ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดแต่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดแต่ง*, -ตัดแต่ง-

ตัดแต่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดแต่ง (v.) trim See also: decorate, beautify, dress
English-Thai: HOPE Dictionary
pinch(พินชฺ) vt. หยิก,หนีบ,บีบ,บิด,บีบ,คลึง,ทำให้แสบ,ลดลง,ฉกฉวย,ทำให้กลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,เด็ดทิ้ง,ตัดแต่ง,ขโมย,ทำให้หดเหี่ยว,ปล้น,กักขัง,จับกุม. vi. (รองเท้า) รัด,ทำให้กลัดกลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,ประหยัด,เหน็บแนม. -Id. (pinch pennies ประหยัด) n. การหยิก,การหนีบ,จำนวนนิดเดียว,ความขัดสน,สถานการณืที่ลำบาก,ความกดดัน
trim(ทริม) vt. เล็ม,ขริบ,ตัดแต่ง,ทำให้เสมอกัน,ตีสองหน้า,เลียบฝั่ง,ประดับ,ดุ,ด่า,ตี,เฆี่ยน,ทำให้แพ้. vi. เดินสายกลาง,ทำให้เรือทรงตัว,ปรับใบเรือ,ปรับนโยบาย. n. การเล็ม,การขริบ,การปรับ,การทรงตัวของเรือ,อุปกรณ์,เครื่องแต่งตัว (หรูหรา) ,ของกระจุกกระจิก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Genetically modified foodsอาหารตัดแต่งพันธุ์ [TU Subject Heading]
Transgenic organismsสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dress (vt.) ตัดแต่ง See also: แต่ง, เล็ม (ขนหรือผม)
trim (vt.) ตัดแต่ง
pink out (phrv.) ตัดแต่ง
tree surgery (n.) การตัดแต่งต้นไม้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Barley buys Soviet books. He's keeping his cover in trim.ข้าวบาร์เลย์ซื้อหนังสือของสหภาพโซเวียต เขารักษาปกของเขาในการตัดแต่ง
You look like you're decorating a Christmas tree.นายเหมือนกำลังตัดแต่งต้นคริสต์มาส
It worked. He's okay. He's trimming the hedges.จริงด้วย พ่อไม่เป็นไร ท่านกำลังตัดแต่งต้นไม้อยู่
The skinner is using tree-trimming as a cover for surveillance.สกินเนอร์ ใช้การตัดแต่งต้นไม้ เป็นฉากบังหน้าเพื่อการเฝ้าดู
Oh, no, wait, I forgot. You're a fucking tree trimmer.ไม่สิ เดี๋ยว ลืมไป นายมันก็แค่คนตัดแต่งต้นไม้
King's company trims trees.บริษัทรับตัดแต่งต้นไม้ของคิง
Organic fruit. candles.อาหารที่ตัดแต่งพันธุกรรม เทียน
Humans shaped the land with the patience and devotion that the Earth demands in an almost sacrificial ritual performed over and over.มนุษย์ตัดแต่งผืนดิน ด้วยความอุตสาหะ และอุทิศตนให้กับสิ่งที่โลกต้องการ พวกเราหว่านเพาะเมล็ดพันธ์กันต่อเนื่องยาวนานรุ่นแล้ว รุ่นเล่า
But it's especially good for trim.แต่เหมาะกับการตัดแต่ง
So a reciprocating saw, a golf-club with some lubricant.ดังนั้นมีเลื่อยตัดแต่งกิ่ง กอล์ฟคลับ และสารหล่อลื่นบางส่วน
For mr. muggles and ms. lovegood, that is. We met at the groomer.แด่ นายมักเกิ้ล และ นาง เลิฟกู๊ด เราเจอกันที่ร้าน ตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง
They are shaping me into something gaudy something lethal.เค้าตัดแต่งผมให้ดูรุนแรง... ... ดูมหากาฬ
I've tried every combination, every permutation of every known element.ลองผสม ลองตัดแต่งแล้วทุกธาตุที่โลกนี้รู้จัก
But... I just trim the hedges.แต่ฉันเป็นแค่คนตัดแต่งสวน
He lives in a house on 200 acres where he still chops his own wood.บ้าน ในเนื้อที่200 เอเคอร์ ปู่คงกำลังตัดแต่งพวกต้นไม้
¶ So deck those halls, trim those trees ¶#จึงตกแต่งตึกราม ตัดแต่งกิ่งใบ#
Have your officers trimmed to your satisfaction?มีเจ้าหน้าที่ ตัดแต่งเพื่อความพึงพอใจของคุณหรือไม่
The only thing it's missing is lace trim and a sun hat.สิ่งเดียวที่มันขาดหายไปคือตัดแต่งลูกไม้และหมวกดวงอาทิตย์
A genetically modified hybrid.เป็นพืชตัดแต่งพันธุกรรม
ROOT, ROOT, ROOT BY YUZU HANAKI CUT FRUIT BY YUZU HANAKI(ราก ราก ราก ผลไม้ตัดแต่ง โดย ฮานากิ ยูซุ)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดแต่ง
Back to top