ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรอมตรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรอมตรม*, -ตรอมตรม-

ตรอมตรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรอมตรม (v.) grieve See also: mourn, pine away, regret, be sad, be sorrowful, be disconsolate Syn. ตรม, ระทม, เศร้า, ทุกข์ใจ
ตรอมตรม (v.) feel bitter See also: feel gloomy, feel depressed, feel painful Syn. ขมขื่น, ระทม, ทุกข์ใจ
ตรอมตรม (v.) feel bitter See also: be embittered, be painful Syn. ขื่นขม, ทุกข์ใจ, ระทมใจ, ชอกช้ำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรอมตรม
Back to top