ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดเย็บ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดเย็บ*, -ตัดเย็บ-

ตัดเย็บ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดเย็บ (v.) cut out See also: tailor
English-Thai: Nontri Dictionary
dressmaking(n) การตัดเย็บเสื้อผ้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tailoringการตัดเย็บสูท [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
clothier (n.) คนขายหรือตัดเย็บเสื้อผ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sewing clothes for a specific size of woman.ตัดเย็บเสื้อผ้าสำหรับผู้หญิงขนาดพิเศษ
So we'd know who they were what they were paid and the labels that they made in the factory so wed know who they worked for.เราจึงรู้ว่าพวกเธอเป็นใคร ได้ค่าแรงเท่าไร และตัดเย็บเสื้อผ้ายี่ห้ออะไรในโรงงาน
They give the workers 6.6 minutes to make the shirt.ให้เวลาคนงาน 6.6 นาทีในการตัดเย็บเสื้อหนึ่งตัว
You know,he may be a good bomb maker, but who's to say he's a good dressmaker?รู้มั้ย เขาอาจเป็นพวกมือระเบิดเก่งๆ แต่ใครบอกว่าเขาจะเก่งตัดเย็บเสื้อผ้า?
It'll take at least a month to get a dress made.ข้าใช้เวลาเป็นเดือนในการตัดเย็บ เจ้าชอบไหมล่ะ
And today, I can't sew a stitch.จนวันนี้ ผมไม่เห็นมีการตัดเย็บ
I'm not like you.เราไม่รู้เลยว่าชุดนี้ถูกตัดเย็บมานานเท่าไร...
I need your expert sewing skills.ผมอยากได้ความสามารถในการตัดเย็บของคุณ
It's chiffon, and it's sewn to fit.ผ้าชีฟอง ตัดเย็บพอดี
Like the precision of sewing.เช่นการตัดเย็บที่ไร้ที่ติ
And a kit to sew your own clothes.และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้า
Uh, yeah, but I said that I was staying at Sawyer's,โอ ใช่ แต่ฉันบอกว่าฉันอยู่ที่โรงตัดเย็บน่ะ
Did you make your costumes yourself?คุณตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยตัวเองเหรอ?
Your clothes are all made in sweatshops.เสื้อผ้าทั้งหมดของเธอตัดเย็บมาจากโรงงานนรก
A Naturalist designer from southern France worked on stitch by stitch regarding the theme of flowers and the human right...ดีไซน์เนอร์ซึ่งเป็นนักอนุรักษ์จากตอนใต้ของฝรั่งเศษ ค่อยๆตัดเย็บขึ้นมาในธีมของดอกไม้ และสิทธิมนุษยชน...
"where are the designers,seamstresses,and models? ""ดีไซน์เนอร์, ช่างตัดเย็บ และ นางแบบ อยู่ไหน?"
You are a seamstress, whom I will publicly shame with my artistic temperament.เธอเป็นช่างตัดเย็บ ซึ่งผมจะอับอายต่อสาธารณชน \ n ด้วยอารมณ์ศิลปะของผมเอง
You're supposed to be the seamstress.เธอต้องเป็นช่างตัดเย็บซิ
These are the exact same jeans that victim number two was wearing.นั่นเป็นยีนส์ตัวเดียวกัน กับที่เหยื่อรายที่ 2 ใส่ ดูที่การตัดเย็บสิ
Impeccable tailoring.การตัดเย็บแบบไร้ที่ติ
♪ You sew your trousseau ♪โ™ช คุณตัดเย็บชุดเจ้าสาวของคุณ
I design and sew this costume myself.ผมดีไซล์และตัดเย็บชุดนี้เองเลยนะ
My mom could run up a designer gown before breakfast, cut her cloth by eye.แม่ผมสามารถออกแบบเสื้อคลุมได้ก่อนมื้อเช้า - ตัดเย็บด้วยการมองดู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดเย็บ
Back to top