ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดหญ้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดหญ้า*, -ตัดหญ้า-

ตัดหญ้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดหญ้า (v.) weed See also: mow Syn. ถาง, หักล้างถางพง, ถางหญ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
cropper(ครอพ'เพอะ) n. ผู้เก็บเกี่ยว,ผู้เพาะปลูก,คนตัดไม้ประดับ,เครื่องมือตัดหญ้า,เครื่องมือตัดไม้ประดับ,เครื่องตัดผ้า,ล้มหัวทิ่ม,การประสบความล้มเหลวอย่างกะทันหันหรืออย่างสิ้นเชิง
lawn mowern. เครื่องตัดหญ้า
mow(โม) {mowed,mowed/mown,mowing,mows} v. ตัดหญ้า,ดายหญ้า,ทำลายหรือฆ่าอย่างไม่ปรานีหรือเป็นจำนวนมาก, Syn. cut,hack,trim
reaper(รี'เพอะ) n. เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว,ผู้เก็บเกี่ยว,ผู้รับผลตอบแทน,, See also: the Reaper,the Grim Reaper n. พญามัจจุราชที่ถือมีดโค้งตัดหญ้า,ความตาย
scythe(ไซธฺ) n.เคียวตัดหญ้า,เคียวด้ามยาว vt. ตัดด้วยเคียว,ตัดหญ้าด้วยเคียว
swath(สวอธ) n. รัศมีการตัดหญ้า หรือข้าวด้วยเคียว,ส่วนที่ถูกตัดออกโดยเคียว,หญ้าหรือต้นข้าวที่ถูกตัดออก,การตวัดรอบหนึ่ง,แถบ,แถว,แนว, cut a swath ดึงดูดความสนใจมาก., Syn. swathe
English-Thai: Nontri Dictionary
LAWN lawn mower(n) เครื่องตัดหญ้า
mower(n) คนตัดหญ้า,คนดายหญ้า,เครื่องตัดหญ้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lawn mowersเครื่องตัดหญ้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mow (vi.) ตัดหญ้า See also: ถาง, ถากออก, ดายหญ้า Syn. reap, shear, sythe
mow (vt.) ตัดหญ้า See also: ถาง, ถากออก, ดายหญ้า Syn. reap, shear, sythe
sythe (vi.) ตัดหญ้า See also: ถาง, ถากออก, ดายหญ้า Syn. reap, shear
sythe (vt.) ตัดหญ้า See also: ถาง, ถากออก, ดายหญ้า Syn. reap, shear
mow down (phrv.) ตัดหญ้าหรือต้นไม้
bagger (n.) ถุงผ้าหรือถุงพลาสติกที่ติดกับเครื่องตัดหญ้า
haymaker (n.) คนตัดหญ้าและนำหญ้าไปตาก
lawn mower (n.) เครื่องตัดหญ้า
mower (n.) เครื่องตัดหญ้า
mower (n.) คนตัดหญ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The wash is done. Adolf's fed. The grass is cut.ซักผ้า ให้อาหารหมา ตัดหญ้า ทำหมดแล้ว
From his pretty lipsPapa oom ma ตัดหญ้า ปากของคุณคือ
We'll start with weeding, cutting the grass, hauling markers from the stonemason.เราเริ่มด้วยการกำจัดวัชพืช ตัดหญ้า ขนป้ายหน้าศพ
Mowing your lawn in a Notre Dame sweatshirt doesn't make you Catholic.ตัดหญ้าในชุดโบสถ์นอร์ทเตอ แดม ไม่ได้ทำให้คุณเป็นแคธอริคหรอก
Just keep doing the lawn job for now.ตัดหญ้าไปเรื่อยๆ อย่างที่เคยนั่นแหละ
No. You're not the Lawnmower Man.ไม่ เธอคงไม่ใช่คนตัดหญ้านั่น
Well, I'm looking forward to having my lawn mowed... soon.ฉันกำลังหาคนตัดหญ้าอยู่.. ..เร็วๆนี้แหละ
I thought you were doing lawns today.ฉันนึกว่าเธอไปตัดหญ้าวันนี้
You're a strange motherfucker... and I am too tired for this, Lawnmower Man.ไอ้งั่งสติไม่สมประกอบ ฉันเบื่อแกจริงๆว่ะ ไอ้คนตัดหญ้า
Lawnmower Man's in your head now, Jake.คนตัดหญ้าอยู่ในหัวแกแล้ว เจค
The lab boys tell me that somebody chased Parkette... through the house with a power lawnmower.เจ้าหน้าที่ชันสูตรบอกผมว่า มีคนใช้เครื่องตัดหญ้า วิ่งไล่เหยื่อไปทั่วบ้าน
Like cut the grass? Why not?อย่างตัดหญ้าเหรอ/ทำไมล่ะ
He used to mow my lawn.เค้าเคยไปตัดหญ้าที่บ้านชั้นน่ะ.
Your hands would get rough poking and digging things so use it insteadแล้วไว้ทำอะไร เวลาอยู่บนเขาจะใช้ตัดหญ้าหรือว่าดอกไม้ ไม่ให้มือต้องบาดเจ็บไว้หละ เจ้าจะได้พกติดตัวไว้ใช้ในยามจำเป็น
Who cut their lawns and wash their cars.ที่คอยตัดหญ้า ล้างรถให้พวกนั้น
The glazing alone costs upwards of £20,000.ค่าตัดหญ้าอย่างเดียว ตั้งสองหมื่นกว่าแล้ว
This will be our little secret... or it's free lawn mowing for a year.นี่จะเป็นความลับเล็กๆระหว่างเรา หรือจะยอมตัดหญ้าให้ฟรีปีนึง
Even before we could drive we'd cut class, sneak out, come up here, and watch the older kids drift.แม้กระทั่งก่อนที่เราจะขับรถเป็น พวกเราตัดหญ้า ผจญภัย ขึ้นมาที่นี่ และดู เด็กที่โตกว่าเล่น "ดริฟท์" กัน
They're not gonna let you go up in your John Deere riding lawnmower into outer space and try and come back down and make them look stupid.พวกเขาไม่ปล่อยให้ รถตัดหญ้าจอห์น เดียร์ของนาย... ...ขึ้นไปบนอวกาศแล้วก็ลงกลับมา...
Hey, Erik. Do you know if your dad still has my clippers?เฮ้ยอีริค พ่อแกยังมีกรรไกรตัดหญ้าของฉันอยู่หรือเปล่า
I see a lot of lawn mowing in your future.ชั้นเห็นอนาคตตัดหญ้าของเธอเลยล่ะ
Bree hodge found her lawn mower next to her coffee table.บรี ฮอจจ์พบเครื่องตัดหญ้าบนโต๊ะกาแฟของเธอ
A broken lawnmower?ตายด้วยเครื่องตัดหญ้าที่เสีย ?
The sort that offers to mow your lawn...เพื่อนบ้านที่ช่วยคุณตัดหญ้า
Daffy Duck pushing a lawn mower through my pubes.ดาฟฟี่ ดั๊กกำลังเข็ญเครื่อง ตัดหญ้าผ่านแถวหว่างขาฉัน
You buy a maintenance contract when you get the home. We'll whack your weeds, change your light bulbs.คุณซื้อสัญญาซ่อมบำรุงเมื่อคุณได้บ้าน เราจะตัดหญ้าให้
When you're done here, you wanna come do my lawn?เดี๋ยวเสร็จตรงนี้ แล้วมาตัดหญ้าที่บ้านฉันมั้ย
If he'll bring home roses... a man tells his neighbor he'll take in his garbage cans The day she finally mows her lawn.ผู้ชายบอกเพื่อนบ้านของเขาว่า เขาจะเอาถังขยะออกไปในวันที่เธอตัดหญ้าที่สนาม
He borrowed my lawnmower...เขายืมเครื่องตัดหญ้าของผม
I was the one who used to mow his lawn every Sunday.พี่ไปตัดหญ้าให้แกทุกอาทิตย์
I came over to borrow his lawnmower.ผมมาที่นี่ เพื่อขอยืมเครื่องตัดหญ้า
You know, i had to mow lawns for a living,คุณรู้ไหม แต่ก่อนผมต้องตัดหญ้าเพื่อเลี้ยงตัวเอง
Arnold Hollings, you mow the lawn at the Bowers' house.อาร์โนลด์ ฮอลลิ่งส์ คุณเป็นคนตัดหญ้าสนาม บ้านบาวเวอร์
Yeah,in fact,the guy wants to know who's going to buy him a new lawnmower.ใช่ ความจริงชายคนนี้อยากรู้ ใครจะซื้อเครื่องตัดหญ้าใหม่ให้เขา
Frostbite or lawnmower?โดนน้ำแข็งกัด หรือว่าเครื่องตัดหญ้า
You are good. Lawn mowing accident.คุณฉลาดรู้ทัน อุบัติเหตุเครื่องตัดหญ้า
He was watching a playoff game while cutting the lawn.เขากำลังจ้องดูเกมส์เริ่มเตะ ขณะที่ตัดหญ้า
Someone had to mow the lawn.ต้องมีใครสักคนคอยตัดหญ้า
And marry elena and have a lawn mower and some babies, and when i think of my future, i just come up blank.แล้วแต่งงานกับเฮเลน่าและมี เครื่องตัดหญ้าและลูกๆ แต่พอฉันมาคิดถึงอนาคต ของตัวเอง มันดูว่างเปล่า
I wanna ride off on a lawn mower with Patrick Dempsey.ฉันอยากนั่งบนรถตัดหญ้า กับ เพททริค เดมป์ซี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดหญ้า
Back to top