าเบื่อ v. (ทำ) เสียงหึ่ง ๆ คล้ายผึ้ง,ขลุ่ยที่มีเสียงต่ำ,การพูดเสียงต่ำ,เสียงพึมพำที่น่าเบื่อ,ค
female connectorปลั๊กตัวเมียหมายถึง ปลั๊กไฟฟ้าแบบหนึ่งที่เป็นตัวรองรับ (มีแต่รูที่จะรับ การเสียบจากปลั๊กตัวผู้อีกทีหนึ่ง)
foundation(เฟาเด'เชิน) n. รากฐาน,พื้นฐาน,การก่อ,การสร้าง,การสถาปนา,มูลนิธิ,กองทุนมูลนิธิ,ผู้ก่อตั้ง,คณะผู้ก่อตั้ง,เครื่องรัดลำตัวผู้หญิง., See also: foundationary adj., Syn. basis
gander(แกน'เดอะ) n. ห่านตัวผู้,การมองดู,การชำเลืองมอง, Syn. glance,look,peep
gelding(เจล'ดิง) n. ม้าตัวผู้ถูกตอน,ขันที
gobbler(กอบ'เบลอะ) n. ไก่งวงตัวผู้,คนที่กินอย่างตะกละตะกลาม
hart(ฮาร์ท) n. กวางตัวผู้ (โดยเฉพาะตั้งแต่5ปีขึ้นไป)
hartshornn. เขากวางตัวผู้,แอมโมเนียมคาร์บอเนต
he(ฮี) pron. เขาผู้ชาย,คนนั้น,ใครก็ได้ n. ผู้ชาย,สัตว์ตัวผู้
heath cockไก่ป่าสีดำตัวผู้
hinny(ฮิน'นี) n. ม้าพ่อ (เกิดจากม้าตัวผู้ผสมกับแม่ลา) ,ขวัญใจ,ที่รัก
homogamousadj. ซึ่งมีเพศเดียวกัน,ซึ่งมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเจริญ เติบโตพร้อมกัน
jackassn. ลาตัวผู้,คนโง่,คนทึ่ม. ลา
male(เมล) adj.,n. ชาย,ผู้ชาย,ตัวผู้,พืชตัวผู้,ผู้,ผู้ชาย,เพศชาย,เกสรตัวผู้., See also: maleness n., Syn. masculine
male connectorตัวเสียบตัวผู้หมายถึง สายไฟด้านหัวที่มีลักษณะเป็นตัวผู้ ใช้เสียบลงในช่องเสียบหรือปลั๊กไฟตัวเมีย เมื่อการเสียบเรียบร้อย ไฟก็จะเดินผ่านได้
mate(เมท) n. เพื่อน,สามีหรือภรรยา,เพื่อนร่วม (สำนัก,โรงเรียน,บ้านหรืออื่น ๆ) ,หนึ่งในสัตว์ตัวผู้ตัวเมียคู่หนึ่ง,ผู้ช่วยจ่านายสิบทหารเรือ,ผู้ช่วยนายเรือ. v. ร่วม,ร่วมคู่,แต่งงาน,สมรส,ผสมพันธุ์,เป็นเพื่อน, See also: mateship n.
milter(มิล'เทอะ) n. ปลาตัวผู้ในฤดูผสมพันธุ์
English-Thai: Nontri Dictionary
BILLY billy goat(n) แพะตัวผู้
buck(n) กวาง,แพะ(ตัวผู้),กระต่าย,สัตว์ตัวผู้,เงินเหรียญอเมริกัน
bull(n) วัวตัวผู้,ช้างพลาย,สัตว์ตัวผู้,การโกหก,การพูดเกินจริง
bullock(n) วัวตัวผู้,วัวตอน,วัวหนุ่ม
cock(n) ไก่ตัวผู้,ก๊อกน้ำ,นักต่อสู้,ผู้นำ,นักเลง,หัวโจก,คนสำคัญ,นกปืน
drake(n) เป็ดตัวผู้
drone(n) ภมร,ผึ้งตัวผู้,กาฝาก,เครื่องบินบังคับ
gander(n) ห่านตัวผู้
gobbler(n) ไก่งวงตัวผู้
hart(n) กวางตัวผู้
jackass(n) ลาตัวผู้,คนโง่,คนบัดซบ,คนทึ่ม,คนเซ่อ
male(adj) ตัวผู้,เพศผู้,เพศชาย
tomcat(n) แมวตัวผู้
ogre(n) ยักษ์,ปอบตัวผู้
ox(n) วัวตัวผู้
ram(n) เครื่องตอกเสาเข็ม,แกะตัวผู้
roebuck(n) กวางตัวผู้
rooster(n) พ่อเล้า,ไก่ตัวผู้
stag(n) กวางตัวผู้
stallion(n) ม้าตัวผู้
stamen(n) เกสรดอกไม้ตัวผู้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
entailการกำหนดตัวผู้สืบมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habeas corpus (L.)หมายสั่งให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lineupชี้ตัวผู้ต้องสงสัยโดยให้เรียงแถว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maleชาย, เพศชาย, ตัวผู้, เพศผู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
requisition๑. การเกณฑ์๒. การขอ, คำขอเบิก (สิ่งที่ต้องการ)๓. การขอให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
show upชี้ตัวผู้ต้องสงสัยตัวต่อตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dioeciousไดอีเชียส,อวัยวะเพศของตัวผู้ตัวเมียแยกเป็นคนละตัว,มี2เพศ [การแพทย์]
Intra Cavitaryใส่ในเครื่องมือใส่ในตัวผู้ป่วย [การแพทย์]
Maleหัวสวม, เพศชาย, ตัวผู้ [การแพทย์]
pollen grainละอองเรณู, เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของพืชดอก อยู่ภายในอับละอองเรณูของเกสรตัวผู้   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sterile Insect Technique เทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน, เอสไอที, การควบคุมประชากรแมลงโดยปล่อยแมลงชนิดเดียวกันที่ทำให้เป็นหมันด้วยรังสีไปในธรรมชาติ จำนวนมากต่อเนื่องกันหลายรุ่น เมื่อแมลงตัวเมียผสมพันธุ์กับแมลงตัวผู้ที่เป็นหมันจะไม่สามารถแพร่พันธุ์ต่อไปได้ ซึ่งทำให้ประชากรแมลงค่อยๆ ลดลง วิธีการนี้ ไม่ทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์ และไม่มีสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
androecium (n.) เกสรตัวผู้
anther (n.) เกสรตัวผู้ของดอกไม้
bolt (n.) น๊อตตัวผู้
brant (n.) ห่านตัวผู้ Syn. male goose, drake
buck (n.) สัตว์ตัวผู้ See also: (ใช้กับสัตว์บางชนิด เช่น กวาง, กระต่าย, แกะ, แพะ เป็นต้น)
call letters (n.) รหัสที่ใช้อ้างถึงตัวผู้พูดในการสื่อสารทางวิทยุ
call sign (n.) รหัสที่ใช้อ้างถึงตัวผู้พูดในการสื่อสารทางวิทยุ
capon (n.) ไก่ตอน (ตัวผู้)
cob (n.) หงส์ตัวผู้ See also: ห่านตัวผู้ Syn. male swan
cock (n.) ไก่ตัวผู้ See also: นกตัวผู้ Syn. rooster, cockrel
cock-a-doodle-doo (n.) เสียงขันของไก่ตัวผู้
cockrel (n.) ไก่ตัวผู้ See also: นกตัวผู้ Syn. rooster
cockspur (n.) เดือยไก่ตัวผู้
colt (n.) ลูกม้าตัวผู้อายุไม่เกิน 4 ปี Syn. foal, yearling, mustang
drake (n.) เป็ดตัวผู้ Syn. gander, cob
gander (n.) ห่านตัวผู้ Syn. male goose, drake, brant
gib (n.) แมวตัวผู้
hart (n.) กวางตัวผู้สีแดงที่โตแล้ว
hinny (n.) ล่อ (เกิดจากม้าตัวผู้ผสมกับลาตัวเมีย)
horse (n.) ม้าตัวผู้ Syn. stallion
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dauntless sim complete.ตัวผู้กล้าหาญสมบูรณ์แบบ
Bucks get dumb during mating season.ตัวผู้จะโง่ในฤดูผสมพันธุ์
The male one had dark black hair, the female was a redhead.ตัวผู้ชายมีผมดำ ตัวผู้หญิงมีผมแดง
One badass male maintaining a stable of females through combat.ตัวผู้ที่แข็งแกร่งดูแล บรรดาตัวเมีย ผ่านการต่อสู้
Okay, listen up. The male delivered the warhead to the center of downtown.ตัวผู้มันส่งหัวรบให้ทีใจกลางเมือง
So our creatures have been misbehaving, and you haven't yet isolated the bug?ตัวผู้สร้าง ของเรายังทำตัวแปลก ๆ และคุณยังไม่ได้แยกออกมาแก้ไขข้อผิดพลาด ที่เกิด
Have you personally retained counsel?ตัวผู้หมวดเองได้คุยกับทนายบ้างหรือยังคะ?
That's not a sheep. It's a ram. It has horns.ดูเอาเองสิ นั่นมันไม่ใช่แกะ มันแกะตัวผู้ มันมีเขาด้วย
He is forty, very powerfully built with a member like a stallionเขาคือสี่สิบ, มากสร้างอย่างทรงพลัง... ...กับสมาชิกเหมือนม้าตัวผู้
I said, "Arrest that man!"ฉันพูดว่า, "จับตัวผู้ชายคนนี้ไว้!"
We just march in and they take this girl.จับตัวผู้หญิงไป.. มัดไว้
I do in bad weather.แล้วก้อเทเครื่องดื่มลงบนตัวผู้หญิงอ่ะ
Some days was a He, some days a She.บางวันก็เป็นตัวผู้(he) บางวันก็เป็นตัวเมีย(she)
First Wife was a ghost of a woman.เมียคนแรกเป็นแค่ผีในตัวผู้หญิง
These men can learn the value of an honest day's labor, while providing a valuable service to the community and... at a bare minimum of expense to Mr. and Mrs. John Q Taxpayer.คนเหล่านี้สามารถเรียนรู้คุณค่าของการใช้แรงงานวันที่ซื่อสัตย์ของ ขณะที่การให้บริการที่มีคุณค่าให้กับชุมชนและ ... ที่ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่ายให้กับนายและนางจอห์น Q ตัวผู้เสียภาษีอากร
The majestic song of the male silverback gorilla.เสียงเพลงครวญของกอริลลาหลังเทาตัวผู้
Yeah. I hate that in a woman.ใช่ ฉันเกลียดสิ่งนั้นในตัวผู้หญิง
You can see right off they're mating'. The buck deer is jumpin' the does.เห็นชัดๆ ว่ามันกำลังผสมพันธุ์กัน กวางตัวผู้กำลังกระโดดขึ้นหลังกวางตัวเมีย
All we have to do is find the man who has minus an eyelash. We have the murderer. I'll do a cross-check.เอาหละเรามีขนตา ตัวผู้ต้องสงสัย ผมจะค้นประวัติครอบครัวเค้าอีกครั้ง
Then perhaps His Majesty should speak to their leader.พระองค์น่าจะเจรจากับตัวผู้นำ
I want you to find out who the secret leader of the Jesuits is.จงไปสืบหาตัวผู้นำเยซูอิต
Identification of the caller was unsuccessful."การระบุตัวผู้โทรนั้นไม่เป็นผลสำเร็จ"
Or possibly there was a female chicken on the other side of the road if it was a male chicken or, depending on the season it might be migrating.หรืออาจมีไก่ตัวเมียอยู่ที่ฝั่งตรงข้าม... ในกรณีที่เป็นตัวผู้ หรืออาจมีแหล่งอาหารอยู่ หรืออาจอพยพตามฤดูกาล
They're like animals on the Discovery Channel: Fuck, fuck!ผู้ชายก็เหมือนสัตว์ตัวผู้ ฟาดไม่เลือก
The feather of a black rooster.หยาดฝนเที่ยงคืน 12 หยด ขนไก่ตัวผู้
Unless the culprit behind these attacks is caught it is likely the school will be closed.นอกจากว่าเราจะจับตัวผู้ทำร้ายได้ โรงเรียนของเราอาจจะต้องถูกปิด
The culprit has been identified, I presume?ได้ยินว่า คุณจับตัวผู้กระทำผิดได้แล้ว
There once lived a mean cuckoo guy named Young-Dal.กาลครั้งหนึ่ง มีนกดุเหว่าตัวผู้ ชื่อว่า ยง-ดาล
Testosterone is a type of male hormone... that can turn a normal kid like Tae-il into a wild animal in a snap!เทสโทสเตอร์โรน เป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในตัวผู้ชาย ที่สามารถเปลี่ยนเด็กธรรมดาอย่างแตอิล ให้กลายเป็นสัตว์ป่าไปได้อย่างรวดเร็ว
Who lives what he dreams."และพบมันในตัวผู้ชาย ซึ่งใช้ชีวิตตามที่ตนฝัน
Oh, and if you're wondering about this guy who's making this tape he's okay.เออแล้วถ้าเธอสงสัยในตัวผู้ชายที่อัดเทปนี้อยู่นะ เค้าเป็นคนที่ใช้ได้ทีเดียว
It's 49 to command, we got man over the top.หน่วย 49 รอคำสั่ง เราได้ตัวผู้ชายที่อยู่ข้างบนนั่นแล้ว
You see, the males are territorial, but when they smell a female in heat they come running from everywhere.คุณเห็นแล้วว่าตัวผู้มันอยู่รอบบริเวณนี้ แต่เมื่อมันได้กลิ่นตัวเมียจากคลื่นความร้อน ...มันจะมุ่งเข้ามาจากทุกทิศทุกทาง
The males must've come through here looking for the female.งูตัวผู้มักจะเข้ามาที่นี่ เพื่อตามหาคู่ของมัน
Hey, get in there and nab the suspect!นี่ , เข้าไปข้างในและจับตัวผู้ต้องสงสัยซะ!
It's the guy peacock who poofs up.นกยูงตัวผู้ถึงจะรำแพน
She's like a lioness letting the lion know she's ready.เหมือนนางสิงโต กำลังทำให้ตัวผู้รู้ว่าพร้อมแล้ว
It's the guy lion who poofs up, too.สิงโตตัวผู้เท่านั้นถึงจะพองขน
You tell me where l can find this guy and you can finish your game.บอกมาว่าผมจะหาตัวผู้ชายคนนี้ได้ที่ไหน พวกคุณจะได้เล่นต่อ
Gentlemen, I want this terrorist found and I want him to understand what terror really means.ท่านสุภาพบุรษ, ฉันต้องการตัวผู้ร้ายคนนี้... ...ให้เขาได้รับรู้ ว่าความน่ากลัว จริงๆเป็นอย่างไร.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวผู้
Back to top