ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะโกนเรียก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะโกนเรียก*, -ตะโกนเรียก-

ตะโกนเรียก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะโกนเรียก (v.) hail See also: holler, call out, cry out, call someone loudly Syn. ร้องเรียก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
call out (phrv.) ตะโกนเรียก Syn. cry out, roar out, shout out
within halling distance (idm.) ใกล้พอได้ยินใครตะโกนเรียก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Give me a yell if he tries to wander off.ตะโกนเรียกข้าดังๆเลย หากเขาพยายามจะหนีไปเที่ยวข้างนอก
Screamed at me, and then he died.ตะโกนเรียกฉันก่อนสิ้นลมหายใจ
She was at the window, and she called out to me.เธอยืนอยู่ที่หน้าต่างตะโกนเรียกฉัน
That way she wouldn't remember when I called her mother a loud, obnoxious drunk with a face like J. Edgar Hoover's ass.ถ้าได้ละก็หล่อนคงจำเรื่องเมื่อคืนไม่ได้ ตอนที่ชั้นตะโกนเรียกแม่ของเธอ เสียงดังและเมาเละจนหน้าเหมือนกับตูดของเอดกาด ฮูเวอร์
I was yelling at you the other day. You didn't hear me.ผมตะโกนเรียกคุณเมื่อหลายวันก่อน แต่คุณไม่ได้ยินผม
I hollered for you everywhere, but you ignored me.แล้วพ่อก็ตะโกนเรียกลูก แต่ลูกก็ไม่สนใจ
They're always male, and they frequently have law enforcement or military experience, and they always contact the police or the media.คุณรู้มั้ย ตะโกนเรียกชื่อเขา และ...
There you are, Emily. How many times do I have to scream your name?มาแล้วรึ เอมิลี่ จะต้องให้ตะโกนเรียกชื่อกี่หนกันเนี่ย
If I get lost, I'll yell for help!..ถ้าหลงจะตะโกนเรียกแล้วกัน
Go behind this tree over here. Give me a shout when you're done and I'll keep an eye out.ไปที่หลังต้นไม้นั่น แล้วตะโกนเรียก เมื่อทำธุระเสร็จเรียบร้อย และฉันจะคอยดูให้
Can you hear her ghost wandering around the collapsing corridors of her beloved Plaza trying to find her nanny's room calling out to the construction workers in a voice that nobody hears:ตามระเบียงผุพังของโรงแรมพลาซ่ามั้ย... ...พยายามหาห้องพี่เลี้ยง... ...ตะโกนเรียกพวกคนงานก่อสร้าง...
I mean, how would you like itถ้าผมตะโกนเรียกชื่อ แพทริเซีย
I was yelling at you to hold the elevator,ass-wipe.ฉันตะโกนเรียกให้รอลิฟต์ด้วย หน้าลิง
I screamed Orhan!ผมตะโกนเรียก ออร์ฮัน!
I yelled to the Paramedic a couple of times... .. but he could not raise his head up.ผมตะโกนเรียกหมออยู่สองสามที หมอก็ยังไม่สามารถโผล่หัวขึ้นมาได้..
I called out for my mom, but nothing came out.ผมตะโกนเรียกแม่แต่ไม่มีใครมา
You're so blinded by your obsession with Bill Compton, you're likely to run through the streets screaming "werewolf bait,"พอเป็นเรื่องเกี่ยวกับบิล คอมป์ตัน เธอมักจะตาบอดเสมอ เธอเหมือนกับจะวิ่งไปตามถนน และตะโกนเรียกให้หมาป่าออกมา
I've been out there hollering for help for 10 minutes.ฉันตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือนานแล้วนะ
To call out to him, even if the door was shut in his face.ให้ตะโกนเรียกนาโอกิ ต่อให้โดนปิดประตูใส่หน้าก็ช่าง
But if you need anything, holler.แต่ถ้าคุณอยากได้อะไร ตะโกนเรียกนะ
And if you see anything, holler. I'll come running.และถ้าเห็นอะไรก็ตะโกนเรียก ฉันจะรีบไปดู
Something happens, yell down to us,ถ้ามีไรเกิดขึ้น ตะโกนเรียกพวกเราเลย
She's downstairs. I shouted, but she didn't hear. - I was the other side of London...ฉันตะโกนเรียกแล้ว แต่เธอไม่ได้ยินอ่ะ /n เมื่อกี้ฉันอยู่ตั้งอีกฟากนึงของลอนดอนน่ะ
Sometimes the voices of trapped children gets drowned out by search parties calling for them.บางทีเสียงของเด็กที่ถูกจับไปอาจถูกกลบ โดยผู้คนที่ออกค้นหาตะโกนเรียกพวกเขา
Yeah, but she's downstairs. I tried shouting, but she didn't hear.ใช่ แต่เธออยู่ข้างล่าง ฉันพยายามตะโกนเรียกแล้ว แต่เธอไม่ได้ยิน
Or will it take Andromeda? !พวกเขาตะโกนเรียกชื่อข้า
I'll yell if I need you.ฉันจะตะโกนเรียกถ้าต้องการให้ช่วย
♪ 'Cause I know one day you'll be screaming my name, ♪เพระฉันรู้ว่าวันหนึ่ง เธอต้องตะโกนเรียกชื่อฉัน
♪ 'Cause I know one day you'll be screaming my name, ♪เพราะฉันรู้ว่าวันหนึ่ง เธอต้องตะโกนเรียกชื่อฉัน
You can't force a kid to do stuff, 'cause then it just leads to a lot of door slamming and name-calling, and then the kid gets angry, too.คุณไม่ควรจะบังคับให้ลูกทำนู่นนี่ ไม่งั้นมันจะจบลงด้วยการกระแทกประตูใส่ ตะโกนเรียกชื่อ แล้วเด็กๆก็จะโกรธมาก
If she was alive out there and saw you coming all methed out with your buck knife and geek ears around your neck, she would run in the other direction.และเห็นนายมาพร้อมกับทุกวิถีทาง กับมีดของนาย และได้ยินที่นายตะโกนเรียก เธอควรจะวิ่งมาหาได้แล้ว
All right. 10 minutes. Holler if you need anything.เอาหละนะ 10 นาที ถ้าต้องการอะไรละก็ ตะโกนเรียกผม คริส โอ้ว
We tried! We called out, she didn't answer.เราพยายามแล้ว เราตะโกนเรียก แต่เธอไม่ตอบ
Why were you yelling for Cassie? Did something happen to her?นายตะโกนเรียกหาแคซซี่ทำไม มีอะไรเกิดขึ้นกับเธอใช่ไหม
All I have to do is call out.เพียงแค่ฉันตะโกนเรียก
Okay, holler if you need something.โอเค ตะโกนเรียกนะถ้าอยากได้อะไร
He stands at the window. He calls out once.เขายืนที่หน้าต่าง แล้วตะโกนเรียก
The captain shouts to his first mate,กัปตันเรือตะโกนเรียกคนสนิท
Dude, in the ghetto, if you run around the streets with baseball bats, yelling the Red Devil's name, they have to come out and fight you.พวก ในทฤษฎี ghetto ถ้าหากนายเดินไปทั่วถนนกับไม้เบสท์บอลล์ ตะโกนเรียกชื่อของ Red Devil

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะโกนเรียก
Back to top