ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตอม่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตอม่อ*, -ตอม่อ-

ตอม่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอม่อ (n.) prop See also: foundation post, foundation pillar, a post which supports a beam-pile, footing Syn. ตะม่อ, ตอหม้อ, เสา, เสาเข็ม, เสาหลัก
English-Thai: HOPE Dictionary
buntingn. สิ่งทอเนื้อหยาบ,ผ้าทำธง,ธงทิว,ตอม่อ
dado(เด'โด) ส่วนหรือกระดานครอบฝาผนัง,ตอม่อฐานเสา
pier(เพียร์) n. ตอม่อ,เสาสะพาน,สะพานที่ยื่นออกไปในน้ำ,เขื่อนกันคลื่น,ท่าเรือชนิดยื่นออกไปในน้ำ,เสาค้ำ,ฝาค้ำ,ฝาหรือเสากลางหน้าต่าง.
pile(ไพล) n. กอง,กองไม้,จำนวนมาก,หม้อแบตเตอรี่แห้ง,หม้อไฟฟ้า,ตอม่อสะพาน,เสาเข็ม,เสาปัก,ขน,ขนนิ่ม,ขนสัตว์, (มักใช้ในรูปpiles) โรคริดสีดวงทวาร,หัวริดสีดวง vt. กอง,รวม,ถม,ทับถม,สะสม,เบียด,ทะลัก,ก่ายกอง,ใส่เสาเข็ม,ใส่ตอม่อ
pillar(พิล'ลา) n. เสา,เสาหิน,เสาหลัก,เสาค้ำหลัก,ฐาน,หลักมั่น,ตอม่อ.
prop(พรอพ) vt. สนับสนุน,ค้ำจุน,ค้ำ n. ไม้ค้ำ,ไม้ยัน,ตอม่อ,สิ่งหนุน,ผู้สนับสนุน, Syn. support
spanner(สแพน'เนอะ) n. ผู้วัดด้วยคืบ,ผู้ประเมิน,ผู้วัด,เครื่องวัด,กุญแจเลื่อน,กุญแจปากตาย,คีมปากตาย,ไม้ขวางค้ำยันช่วงห่างของตอม่อสะพาน,ตัวด้วง, Syn. wrench
stanchion(สแทน'เชิน) n. เสาค้ำ,เสาตอม่อ,เสาเขต,เสาสัญญาณ. vt. ติดตั้งเสาดังกล่าว,ค้ำจุนด้วยเสาดังกล่าว., Syn. upright
English-Thai: Nontri Dictionary
bunting(n) ตอม่อ,ธง
cleat(n) ราวเกาะ,ตอม่อ,เสาหลัก,พุก,หลักผูกเชือก
cornerstone(n) เสาหลัก,หินมุมตึก,รากตึก,ตอม่อ,หลักสำคัญ,ศิลาฤกษ์
pier(n) ท่าเรือ,สะพานท่าเรือ,ตอม่อ,เสาสะพาน,เขื่อน
pile(n) กอง,กองไม้,เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู,เสาเข็ม,ตอม่อ
pillar(n) เสา,เสาหิน,ตอม่อ,หลัก,ฐาน
prop(n) ไม้ค้ำ,ไม้ยัน,ตอม่อ,ผู้ค้ำจุน,ผู้อุดหนุน
stanchion(n) เสาสัญญาณ,ไม้ค้ำ,เสาตอม่อ,หอก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
abutmentabutment, ตอม่อริม (สะพาน), ฐานยัน (เขื่อน) [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
pierpier, ตอม่อ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pier (n.) ตอม่อ See also: เสา, เสาสะพาน, เสาค้ำ
pile (n.) ตอม่อสะพาน
alder (n.) ไม้ชนิดหนึ่งจำพวก alnus เปลือกใช้ย้อมผ้า เนื้อไม้ใช้ทำสะพานหรือตอม่อ
springer (n.) หินรูปลิ่มที่อยู่ส่วนบนของตอม่อ Syn. wedge-shaped stone, voussoir
voussoir (n.) หินรูปลิ่มที่อยู่ส่วนบนของตอม่อ Syn. wedge-shaped stone
wedge-shaped stone (n.) หินรูปลิ่มที่อยู่ส่วนบนของตอม่อ Syn. voussoir
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
New sea-wall, shore up that pier.สร้างกำแพงกั้นน้ำ ยกตอม่อสะพานให้สูงขึ้น
Arlington Pier! Arling... - Arlington Pier!เสาตอม่อ สะพานอาร์ลิงตัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตอม่อ
Back to top