ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะลึงพรึงเพริด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะลึงพรึงเพริด*, -ตะลึงพรึงเพริด-

ตะลึงพรึงเพริด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะลึงพรึงเพริด (v.) surprise See also: astonish, amaze, astound Syn. ตกตะลึง, งงงัน, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน
English-Thai: HOPE Dictionary
stunt(สทันทฺ) vt. หยุดยั้ง หรือขัดขวางการเจริญเติบโต. n. การเจริญเติบโตที่หยุดชะงักหรือช้าลง,คนแคระ,สิ่งแคระแกร็น,การแสดงความสามารถหรือความคล่องแคล่ว,การแสดงที่ทำให้ตะลึงพรึงเพริด,การแสดงโลดโผน.vi.,vt. แสดงดังกล่าว., Syn. impede
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Surprise, surprise.ตะลึงพรึงเพริด, ตะลึงพรึงเพริด.
Those journals are private property. I demand that you return them to me.ฉันต้องการมากตะลึงพรึงเพริด.
Seriously, I know that things got a little messed up between us, but I mean, holy shit, you completely blew me away!จริงๆนะ ฉันรู้ว่าเรื่องนั้น มันทำให้เราต้องวุ่นวายกัน แต่มันคือแบบ บ้าเอ๊ย เธอทำให้ฉันตะลึงพรึงเพริดไปเลย
It never ceases to amaze me.มันไม่เคยหยุดเพื่อตะลึงพรึงเพริดฉัน
You amaze me, Fred.คุณตะลึงพรึงเพริดฉันเฟร็ด.
You never cease to amaze me.คุณไม่เคยหยุดเพื่อตะลึงพรึงเพริดฉัน.
You, mi chica, continue to amaze me.คุณไมล์ชิก้า, ยังคงตะลึงพรึงเพริดฉัน
Great! It's gonna blow you away, Nana.เยี่ยม คุณจะตะลึงพรึงเพริด นานา
I promised Nana something spectacular.ฉันสัญญากับนานาว่าจะตะลึงพรึงเพริด
I know, but it's just so mesmerizing.ฉันรู้ แต่มันชวนตะลึงพรึงเพริด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะลึงพรึงเพริด
Back to top