ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตอนสุดท้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตอนสุดท้าย*, -ตอนสุดท้าย-

ตอนสุดท้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอนสุดท้าย (n.) end See also: end point, final part, termination, close, conclusion Syn. วาระสุดท้าย, ตอนจบ Ops. จุดเริ่มต้น, จุดกำเนิด, แหล่งกำเนิด
English-Thai: HOPE Dictionary
home run(เบสบอล) n. การตีลูกที่ทำให้ผู้ตีสามารถทำแต้มโดยการวิ่งรอบสนามเล่น,ขากลับ,การวิ่งตอนสุดท้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You obviously get off on it, being the guy who always gets to throw the last punch, who always swoops in to save the girl.คุณออกจะภูมิใจนักหนา ที่รับหน้าที่เด่นๆ ตอนสุดท้าย ที่ช่วยนางเอกได้ตลอด
Now that I notice it, you're always there next to me, but do I actually hate you?ตอนสุดท้าย นายล้อเล่นใช่ไหม? ขอโทษนะ แต่นี่มันไม่ใช่เรื่องตลก
And at the end, after 13 hours, I was closing her up, and I --ตอนสุดท้าย หลังจากผ่านไป 13 ช.ม. ผมกำลังเย็บแผลปิด และผมก็
All right Michelle?ตอนสุดท้าย: การเตรียมกล่าวอำลา
The final part of the ritual.ตอนสุดท้ายของพิธีกรรม
Well, what was that at the end?ตอนสุดท้ายน่ะ มันอะไรเหรอ
The last episode of our first season.ตอนสุดท้ายในซีซั่นแรกของเรา.
I'm going back to VSI... to complete the final stage of my evolution.ผมจะกลับไปที่ วีเอสไอ เพื่อก้าวสู่ขั้นตอนสุดท้ายของวิวัฒนาการ
I thought this was something you had to see through to the end.ฉันคิดว่านั่นจะเป็นบางสิ่ง ที่เธอจะเห็นในตอนสุดท้าย
It struck me that we'd all disappear in the end my father, my sister, all my best friends.มันทำให้ผมครุ่นคิดได้ทุกวัน ว่าในตอนสุดท้าย พวกเราก็ต้องจากกันไป ...ทั้งพ่อ และน้องสาว
The next episode will be the lastตอนหน้าจะเป็นตอนสุดท้าย
So I guess we've saved the best for last.ผมเดาว่าเราเก็บสิ่งที่ดีที่สุด ไว้ตอนสุดท้าย
Whatever. I'm gonna go see this last episode of Showtime.สิ่งที่ ผมจะไปดูตอนสุดท้ายของการโชว์
You remember the last shot of City Lights?จำตอนสุดท้ายของเรื่อง City Lights ได้มั้ย
You've seen the films, kiddo. It ain't over till it's over.ลูกดูในหนังแล้วนี่ มันยังไม่จบหรอกถ้ายังไม่ถึงตอนสุดท้าย
But instead it was for a whole day and then you got really mad at the endแต่จริงแล้วไปกันทั้งวันเลย แล้วในตอนสุดท้ายคุณก็บ้าที่สุด
I want her to skip to the end and do the whole happily-ever-after thing.ฉันอยากให้เธอกระโดดไปตอนสุดท้าย แล้วก็ทำสิ่งต่างๆที่ทำให้มันจบแบบมีความสุข
And it says she's doing some final touches... on an extra special presentation for you, and she'll be right here.และเธอกำลังทำขั้นตอนสุดท้าย ของการเสนอที่พิเศษสำหรับคุณ และเธอจะมาแล้ว
Even if it's not interesting, I hope you watch it to the end.แม้มันจะไม่น่าสนใจ แต่ชั้นคิดว่าเธอจะดูมันจนถึงตอนสุดท้าย
When I reach the end, maybe I can lay to rest the monster formerly known as Dexter.พอถึงตอนสุดท้าย ผมอาจปล่อยวางสัตว์ร้าย ที่เคยรู้จักกันในนามเด็กซ์เตอร์ลงได้
Say adiós.เฮาส์, ไม่ใช่ตอนสุดท้าย
Now, that last part is very, very important.ตอนนี้ นั่้นเป็นส่วนขั้นตอนสุดท้าย ที่สำคัญมาก
As long as you hold up your end of the deal, we won't.ตราบเท่าที่ท่านยังคงรักษาข้อตกลงจนถึงตอนสุดท้าย เราจะไม่ทำร้ายเธอ
I was saving that for the end!ทีแกยังทำได้เลย! ฉันอุตส่าห์เก็บไว้กินตอนสุดท้ายนะ!
At the end of last season,ในตอนสุดท้ายของฤดูกาลที่แล้ว
There's one last step involved in order to read the data.มีขั้นตอนสุดท้ายเพื่ออ่านข้อมูล
Well, I got the cash. But there'll may be some delay in final delivery.ผมได้เงินมาแล้ว แต่ว่าติดปัญหาโอนเงินขัดข้องในขั้นตอนสุดท้าย
Now, folks, I'm here today to announce that we are in the final testing stages of a safe, over-the-counter, home-use shampoo product,ท่านทั้งหลาย ผมขอประกาศว่า เรากำลังทดสอบขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มันคือแชมพู
Get the hell out! This is a closed set!ห่าออกไปให้พ้นเลย นี่เป็นฉากตอนสุดท้าย
Runners are at first and second in the third. No score.[ขั้นตอนสุดท้ายคือการย่างปลา]
I know that he is watching us now, looking down and guiding us as we take the last steps towards this historic agreement.ดิฉันรู้ว่าเขามองเราอยู่ตอนนี้ มองเรานำทางเรา ในขั้นตอนสุดท้าย ในการลงนามครั้งประวัติศาสตร์นี้
Something's very wrong. Oh, hi. What's going on?ต้องมีบางอย่างผิดปกติแน่ ตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายของปีนี้ ปี4 จะมาตอนแรกวันที่ 24 กัยยานี้ ช่วยๆกันเข้ามาแปลหน่อยน่ะพี่น้อง ไง มีอะไรเหรอ
I would've left something out of the map, last step.ผมจะไม่เขียนบางอย่างเช่นขั้นตอนสุดท้ายลงไป
The final phase of the project allows subjects to be released under the supervision of a guardian's care.ขั้นตอนสุดท้ายของโครการนี้ อนุญาติให้ปล่อยตัวผู้เข้ารับการทดลอง ภายใต้การดูแลของผู้พิทักษ์
This plume of white reveals they're in their final stage.ไอสีขาว นี่แสดงว่า พวกเขาอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย
In the end, as Mi-ran wanted, we stopped Chemo treatment.ในตอนสุดท้าย, มิเรนอยากหยุดการทำคีโม
Tried to keep her words until the end.พยายามเก็บพูดของเธอไว้ จนตอนสุดท้าย
Will that human not betray her in the end and die?มนุษย์คนนี้จะไม่ทรยศจนถึงตอนสุดท้าย... แล้วเลือกที่จะตายงั้นเหรอ?
And when this war came around, he ended up getting a real taste of what war is really like.และเมื่อสงครามเข้ามาใกล้ตัว ในตอนสุดท้าย เขาได้รับรสชาติของสงคราม อย่างที่มันเป็นจริงๆ
I've been placed in inactive status pending the final report.ฉันถูกพักงาน รอการรายงานขั้นตอนสุดท้าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตอนสุดท้าย
Back to top