ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะลุมบอน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะลุมบอน*, -ตะลุมบอน-

ตะลุมบอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะลุมบอน (v.) wrestle with See also: tussle with, scuffle, buffet, charge, free fight, make a bayonet charge, engage in a hand to hand combat Syn. ต่อสู้, รบ
English-Thai: HOPE Dictionary
scrimmage(สคริม'มิจฺ) vt.,vi.,n. (การ) ตะลุมบอน,ยื้อแย่ง,ยืนขนานแย่ง
scuffle(สคัฟ'เฟิล) vi.,n. (การ) ตะลุมบอน,ชุลมุนต่อสู้ไปอย่างรีบเร่งและยุ่งเหยิง,เดินลากขา,การชุลมุนต่อสู้,การเดินลากขา,เสียงเดินลากขา, See also: scufflingly adv., Syn. struggle,scuff
English-Thai: Nontri Dictionary
scuffle(n) การชุลมุน,การตะลุมบอน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
scrimmage (vi.) ตะลุมบอน See also: ยื้อแย่ง
scrimmage (n.) การตะลุมบอน (กีฬารักบี้) See also: การยื้อแย่ง, การเริ่มต้นเล่นโดยการวางลูกบอลบนพื้นสนาม (อเมริกันฟุตบอล) Syn. struggle, scramble
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He got hit during a scrimmage.เขาโดนกระแทกตอนตะลุมบอน
I had to wrestle it away from her.ผมต้องเข้ากันตะลุมบอน ให้เธอออกไป
Ten minutes I've been working on this guy. You gonna come in here and just hit him on the side of the head with a pipe?สิบนาทีที่ฉันตะลุมบอนกับเจ้านี่ นายก็เข้ามา แล้วตีหัวมันด้วยแป๊บเนี่ยนะ
You sure? I mean, everyone's going after the scrimmage.แน่ใจนะ พอตะลุมบอนเสร็จเค้าก็ ไปกันทั้งนั้น
I'm just wondering, have you ever had the urge just to rip off each other's clothes and get dirty?นายเคยคิดอยากที่จะ ฉีกเสื้อพวกเราออกหมด แล้วตะลุมบอนกันมั้ย
It's a bloodbath, they're trying to pull you in.เป็นกับดัก ล่อให้เข้าไปตะลุมบอน
I thought you liked being in the middle of the action, Shaw.ผมคิดว่าคุณชอบที่จะบู๊ตะลุมบอนนะ ชอว์
He will overextend in team fights because he believes he can get the kill.เขาจะยืนยื้อเวลาในการตะลุมบอน เพราะเขาเชื่อว่าเขาสามารถฆ่าได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะลุมบอน
Back to top