ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะเพิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะเพิด*, -ตะเพิด-

ตะเพิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะเพิด (v.) chase See also: oust, drive, eject or expel, chase away, drive away Syn. ไล่, ตวาดไล่, ร้องไล่, ไล่ส่ง Ops. ร้องเรียก, เรียก
English-Thai: HOPE Dictionary
chide(ไชดฺ) {chided,chiding,chides} vt. ติเตียน,ตำหนิ,ด่า,ดุ,ตะเพิด,พัดเสียงดัง (ลม) ,คำราม,แสดงความไม่พอใจ, Syn. rebuke
English-Thai: Nontri Dictionary
chide(vt) ดุ,ตะเพิด,ด่าว่า,คำราม,ตำหนิ,ติเตียน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
shoo (int.) คำอุทานเพื่อขับไล่หรือตะเพิด See also: ชู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're so beautiful even while sleepingก็พ่อไล่ตะเพิดผม ให้ไปเป็นทหารอยู่ทุกวี่วัน รู้มั๊ย คุณดูสวยแม้ตอนที่คุณหลับ
Just don't get blown off.ไม่โดนตะเพิดออกมา เป็นใช้ได้
No, no, no, no, no. Outta gas?ไม่มีไม่มีไม่มี ก๊าซตะเพิด?
Hey, dude. What happened? You strike out?เฮ้ เพื่อน ว่าไง โดนตะเพิดมารึไง
Miranda sacked the last two girls after a few weeks.มิแรนด้าตะเพิดออกไปสอง
If Jean heard anything, he'd push me out. None of this is mine.ถ้าฌองรู้เรื่อง เขาตะเพิดฉันแน่
I mean, after I kicked his ass out,หลังจากที่ฉันตะเพิดเขาไปแล้ว ฉัน..
Then your grandfather Gohan, and pushed me out.และโกฮัง ปู่ของเจ้าก็มาหาข้า ไล่ตะเพิดข้ากลับมา
They bounced him out of Cornell.พอถูกตะเพิดออกจากคอร์เนลล เขาก็ไปเปิดร้านที่บ้านพ่อแม่
An orchestra kicked out by a children's ballet?วงออร์เคสตร้าโดนแก๊งบัลเล่ต์เด็กตะเพิดเนี่ยนะ
The swingsion disaster got Sue kicked off crew.ความป่นปี้ของสวิงเซชั่น ทำให้ซูโดนตะเพิดออกจากทีมงาน
But let me just ask you one question before you shut me out again.แต่ขอให้พ่อถามลูก สักคำถามหนึ่งก่อน ก่อนที่ลูกจะไล่ตะเพิดพ่อ ไปอีกครั้ง
But, um, I think the manager blew me off.แต่ฉันคิดว่าผู้จัดการร้าน คงไล่ตะเพิดฉันแน่
Luckily, Sheldon drove her out before I revealed anything important.โชคดี เชลด้อนไล่ตะเพิดเธอหนีไป ก่อนผมเผยความลับสำคัญ
Only reason I mention it is, the lady who I had it with has been sort of blowing me off lately and I got to thinking, maybe I did something wrong?เหตุผลเดียวที่ฉันจะพูดคือ ผู้หญิงที่ฉันอึ๊บด้วย แบบว่าเธอเพิ่งไล่ตะเพิดฉัน
And Caddo Parish's sheriff fucking banned me from their office.นายอำเภอ แคดโด้ เพิ่งตะเพิดฉันออกมา
Look, I know you're gonna try to kick me out. I get it.ฟังนะ ฉันรู้ว่าคุณคงจะพยายาม หาทางไล่ตะเพิดฉันออกจากที่นี่ ฉันรู้
My uncle chased her out with a machete.ลุงฉันเอามีดอีโต้ไล่ตะเพิดเธอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะเพิด
Back to top