ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะเกียกตะกาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะเกียกตะกาย*, -ตะเกียกตะกาย-

ตะเกียกตะกาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะเกียกตะกาย (v.) scramble See also: clamber, climb Syn. ตะกาย, ปีนป่าย
ตะเกียกตะกาย (v.) attempt See also: struggle, try Syn. ขวนขวาย, พากเพียร
English-Thai: HOPE Dictionary
flounder(เฟลา'เดอะ) v.,n. (การ) ดิ้น,ดิ้นรน,บากบั่น,ตะเกียกตะกาย,ชื่อปลาทะเลตัวแบน, See also: flounderingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
struggle(vi) ต่อสู้,ดิ้นรน,ฝ่าฟัน,แข่งขัน,ตะเกียกตะกาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
beat about (phrv.) ตะเกียกตะกาย
flounder about (phrv.) ตะเกียกตะกาย See also: ดิ้นรน Syn. flounder around
flounder around (phrv.) ตะเกียกตะกาย See also: ดิ้นรน Syn. flounder about
grab at a straw (idm.) ตะเกียกตะกาย See also: พยายามยึดหรือฉวย (เพื่อให้ปลอดภัย) Syn. catch at, clutch at
flounder (vi.) ตะเกียกตะกายฝ่า (น้ำ, โคลน) See also: เดินเอียงไปเอียงมา Syn. struggle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You act like you don't care what anyone thinks, but you obviously are just as desperate to fit in as everyone else if you'll date her.- นายทำท่าเหมือนไม่ใส่ใจ ว่าใครจะคิดยังไง แต่นายก็ ตะเกียกตะกาย ให้คนยอมรับพอกับคนอื่น ๆ นั่นแหละ พอเธอคบกับเขา
He was a janitor. He struggled his whole life.เขาเคยเป็นภารโรง เขาต้องตะเกียกตะกายมาตลอดชีวิต
Well, if he was strong enough to move under his own power, you'd expect signs of a struggle.ถ้าเขาแข็งแรงพอที่จะเดินด้วยตัวเองได้ คุณจะต้องเห็นบางอย่าง ว่าเขาตะเกียกตะกายไป
If he was conscious, he would have curled up in pain or tried to crawl away.ถ้าเขายังมีสติอยู่ เขาคงเจ็บปวดอย่างมาก เพื่อตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอด
Really, isn't it enough to have a room which has walls on every side? Why did you guys go up that height? It's not like you are leopards in Kilimanjaro.จริงๆเลย แค่ห้องที่มีผนังครบ4 ด้านมันไม่พอรึไง ทำไมต้องตะเกียกตะกายขึ้นไปสูงขนาดนั้น เป็นเสือดาวคีรีมันจาโรรึไง
Gaby's biological daughter was erased, and she struggled to cope.ลูกสาวแท้ๆของแก๊บบี้กำลังถูกลบให้เลือนหายไป และเธอก็ตะเกียกตะกายสุดกำลัง
Right, and after a two-month dirt nap he clawed his way out.ใช่สิ หลังจากสองเดือนที่ฝังอยู่ใต้ดินแบบนั้น แล้วเขาก็ตะเกียกตะกายขึ้นมา
He pulled himself across the yard with his arms,เขาตะเกียกตะกายมาจนถึงหน้าบ้าน
Everyone dying to catch a glimpse of me..ผู้คนตะเกียกตะกายเพื่อที่จะมองฉัน..
Our plucky little Ewok waddled her way to a respectable C-plus.ภูติตัวน้อยของพวกเรา ตะเกียกตะกายจนได้คะแนน ที่น่าพอใจคือ C บวก
I struggled to shore, and fell upon the sand.ผมตะเกียกตะกายขึ้นฝั่ง นอนแผ่บนหาดทราย
You have struggled long enough, Logan.คุณตะเกียกตะกายมานานพอแล้ว โลแกน
It would seem, sir, that something's gone terribly wrong with the operation here and you two are scrambling to save yourselves.นายท่าน มันจะดูเหมือนมีบางอย่างกลายเป็น ความผิดอย่างมหันต์กับการดำเนินการที่นี่ และเจ้าทั้ง 2 คนกำลังตะเกียกตะกาย เพื่อรักษาชีวิตตัวเองเอาไว้
You're my reason for being and I'm humbled...คุณคือเหตุผลที่ผมมีชีวิตอยู่ เพื่อตะเกียกตะกาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะเกียกตะกาย
Back to top