ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตบตี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตบตี*, -ตบตี-

ตบตี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตบตี (v.) beat See also: struck, hit Syn. ทำร้าย
English-Thai: Nontri Dictionary
spat(vi) ทะเลาะวิวาทกัน,ขัดใจกัน,ตบตีกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
batter about (phrv.) ตบตี See also: ทุบตี, เตะต่อย Syn. bash about
kick about (phrv.) ตบตี See also: เตะ, ตี Syn. bash about
kick around (phrv.) ตบตี See also: เตะ, ตี Syn. bash about
bash about (phrv.) ตบตี (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทุบตี, เตะต่อย Syn. bang about, batter about, kick about, knock about
bash around (phrv.) ตบตี (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทุบตี, เตะต่อย Syn. bang about, batter about, kick about, knock about
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
BE, simple assault...ทำร้ายร่างกาย ตบตี เรื่องธรรมดา... ..
Attacked us ... and broke things.ตบตีเรา ทำลายข้าวของ
A patient in your care suddenly runs amok beats his girlfriend to death with a brick.คนไข้ในความดูแลของคุณ อยู่ๆก็อาละวาด... ...ตบตีแฟนของเขาจนตาย ด้วยก้อนอิฐ
I don't mistreat you. I've never hit you.ไม่ได้ทำตัวแย่ ไม่ได้ตบตี
You know, those kids remind me of why I used to fight in school.รู้ไหม เด็กพวกนั้นทำให้ฉันนึกถึง ว่าทำไมฉันเคยตบตีในโรงเรียน
Whoa, whoa, whoa.- เดี๋ยวๆๆ คุณตบตีเธอมาเรอะเนี่ย?
Some people,you can beat them and beat them,คนบางคน คุณสามารถตบตีเขาได้
I'm not going to hit her.ฉันไม่ได้จะตบตีเธอหรอกน่า
I'm beginning to think you're punching people.ฉันเริ่มจะคิดว่าคุณ ตบตีผู้คน
Did you ever hit christine?คุณเคยตบตีคริสตินไหม
I'm not 18 years old anymore{, Gemma}. My catfighting days are behind me.ฉันไม่ใช่เด็กอายุ18 อีกต่อไป เจมม่า การตบตีเเบบเด็กผู้หญิงมันคืออดีต
No hitting, so I didn't file anything.ไม่มีการตบตีกัน ผมเลยไม่ได้บันทีก
This is just a couple of angels having a slap fight.แค่เทวดาสองตัวจะตบตีกัน
You hit your daughter, rev?คุณตบตีลูกสาวเหรอ บาทหลวง
Mine would hit me if I didn't get good marks or if I talked back or ii I didn't hold my chopsticks right.ของฉันนะ แม่จะตบตีเสมอเวลาได้คะแนนไม่ดี... ...หรือเวลาพูดจาไม่ดี ...หรือแม้กระทั้งจับตะเกียบไม่ถูกด้น
He started hitting my mom from pretty much the word "go. "เขาเริ่มตบตีแม่ฉันตั้งแต่คำว่า "ไป"
This is not the first time you've engaged in a physical altercation, correct?นี่ไม่ใช่ครั้งแรก ที่มีเรื่องตบตีใช่ไหม
"Greendale's first annual...Greendale's First Annual... Gay Bash (การตบตีเกย์)
Whose idea was it to have that pledge hit on her to prove that she would cheat on me, huh?หรือจะรอให้นายตบตีเธอก่อน
He remembers your boyfriend and all the awful fights you used to have.เขาจำเรื่องของเพื่อนชายคุณ เรื่องการตบตี ที่คุณเคยทำ
You idiots should see if he powers up before you fight over him.อย่าเพิ่งตบตีแย่งกัน จะเดินได้รึเปล่ายังไม่รู้เลย
He'll still enjoy beating you.เขาจะยังสนุกกับการตบตีเจ้า
Yeah, we gathered that much when we found these two slap-fighting in the hallway.ใช่ พวกเราก็เริ่มปะติดปะต่อได้ ตอนเห็นสองคนนี้ กำลังตบตีกันที่ทางเดิน
As a matter of fact, they did just get into a bit of a scuffle.อันที่จริงแล้ว พวกเขาก็แค่ ตบตีกันนิดหน่อย
And we would fight.หลังจากนั้นเราอาจจะตบตีกัน
Got no fathers to slap 'em when they're foul.ไม่มีพ่อมาคอยตบตีเวลา ทำตัวหยาบคาย
And you're a grub in fancy armor who's better at beating little girls than fighting men.ส่วนเจ้าก็เป็นแค่ คนงุ่มงามในเกราะเด็กเล่น คนที่เก่งนักเก่งหนาเรื่องตบตีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ มากกว่าการต่อสู้จริงๆ
There's men who like to beat little girls, men who like to rape them.มีทั้งคนที่ชอบตบตีเด็กผู้หญิง คนที่ชอบข่มขืนเด็ก
Didn't you tell me it was Feud Week in Glee Club?นี่เธอกำลังจะบอกฉันหรือว่า เป็นสัปดาห์แห่งการตบตีกันในกลีคลับ?
Did you have a fight with someone?หนูไปตบตีกับใครมารึเปล่าเนี่ย
But, um, we worked them out with good ol' fashioned hand-to-hand combat.แต่เราก็แก้ไขได้ด้วย การตบตีกันตามฉบับไปแล้ว
That's Pummel-ya Anderson.นั่นคือ เจ้าแม่ตบตี(พัมเมล) แอนเดอร์สัน
Muggers don't take you to a second location for a pat-down.โจรปล้นน่ะไม่พาเราไป อีกสถานที่เพื่อตบตีหรอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตบตี
Back to top