ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรงเผง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรงเผง*, -ตรงเผง-

ตรงเผง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรงเผง (adv.) accurately See also: precisely, exactly, correctly Syn. แม่นยำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dead on (sl.) ตรงเผง See also: ถูกต้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Exactly my point, 'cause I'm obviously not Beta.ตรงเผง ตรงประเด็นเลย เพราะผมจะไม่ใช่คนด้อยแน่นอน
Exactly. He told us.ตรงเผงเลย เขาเคยบอกเราแล้ว
They leave after supper at 9:30, just like clockwork.พวกเขากลับไปหลังมื้อค่ำ 3 ทุ่มครึ่งตรงเผง,ทำงานเหมือนนาฬิกา.
Maybe it's exactly what I think.อาจจะตรงเผงกับที่ผมคิดเลยต่างหาก
He was so straightforward... it really hurts...เขาพูดตรงเผงเลย... เจ็บชะมัดเลย...
I'm like a swiss clock. Oh, come on. There could be a lot of reasons for that.ปกติมาตรงเผง ไม่เอาน่า มันต้องมีเหตุผลแหละน่า
Yeah, that's exactly why we should tell my dad. dan, this was your idea.นั่นแหล่ะ ตรงเผงเลยว่าทำไมเราควรบอกพ่อ แดน,นี่เป็นไอเดียของเธอนะ
Big or small, what if that moment affected everyone, everywhere at the exact same time?มันคือจุดเปลี่ยนทั้งชีวิตของเขา ใหญ่หรือเล็ก จะเป็นอย่างไร ถ้าช่วงจังหวะนั้น กระทบไปหมดกับทุกคน ทุกหนทุกแห่ง ในช่วงเวลาเดียวกัน อย่างตรงเผง?
Apparently, it's not a very accurate sketch.เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ภาพสเก็ต โครงร่างใบหน้าที่ตรงเผง
I came on really strong, asking questions about Luna, and I didn't know.ฉันตรงเผงไปหน่อย ถามเรื่องของลูน่า ฉันไม่รู้จริงๆ
He certainly managed to capture your essence.เขาจับสาระสำคัญของคุณ ได้ตรงเผงเลยนะคะ
How should I know? He's very exacting.จะรู้ได้ไงล่ะ เขาต้องการอะไรที่ตรงเผงมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรงเผง
Back to top