ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะลุย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะลุย*, -ตะลุย-

ตะลุย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะลุย (adv.) at a stretch See also: in a breath, at one sitting, at one go
ตะลุย (adv.) dabble in See also: dabble at Syn. ผ่านๆ ตา
ตะลุย (v.) smash See also: beat, penetrate, wade through, break through, force one´s way into, go through without fear of opposition, bear down on, make a raid upon Syn. บุก, รุกไล่, บุกขยี้
English-Thai: HOPE Dictionary
path breakern. ผู้บุกเบิก,นักรบผู้บุกตะลุย
wade(เวด) vi.,n. (การ) ลุย,เดินลุย,ตะลุย,ลุยน้ำ,เล่นน้ำ,ไปอย่างยากลำบาก vt. ผ่านอย่างลำบาก,ลุย -Phr. (wade in (into) เริ่มอย่างกระฉับกระเฉงมโจมตีอย่างรุนแรง), See also: wadable adj. wadeable adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
override(vt) ผ่านข้าม,ตะลุย,คร่อม
wade(vi) ลุยน้ำ,ตะลุย,บุก,เล่นน้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why play the field in the big city with your best friend - to your banjo-playing second cousin?ตะลุยเมืองใหญ่กับเพื่อนรัก จะสู้อยู่กับญาติเชยๆได้ไง?
This is gonna be awesome.ตะลุยเว้ย เจ๋งโคตรเลย
What, are you cruising for a hookup or something?อะไร นายกำลังตะลุยหาอุฟกรณ์ไฟฟ้าหรืออะไรอยู่
So we take one of these snowcats to our base, do what we came to do, blow out of Dodge.เราแค่เอารถหิมะนั่น ซิ่งไปที่ฐานของเรา บุกตะลุยไปเลย
Well, I waded through water and I waded through mudอย่างดี, ฉันตะลุยผ่านน้ำ\และฉันตะลุยผ่านโคลน
I got 100 cops that wanna hit the streets, and run that shitbag down.ผมมีตำรวจนับ 100 นาย ที่อยากลงตะลุยกับพวกมัน และกำจัดขยะเน่าๆอย่างนั้นทิ้งไป
So you're going to bum-rush the courthouse,that's your plan.แสดงว่า นายจะบุกตะลุยศาลนั่น, นั่นเหรอแผนนาย
Our goal for the next 48 hours is to wade through this shining piece of social commentary.เป้าหมายในตลอด 48 ชั่วโมงข้างหน้า คือตะลุยวิเคราะห์งานเขียนอันเจิดจ้าชิ้นนี้
We should hit up the casino again. It's been a while.เราน่าจะไปตะลุยคาสิโนอีกครั้ง นี่มันก็นานมากแล้ว
Okay, yeah. We'll definitely hit the casino up.ได้สิ ต้องไปตะลุยคาสิโนให้กระจาย
Which one of you brainiacs Came up with astral projection?ไหนใครเป็นคนต้นคิดโครงการตะลุยอวกาศนี่ขึ้นมา
Kevin, we need to find a more effective way around those drones.เควิน เราต้องมีวิธี บุกตะลุยพวกมันให้้เหนือชั้น
No, Max, it wasn't right to go it alone.ไม่หรอกแมกซ์ ผมผิดเองที่ตะลุยเดี่ยว
I went after the Stivilettos 'cause they hurt Georgia.ผมตามตะลุยพวกสติวิแลตโต เพราะพวกเขาทำร้ายจอร์เจีย
Fasten your seat belts, people. It's going to be a funky ride. {"Good Vibrations" by Marky Mark and the Funky Bunch playing}รัดเข็มขัดให้แน่น เราจะตะลุยแดนฟังก์
Very rare and high quality item.เรากล้าบุกตะลุยทุกที่
♪ I'm out the door, I'm gonna hit this city ♪#ก้าวขาออกปะตู ออกไปตะลุยกัน#
Johnny, I just spent two days wading through someone else's garbage, and, quite frankly, I don't have the time or the energy to go through all the clowns and candy wrappers you've got going on up in there.กับความรู้สึกที่มีให้เธอ จอนนี่,\ ฉันเพิ่งใช้เวลาสองวัน ตะลุยผ่านขยะ ของใครบางคน
Since I have been scouting around for coprses all around HanYang,ข้าเที่ยวตะลุย ตามหาศพไปทั่วฮันยาง
" Storming the high walls of Vanerium, and prowling the dark seas among pirates."บุกตะลุยกำแพงสูงแห่ง วาเนเรียม ท่องไปในทะเลมืดท่ามกลางโจรสลัด
And with that, he hurls himself forward!จากนั้นเขาก็โหนเชือกบุกตะลุยเข้าไป
And if you're willing to keep torturing my kids, tomorrow I'll hit the right side.แล้วถ้าคุณยังยินดีที่จะอยู่ทรมาณพวกเด็กๆต่อไป พรุ่งนี้ฉันก็จะได้ไปตะลุยฝั่งขวา
(Chuckles) You and I, hanging out in Europe, just the two of us.คุณกับฉันตะลุยยุโรปกัน
He's more of a bruiser down low.เขาเป็นพวกชอบบุกตะลุย
You put these blinders on and you just charge ahead!ลูกเหมือนกับคนที่ปิดตาไว้ แล้วเอาแต่ตะลุยไปข้างหน้า
Guys, have a bowl and a Big Appleสหาย ตะลุยนิวยอร์กให้สนุก
Five vehicles just reached the baseมีรถห้าคันตะลุยเข้าไปในฐานค่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะลุย
Back to top