ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะขิดตะขวงใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะขิดตะขวงใจ*, -ตะขิดตะขวงใจ-

ตะขิดตะขวงใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะขิดตะขวงใจ (v.) be embarrassed See also: feel diffident or bashful, shy, coy, be abashed Syn. ขวยใจ, อาย, เหนียมใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
After abusing you so to your face, I could have no scruple in abusing you to all your relations.หลังจากที่หยาบคายกับคุณแล้ว ฉันไม่สามารถที่จะ ลดความตะขิดตะขวงใจที่ได้ว่าร้ายคุณไป
DIANA: Well, that was awkward.ไดแอนน่า มันตะขิดตะขวงใจ จังนะ
Yeah, well, that would make us like brother and sister, it'd be a little ankward if I ever wanted to ask out.อืม ถ้าอย่างนั้นจะทำให้เรา เหมือนเป็นพี่น้องกันนะ ซึ่งจะทำให้ผมตะขิดตะขวงใจ ตอนชวนคุณออกไปเที่ยว
I don't want there to be any awkwardness.- ผมไม่อยากให้คุณตะขิดตะขวงใจ
You conveniently left out the haunted house part.ดูเธอไม่ตะขิดตะขวงใจ กับบ้านผีสิงนี่เลย
I'm sensing hesitation on your part.ชั้นรู้สึกว่าคุณตะขิดตะขวงใจ
I do not want to be shamed by you again.ข้าไม่อยากตะขิดตะขวงใจจากเจ้าอีก
Or perhaps you prefer that guests do not feel comfortable, but slightly uncomfortable.หรือบางทีท่านอาจจะอยากให้แขกของท่าน รู้สึกตะขิดตะขวงใจบ้างละนะ
Did Milady not find it odd that Mr. Nozaki spoke only to women shortly before the murder?คุณหนูไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจหรอครับที่คุณโนซากิก่อนตายคุยกับผู้หญิงทั้งนั้น
I hope this isn't too awkward for you.ผมหวังว่านี่คงไม่ตะขิดตะขวงใจกันนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะขิดตะขวงใจ
Back to top