ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรวจการ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรวจการ*, -ตรวจการ-

ตรวจการ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรวจการ (v.) go on a tour of inspection See also: inspect
English-Thai: HOPE Dictionary
commissar(คอม'มิซาร์) n. หัวหน้าหน่วยงานของรัสเซีย,ผู้ตรวจการในรัสเซีย,ผู้บังคับการตำรวจ,นายทหารฝ่ายเกียกกาย
commissioner(สคะมิช'เชินเนอะ) n. ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่,ผู้ตรวจการณ์,กรรมาธิการ,กรรมการ,หัวหน้ากรม,อธิบดี
inspection(อินสเพค'เชิน) n. การตรวจสอบอย่างละเอียด,การตรวจการณ์, Syn. scrutiny
intendant(อิน-เทน'เดินทฺ) n. ผู้ควบคุม,ผู้ดูแล,ผู้ตรวจการณ์,ผู้อำนวยการ,ข้าหลวง,สมุหเทศาภิบาล
visitator(วิส'ซิเท'เทอะ) n. เจ้าหน้าที่ตรวจการ (ของคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาธอลิค)
English-Thai: Nontri Dictionary
commissar(n) หัวหน้ากรมกอง,ตำแหน่งผู้ตรวจการในรัสเซีย
commissioner(n) ข้าหลวง,เจ้าหน้าที่,อธิบดี,ผู้ตรวจการ,กรรมาธิการ,กรรมการ
inspector(n) นายตรวจ,นายตำรวจ,ผู้ตรวจการ,ผู้สังเกตการณ์
intendant(n) ผู้จัดการ,เจ้าหน้าที่,ข้าหลวง,ผู้ตรวจการ,ผู้ดูแล
observer(n) ผู้ตรวจการ,ผู้สังเกตการณ์,ผู้ออกความเห็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Ombudsmanผู้ตรวจการของรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
refract๑. หักเห, หักแสง๒. ตรวจการหักแสงของตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refraction๑. การหักเห, การหักแสง๒. การตรวจการหักแสงของตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
audiometer (n.) เครื่องตรวจการได้ยิน
myoscope (n.) เครื่องมือตรวจการหดตัวของกล้ามเนื้อ
ombudsman (n.) ผู้ตรวจการของรัฐสภา See also: ผู้ตรวจการที่ไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาล
visitator (n.) เจ้าหน้าที่ตรวจการ (ในคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Phone records, please. I want to know he's in contact with.ตรวจการใช้โทรศัพท์ด้วย ผมอยากรู้ว่าเขาติดต่อใครบ้าง
He saw us and he came in low, and three hours later... a big fat PBY comes down and starts to pick us up.เครื่องบินตรวจการทางทะเลก็มารับเรา
He's a school inspector.เขาเป็นผู้ตรวจการของโรงเรียน
They certainly don't lack for courage.แน่นอนพวกเขาไม่ได้ตรวจการขาดเสื้อสำหรับความกล้าหาญ
I'm gonna turn off the surveillance cameras. Ready?ฉันจะปิดกล้องตรวจการณ์ พร้อมยัง ?
They do if they're a U.S. marshal.พกสิ ถ้าเขาเป็นพวกผู้ตรวจการสหรัฐฯ
You found a gun on a U.S. marshal?ผมเป็นอะไรนะ คุณเจอปืนในศพของผู้ตรวจการ
Commissioner. No, what a pleasant surprise.ท่านผู้ตรวจการณ์ ไม่ ช่างน่าเซอไพร์ส
Commissioner Brooks...ท่านผู้ตรวจการณ์บรุ๊ค...
The commissioner still hasn't changed his mind.ท่านผู้ตรวจการณ์ เขายังไม่เปลี่ยนใจ
The commissioner could be here any minute.ท่านผู้ตรวจการจะมาที่นี่ในตอนไหนก็ได้
The commissioner's here. He just pulled up.ท่านผู้ตรวจการอยู่ที่นี่แล้ว เขาเพิ่งจะมาถึง
The commissioner is on line one.ท่านผู้ตรวจการณ์โทรศัพท์เข้ามาสาย 1
Commissioner, hi, I was just about to call you.ท่านผู้ตรวจการณ์ สวัสดีครับ ผมกำลังจะโทรหาคุณอยู่พอดีเลย
I'm not even sure that was the commissioner.ผมไม่แม้แต่อยากจะเชื่อเลย ว่าเป็นเสียงท่านผู้ตรวจการณ์
I haven't got Monk. I've got the commissioner all over me.ผมไม่มีมังก์คอยช่วย ผมมีท่านผู้ตรวจการณ์คอยจ้องเล่นงานผม
Yeah, remember somebody grabbed the commissioner's hat?ใช่ จำได้ไหมมีใครบางคน วิ่งราวหมวกของท่านผู้ตรวจการณ์
Well, he grabbed the commissioner's hat twice and dropped it?อ้อ เขาวิ่งราวหมวกของท่านผู้ตรวจการณ์ ถึง 2 ครั้งและวางหมวกทิ้งงั้นเหรอ
The torso murder and the commissioner's hat.คดีฆาตกรรมศพไม่มีหัว และคดีหมวกท่านผู้ตรวจการณ์
We're in here, commissioner.พวกเราอยู่นี่กันหมดทุกคนแล้วครับ ท่านผู้ตรวจการณ์
We're waiting for you, commissioner.พวกเรากำลังรอท่านอยู่ครับ ท่านผู้ตรวจการณ์
Nobody's trying to embarrass you, commissioner, but I am going to rip that hairpiece off of your head.ไม่มีใครพยายามทำให้คุณอับอายขายขี้หน้าทั้งนั้น ท่านผู้ตรวจการณ์ แต่ผมจะเอาวิกผมนั่น ออกจากศรีษะของคุณ
Well, I don't know, commissioner.อ้อ ฉันไม่รู้สิคะ ท่านผู้ตรวจการณ์
Actually, commissioner, there is one thing.อันที่จริงแล้ว ท่านผู้ตรวจการณ์ มีอยู่สิ่งหนึ่ง
Gentlemen, Texas marshals have been kind enough to supply us with a dozen of their finest sharpshooters.ทุกๆท่าน สำนักผู้ตรวจการเท็กซัส มีน้ำใจส่งพลแม่นปืนมาเป็นสิบๆ
Jack will be free, a privateer in the employ of England.แจ็คจะได้รับอิสระ และ.. เป็นกัปตันตรวจการ ให้รัฐบาลอังกฤษ
"Commission as a privateer on behalf of England and the East India Trading Company."" แต่งตั้งให้เป็น กัปตันตรวจการ ในนาม รัฐบาลอังกฤษ... และบริษัท อีสท์อินเดียเทรดดิ้ง "
Inspector Thomas Gucci. Enjoying the weather, are you?ผู้ตรวจการ ทอมัส กูชชิ กำลังเพลินกับฝนตกหรือไง
Governor, that gold is as safe as if it was deposited in my own pocket.ท่านผู้ตรวจการ ทองปลอดภัยดี เหมือนกับมันอยู่ในกระเป๋าของผม
Now, governor, this is a prototype of a revolutionary new system in security devices.ท่านผู้ตรวจการ นี่คือต้นแบบ... ...ของการปฎิวัติ ของระบบรักษาความปลอดภัย
Governor, may I tell you something in confidence?ท่านผู้ตรวจการ ผมขอบอกอะไรกับท่านเป็นการส่วนตัว
Governor, I have good news, and I have bad news.ท่านผู้ตรวจการ ผมมีข่าวดีและข่าวร้าย
Mr. Governor, it's not an effort, it's an honor.ท่านผู้ตรวจการ มันไม่ใช่ความช่วยเหลือ แต่มันเป็นเกียรติต่างหาก
Governor, if you don't mind, I'd like for you to review our security measures. - Of course.ท่านผู้ตรวจการ ถ้าท่านจะไม่ว่าอะไร ผมมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่อยากทบทวนกับท่าน
Have your cards ready for inspection.คุณพร้อมที่จะไปตรวจการ์ดหรือยัง
Your father's an inspector at the local station?พ่อของนายเป็นผู้ตรวจการ ที่ท้องที่นี้
I met Dongsu in Seoul. He got a call from an inspector.ผมพบดองซุในกรุงโซล\เขาโทร.หาผมจากผู้ตรวจการ
Well, the inspector was asking about you.ดีมาก ผู้ตรวจการถามอะไรคุณบ้าง
Inspector Ahn! Are you there?ผู้ตรวจการ คุณอยู่นั่นหรือป่าว?
Mr. Linderman helped us, and now we have to help him.ฉันอาจไปเป็นคนตรวจการ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรวจการ
Back to top