ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวต่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวต่อ*, -ตัวต่อ-

ตัวต่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวต่อ (n.) jigsaw puzzle See also: picture puzzle Syn. ภาพต่อ, จิกซอว์
ตัวต่อ (n.) wasp Syn. ต่อ
ตัวต่อตัว (adv.) man to man See also: one per one, hand to hand, face to face, word for word, between two persons Ops. รุม
ตัวต่อตัว (adv.) man to man See also: one per one, hand to hand, face to face, word for word, between two persons Ops. รุม
English-Thai: HOPE Dictionary
affaire d' honneur(อาแฟร์' โดเนอ) fr. การต่อสู้ตัวต่อตัว (a duel)
gender benderตัวแปลงเพศหมายถึง ปลั๊กไฟพิเศษที่สามารถเปลี่ยนตัวต่อสายเคเบิลตัวเมียให้เป็นตัวผู้หรือสลับตัวผู้เป็นตัวเมียได้
cursorตัวชี้ตำแหน่งในระบบดอส หมายถึง สัญลักษณ์บนจอภาพที่มักจะมีแสงวาบ ๆ บางทีเรียกว่า "ตัวกระพริบ" เพื่อชี้ให้รู้ว่า ตำแหน่งของการพิมพ์อักขระตัวต่อไปจะอยู่ที่ใด ในระบบ วินโดว์ตัวชี้ตำแหน่งจะมีลักษณะเป็นรูปลูกศร แต่ในโปรแกรมบางโปรแกรม อาจมีรูปลักษณ์เป็นอย่างอื่น เช่น กากบาท มือ ฯ
duel(ดู'เอิล) n. การดวลกัน,การต่อสู้กัน,การต่อสู้กันตัวต่อตัว., See also: duelistic adj. ดูduel duellistic adj. ดู duel, Syn. contest,contend
duelist(ดู'อะลิสทฺ) n. ผู้ดวลกัน,ผู้ต่อสู้กันตัวต่อตัว., See also: duellist n. ดูduelist dueler n. ดูduelist dueller n. ดูduelist
elite(อีลีท',เอลีท') n. ชั้นยอด,หัวกะทิ,บุคคลที่ยอดเยี่ยม,สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้ว,กลุ่มอิทธิพล adj. ชั้นยอด,หัวกะทิ,เป็นส่วนที่ดีที่สุด, Syn. gentry อีลีต เป็นศัพท์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีดมาก่อน หมายถึงขนาดความกว้างของตัวอักษรที่พิมพ์ได้ 12 ตัว ต่อ 1 นิ้ว บางทียังนำมาใช้เป็นคำสั่งให้เลือกบนเครื่องพิมพ์ว่าต้องการ ให้เป็นอีลีตหรือไพกา (pica) ซึ่งหมายถึงอักษรขนาด 10 ตัวต่อนิ้ว ดู pica ประกอบ
individual(อินดะวิด'จวล) n. ตัวบุคคล,คน ๆ เดียว,สิ่งมีชีวิตเดียว,ปัจเจกชน. adj. ตัวบุคคล,เฉพาะราย,ส่วนบุคคล,ส่วนตัว,ตัวต่อตัว,โดยลำพัง, Syn. single,unique
queen(ควีน) n. ราชินี,มเหสีของกษัตริย์,กษัตรี,เทพธิดา,เทพี,นางงาม,สิ่งที่เลิศที่สุด,ไพ่ควีน (Q) ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่มีอำนาจมากที่สุด,นางพญามด (ปลวก,ผึ้ง,ตัวต่อ,แตน) ,ชายรักร่วมเพศ vi. ปกครองอย่างราชิน vt. ทำให้เป็นราชินี,ทำให้เป็นตัวหมากรุกQueen.
sting(สทิง) {stung,stung,stinging,stings} vt.,vi. (ต่อย,ตำ,แทง,กัด,ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ระคายเคือง,ทำให้คัน,ทำให้แสบ,ทรมานใจ,โกง,หลอกลวง. n. การต่อย (ตำ,แทง,กัด) ,ความเจ็บปวด,ความปวดเสียว,ความสามารถที่จะต่อย (ตำ,แทง,กัด) ,ตัวต่อย (ตำ,แทง,กัด) ,ขนพืชบางชนิดที่สามารถปล่อยของเหลวที่มีฤทธิ์ทำให้ระคายเคือง
voltaic batteryแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าหลายตัวต่อเนื่องกัน., Syn. galvanic battery
wasp(วอสพฺ) n. ตัวต่อ
waspy(วอส'พี) adj. คล้ายตัวต่อ,น้อยใจง่าย,เสียใจง่าย,เจ้าอารมณ, See also: waspily adv. waspiness n.
yellowjacket(เยล'โลแจคคิท) n. ตัวต่อ มีร่างสำดำลายเหลือง, Syn. wasp
English-Thai: Nontri Dictionary
gadfly(n) ตัวต่อ,ตัวเหลือบ
hornet(n) ตัวต่อ
wasp(n) ตัวต่อ,มดตะนอย,หมาร่า
waspish(adj) เหมือนตัวต่อ,หงุดหงิด,เผ็ดร้อน,ปากร้าย,แสบไส้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
CPI-C (common programming interface for communications)ซีพีไอซี (ตัวต่อประสานการโปรแกรมร่วมสำหรับการสื่อสาร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
individual๑. -รายบุคคล, -ตัวต่อตัว๒. ปัจเจกบุคคล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interface๑. ต่อประสาน๒. ส่วนต่อประสาน, ตัวต่อประสาน๓. โปรแกรมต่อประสาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
show upชี้ตัวผู้ต้องสงสัยตัวต่อตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antioxidantสารเคมีที่เติมลงไปในยางเพื่อจับอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา ของออกซิเจนในอากาศกับยาง (ที่มีพันธะคู่) หรือทำให้ไฮโดรเพอร์ออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาแตกตัวต่อไปเป็นส่วนที่ ไม่เป็นอันตรายต่อการเสื่อมสภาพของยาง ทำให้ยางมีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น [เทคโนโลยียาง]
Hand-to-hand-fighting, Orientalการต่อสู้ตัวต่อตัวแบบตะวันออก [TU Subject Heading]
Summit Diplomacyการเจรจาตัวต่อตัวโดยตรง (Direct face-to-face negotiation) ระหว่างประมุขของรัฐ (Head of State) หรือ ระหว่างหัวหน้าของรัฐ (Head of Government)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
jigsaw (n.) ตัวต่อ See also: จิ๊กซอว์ Syn. jigsaw puzzle, puzzle
wasp (n.) ตัวต่อตระกูล Vespidae Sphecidae See also: แตน, ต่อ
eyeball to eyeball (idm.) ตัวต่อตัว See also: เป็นส่วนตัว, ประจันหน้ากัน (คำไม่เป็นทางการ)
building block (n.) ตัวต่อไม้หรือพลาสติกของเล่น
appear (vt.) ปรากฏตัวต่อสาธารณะ Syn. be in attendance, put in an appearance Ops. be absent, leave, be missing
appear before (phrv.) ปรากฏตัวต่อหน้า Syn. appear at
be before (phrv.) ปรากฏตัวต่อหน้า (ศาล) Syn. come before
be in attendance (vt.) ปรากฏตัวต่อสาธารณะ Syn. put in an appearance Ops. be absent, leave, be missing
come before (phrv.) ปรากฏตัวต่อหน้า (ศาล)
nest of wasps (n.) รังตัวต่อ
on the watch for (idm.) ตื่นตัวต่อบางคนหรือบางสิ่ง See also: เฝ้าระวังบางคนหรือบางสิ่ง
put in an appearance (vt.) ปรากฏตัวต่อสาธารณะ Syn. be in attendance Ops. be absent, leave, be missing
report to (idm.) รายงานตัวต่อ (การมาถึง)
vespiary (n.) รังตัวต่อ Syn. nest of wasps
waspy (adj.) คล้ายตัวต่อ
weather eye (n.) ความตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ See also: (คำไม่เป็นทางการ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't have Face to Face. This cheap phone doesn't even have a camera.ตัวต่อกันไม่ได้ มือถือกระจอกนี้ไม่มีกล้อง
Now, a wasp will forage approximately four times per day... venturing a distance of maybe two miles from the nest.ตัวต่อจะออกหาอาหาร ประมาณวันละ4ครั้ง ระยะทางที่บินประมาณ2ไมล์จากรัง
In person, neutral ground.ตัวต่อตัว บนพื้นที่ปกติ
Face-to-face just you and me.ตัวต่อตัว แค่คุณกับผม
One-on-one, then why are your boys holding me?ตัวต่อตัว แล้วทำไมเด็กของนายจับฉันไว้ล่ะ
One on one, no one else aroundตัวต่อตัว ไม่มีการหมาหมู่
What do you say?ตัวต่อตัวกับฉัน เดเร็ค หรือให้พวกเขาฉีกเธอเป็นชิ้น ๆ
Yes. Do you think your wasps could have caused it?ตัวต่อทำขึ้นมาได้หรือเปล่า
Those things are very lethal.ตัวต่อพวกนั้นอันตรายมาก
Th-The wasp built his nest in the skull before Colin was buried.ตัวต่อมาทำรังในกระโหลก ก่อนที่โคลินจะถูกฝัง
The coupling device that you so considerately left us on your decoy warhead is accurate to 10 feet.ตัวต่อสัญญาณที่คุณตั้งใจ ทิ้งไว้ในจรวดตัวปลอมของคุณ มันมีความละเอียดของเป้าหมายถึง 10 ฟุต
The coupling device is now activated, and the bomb is armed.ตัวต่อสัญญาณพร้อมใช้งาน และระเบิดก็พร้อมใช้งานด้วย
The legos that Dean shoved into the vents... to this day, heat comes on and they can hear 'em rattle.ตัวต่อเลโก้ที่ดีน ยัดเข้าไปในช่องลม... ทุกวันนี้ เวลาความร้อนออกมา พวกเขายังได้ยินเสียงกรอกแกรก
If you interfere, you'll have to appear before the judge and show cause.ถ้าคุณยุ่ง, คุณจะต้องปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาและการแสดงเพราะ
I couldn't answer that until I met him face to face.ผมไม่สามารถตอบจนกว่าผมพบเขาตัวต่อตัว
I could turn out three or four a month.นั่นคือผมสามารถทำได้ถึง 3 หรือ 4 ตัวต่อเดีอนทีเดียว.
You're supposed to knock off three or four of these a day, Switcher!ฉันคาดว่านายจะทำได้ 3 หรือ 4 ตัวต่อวันต่างหาก สวิทช์เชอร์!
Everything was one-on-one. Paulie hated conferences.ทุกอย่างต้องคุยตัวต่อตัว พอลลี่เกลียดการประชุม
My vows to God do not allow me to talk... about certain aspects of my past.ฉันปฏิญาณตัวต่อพระเจ้าไม่อนุญาตให้ฉันพูด เกี่ยวกับอดีตของฉัน
And what are the next animals?และสัตว์ตัวต่อไปคืออะไร
I can identify him, by his face.ผมชี้ตัวต่อหน้าเขาได้ เป็นโอกาสดี
Perfect, your bow. You're clutching. Your body's stiff, your elbow locked.ดีมาก จับคันสีให้อยู่ในมุมที่พอเหมาะ ตัวต้องตั้งตรง ข้อศอกให้ตั้งฉาก
Swing by First Methodist, Tuesday nights.ได้เวลาสำหรับช่วง"ตัวต่อตัว"แล้ว
Yes, but I'd rather tell her in person. I'll go now.ครับ ผมว่าจะไปคุยกับหล่อนตัวต่อตัว ผมต้องไปแล้ว
Dear Signor Scordia, forgive me if I don't have the courage to speak man to man.ถึงซิญญอร์สกอร์เดีย... ขอโทษด้วย ที่ผมไม่กล้าพูดกับคุณตัวต่อตัว
I've felt it too. You must be careful now.ฉันก็เคยรู้สึกมาก่อน เธอต้องระวังตัวต่อจากนี้
In light of the dark events of recent weeks Professor Dumbledore has granted me permission to start this Dueling Club to train you all up in case you ever need to defend yourselves as I myself have done on countless occasions.สืบเนื่องจากเหตุร้าย ในช่วงหลายอาทิตย์ ศจ.ดัมเบิลดอร์ได้อนุญาต ให้ฉันเปิดชมรม การต่อสู้ตัวต่อตัว เพื่อฝึกให้พวกเธอป้องกันตัว
He wants to build a whole ad campaign around it. TV spots, public appearances.เขาต้องการให้ทำโฆษณาทั้งหมด ทั้งทีวี วิทยุ หรือการปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชน
As a man to man! One on one!แบบลูกผู้ชายด้วยกัน/Nเจอกันตัวต่อตัว
...I appeared before the Congressional Committee the highest representation of the American people under subpoena to tell what I knew of activities which I believed might lead to an attempt to set up a fascist dictatorship....ผมปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการสภาคองเกรส ผู้แทนสูงสุดของชาวอเมริกัน ภายใต้คำสั่งศาลเพื่อให้การเรื่องที่ผมรู้เห็น
We'll have to ask the next cow that comes by,คงต้องรอถามวัวตัวต่อไปดู
This is something you will learn to do this summer in your individual studies with me.นี่คือสิ่งที่พวกเธอจะเรียนตัวต่อตัวของฉันในช่วงซัมเมอร์นี้
Can you remember which ones you were gonna tell him next?เธอจำได้ไม๊ว่าตัวต่อไปที่จะบอก คืออะไร?
How about you and I just step outsideนายกับฉัน ออกไป ตัวต่อตัวกันข้างนอกดีกว่า
Appear in front of Eunchaeผมจะไม่มาปรากฏตัวต่อหน้าอึนเช
That's the last one. We did it.นั่นตัวต่ออันสุดท้าย เราทำสำเร็จ
Putting them away. Hey, watch this.เอาตัวต่อพวกนี้ออกไป เฮ้ คอยดูให้ดีนะ
Looking for all the 2 dotters.มองหาตัวต่อที่มี 2 แต้ม
I know that it is still early, but up to now is Jigsaw pattern.ฉันรู้ว่ามันเร็วไป แต่นี่มันเป็นรูปของตัวต่อจิ๊กซอว์
The jigsaw piece that I cut for my subjects was more to be a symbol that at that subject was missing something, a vital piece of the human puzzle: the survival instinct.เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเหยื่อได้เสียบางอย่างไป ตัวต่อชิ้นส่วนมนุษย์ การดิ้นรนเอาชีวิตรอด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวต่อ
Back to top