ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตอบกลับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตอบกลับ*, -ตอบกลับ-

ตอบกลับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอบกลับ (v.) reply See also: answer
English-Thai: Nontri Dictionary
feedback(n) การไหลกลับ,ผลสะท้อนกลับ,การตอบกลับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
back (adv.) ตอบกลับ See also: ตอบรับ, ตอบโต้
rejoin (vi.) ตอบกลับ See also: โต้กลับ, โต้แย้ง Syn. answer, confute, retort
reply to (phrv.) ตอบกลับ See also: โต้ตอบ
answering (adj.) ที่ตอบกลับมา Syn. replying
involuntariness (adj.) ปฏิกิริยาตอบกลับโดยอัตโนมัติ Syn. reaction
reaction (n.) ปฏิกิริยาตอบกลับ Syn. backlash, counteraction
reflex (adj.) ปฏิกิริยาตอบกลับโดยอัตโนมัติ Syn. involuntariness, reaction
replying (adj.) ที่ตอบกลับมา
retortation (n.) การตอบกลับ See also: การโต้ตอบ
wink back (phrv.) กระพริบตาตอบกลับ See also: ขยิบตาตอบ
write back (phrv.) เขียนตอบกลับ See also: ตอบกลับ, เขียนกลับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She texted you and you never even answered, you asswipe.เธอส่งข้อความถึงนายแต่นายไม่เคยแม้แต่\ ตอบกลับ นายมันหน้าตัวเมีย
Check back in once you've landed.ตอบกลับด้วยเมื่อลงถึงพื้น
Radio check-in, 10 minutes.ตอบกลับวิทยุทุก10นาที
Talk to me when I'm talking to you.ตอบกลับเมื่อฉันคุยกับเธอ
Earliest reply in 55 years.ตอบกลับเร็วสุดใน 55 ปี
Please send your reply as soon as possible.กรุณาส่งตอบกลับของคุณ โดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ส่งจบ มิลสอน 2779
I need a reply.ฉันต้องการการ ตอบกลับ
It's still getting back the same day it aired.ไม่เห็นมีใครตอบกลับมาเลย
They won't answer on the IFF.พวกเขาไม่ตอบกลับทางวิทยุด้วย.
Still no word from Star Command. We're not that far from the space port.ยังไม่มีการตอบกลับของ สตาร์ คอมมานด์เลย พวกเราก็ไม่ได้อยู่ไกลจากสนามบินอวกาศนี่นา
"Send back your answer as soon as you can, with the explicit financial settlement. Yours," etc..."ส่งคำตอบกลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่นายจะทำได้ พร้อมกับทรัพย์สินทางการเงินที่ชัดเจน ขอแสดง..."
If we increase productivity and marketing while our competitors retreat when the sector bounces back, we'll corner the market.ถ้าเราเพิ่มกำลังการผลิตขณะที่ตลาดและคู่แข่งกำลังถดถอยได้ หลังจากที่ได้รับผลตอบกลับมาแล้ว เราจะเป็นฝ่ายครองตลาด
Does she ever answer back?แม่เคยตอบกลับมามั้ยคะ
We're trying, sir. There's no response.ติดต่อแล้วครับ ไม่มีการตอบกลับ
He wrote to me for a year, but I never wrote back.เขาเขียนจดหมายมาเป็นปี แต่ฉันไม่เคยตอบกลับ
And we said to you look there ought to be a principle higher than just making money.นี่คุณ คุณน่าจะมีจรรยาบรรณมากกว่านี้ อย่าเห็นแก่เงินนักเลย หล่อนเขียนจดหมายตอบกลับมาว่า
And that if she would write back, he would come to wherever she was.และถ้าหากเธอส่งจดหมายตอบกลับมา / เขาจะไปหาเธอไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
He wrote one letter a day for a year... 365 letters, but they all went unanswered.เขาเขียนจดหมายวันละฉบับ / เป็นเวลาหนึ่งปี จดหมาย 365 ฉบับ แต่กลับไม่เคยได้จดหมายตอบกลับมา
Friend, this letter is long over due. Coming through on the 24th. Drop me a line say if your there.ไงเพื่อน ไม่ได้ติดต่อกันมานาน จะไปแถวๆ นั้นวันที่ 24 ตอบกลับซัก 1 บรรทัดก็ได้ถ้านายอยู่ที่นั่น ลงชื่อ แจ๊ค
Just reflexes. Don't worry.ปฏิกิริยาตอบกลับอัตโนมัติ ไม่ต้องห่วง
You reply too early.คุณรีบตอบกลับมาเร็วจัง
She said "Thank you" and I said "Don't mention it".เธอบอกว่า "ขอบคุณค่ะ" ผมก็ตอบกลับว่า "ไม่เป็นไรครับ"
How long did it take them to respond?ใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะตอบกลับ
To the echoes screaming back.มีเพียงเสียงสะท้อนตอบกลับมา
I just don't understand how you could read his letters and not write him back.ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเธออ่านจดหมาย และไม่เขียนตอบกลับ
Sent a fan mail to him but never got a reply so I began disliking him.ส่งจดหมายไปให้เขา แต่ไม่เคยได้รับการตอบกลับ ชั้นก็เลยเริ่มที่จะไม่ชอบเค้า
I could sort of use someone to talk to... who also talks back.และฉันอยากหาคนที่ฉันคุยด้วย แล้วเขาตอบกลับ
Hope you don't expect me to comment on that so you can record it on your hidden tape recorder.หวังว่านายคงไม่คิดจะให้ฉันตอบกลับ เพื่อนายจะได้อัดเสียงฉันไว้ ในเครื่องอัดเสียงที่ซ่อนอยู่ ฉันไม่ใช่เด็กเมื่อวานซืนนะ
I texted him but he doesn't reply.หนูส่งข้อความไปหา เขาก็ไม่ตอบกลับมาเลย
How dare you answer me back!แกกล้าตอบกลับชั้นมั๊ย!
"'But it is, ' returned she... " Is it Miss Austen? The Miss Austen?"ใช่แล้วค่ะ หล่อนตอบกลับไป" คุณคือมิสออสตินใช่มั้ยคะ มิสออสตินใช่มั้ย
Strike and Dark Star roll call.สไตรค์และดาร์คสตาร์ ตอบกลับด้วย
How many radio broadcasts have we responded to?เราได้ตอบกลับทางวิทยุกี่ครั้งกัน
Cee, please write and tell me we can meet.ซี ได้โปรดตอบกลับมา หนูอยากพบพี่
The answers are all inside of me# คำตอบกลับอยู่ภายในตัวของฉันเอง
I keep trying his cell phone, but he doesn't answer.ฉันพยายามโทรเข้ามือถือเขา, แต่เขาไม่ตอบกลับไปเลย.
I'm at extension 20 and I hope to hear from you. Alright, take care.เบอร์ภายใน 20 และหวังว่าจะได้ยิน การตอบกลับจากเธอ รักษาตัวด้วย
No, sir, still no answer.ยังครับท่าน ยังไม่ตอบกลับมา
And, um, you never responded....คุณไม่เคยตอบกลับเลย
We're just waiting to hear back.เรากำลังรอพวกเขาตอบกลับมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตอบกลับ
Back to top