ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกเป็นของ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกเป็นของ*, -ตกเป็นของ-

ตกเป็นของ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกเป็นของ (v.) belong to See also: become the property of Syn. เป็นของ
English-Thai: HOPE Dictionary
attributive(อะทริบ'บิวทิฟว) adj. เกี่ยวกับลักษณะของ,ตกเป็นของ. -n. ศัพท์กำหนด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
escheatการให้ทรัพย์สินตกเป็นของรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
vest (vt.) ตกเป็นของ See also: ตกอยู่ในการควบคุมของ Syn. belong, authorize
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On the territory Georan founded a new country called Dongranguk, which means 'Georan of East'.ปี 926 เมืองหลวงของ บัลเฮ ตกเป็นของ โจราน
The Star Dazzle for this year goes to, of course, our one and only...รางวัลสตาร์แดซเซิลอวอร์ดปีนี้ ตกเป็นของ แน่นอน หนึ่งเดียวของเรา
Meanwhile, the post of Defense Against the Dark Arts will be taken by Professor Snape.ขณะเดียวกัน ตำแหน่งวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด ตกเป็นของ ศ.สเนป
Um, it turns out his entire estate and all his restaurants fall to his son Josh but only after he turns 25.สินทรัพย์ทั้งหมดและร้านอาหาร ตกเป็นของ ลูกขายเขา จอช เมื่ออายุครบ 25
Show Choir Regionals goes to... the Waffle-Toots!ระดับเขต Greater Midwest ปี 2013 ตกเป็นของ เดอะวาฟเฟิล-ทูทส์
It ought to give you the thrill of your life, Max, to watch my son grow bigger day by day and to know that when you die, Manderley will be his. ""ที่ต้องคอยเฝ้ามองลูกชายของฉัน เติบโตขึ้นทุกวัน และเมื่อคุณตายไป..." "เเมนเดอเลย์ก็จะตกเป็นของเขา"
The school was taken over by her favourite pupil. The study of the occult was abandoned.ร.ร ก็ตกเป็นของศิษย์คนโปรดของนาง การศึกษาเวทมนตร์ไสยศาสตร์ได้ถูกยกเลิกไป.
Our first award goes to the vampires... for most blood drained in a single evening.รางวัลที่หนึ่งตกเป็นของเหล่าผีดูดเลือด สำหรับผู้ที่ดูดเลือดได้มากที่สุดภายในเย็นวันเดียว
Our second and honorable mention... goes to the fabulous Dark Lagoon leeches.รางวัลที่สอง และ ผู้ได้รับเกียรติอันสูงส่ง... ตกเป็นของคนที่เรานึกไม่ถึง / คุณปลิงดูดเลือด
By the power vested in me by the state of Maine,ด้วยอำนาจตกเป็นของฉันโดยรัฐเมน,
I hope you realize, with my parents gone, this home belongs to me.เพราะพ่อแม่ฉันตาย บ้านหลังนี้ก็ตกเป็นของฉัน
And you hope to God that you're not dessert.แล้วเธอก็ได้แต่หวังว่า เธอจะไม่ตกเป็นของหวานของพวกมัน
It could be worth a fortune if it belonged to herมันต้องควรค่าแก่วาสนา ถ้ามันตกเป็นของเธอ
The Ring passed to Isildur who had this one chance to destroy evil forever.แหวนตกเป็นของอิซิลดัวร์ ผู้มีเพียงโอกาสนี้ ที่จะกำจัดความชั่วร้ายตลอดไป
She will find a husband and the shop will become hers.เธอจะต้องหาสามี และร้านค้าก็จะตกเป็นของเธอต่อไป.
"Your heart shall soon belong to me.""หัวใจเจ้าจักตกเป็นของข้าอีกไม่ช้า"
Kuningas on kuollut, - ja Jerusalem sen mukana.กษัตริย์ตายแล้ว. แล้วเยรูซาเล็มจะตกเป็นของเขา.
Then you'll remember well that every traitor belongs to me.คุณก็ควรรู้ดีกว่าใครว่าผู้ทรยศต้องตกเป็นของฉัน
His blood is my property.เลือดผู้ทรยศจะต้องตกเป็นของฉัน
Thank you sister. Of course none of it will go to Sayuri, or to you Mameha.เงินส่วนนั้นจะไม่ตกเป็นของซายูริหรือของคุณ มาเมฮะ
But you must remember, Mr. Jackson if we don't own the land within 90 days the railroad will go to other banks to finance their expansion...ถ้าเราไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินภายใน 90 วัน.. ทางรถไฟจะตกเป็นของธนาคารอื่น เพื่อหาเงินทุนในการขยายกิจการ
Don't you want a doll?แต่ถ้าคุณยิงถูกมัน มันจะตกเป็นของคุณ คุณไม่ต้องการตุ๊กตาเหรอ?
Now Takada has died and the ownership of this notebook was transferred to someone else.และการเป็นเจ้าของสมุดโน้ตอาจตกเป็นของใครบางคน
After we get GyehRu, all of GyehRu's women and treasure will be yours!หลังจากที่เราจัดการเครูแล้ว ผู้หญิงเครูและทรัพย์สมบัติจะตกเป็นของพวกท่าน!
In a few weeks, you'll be marrying old man liver spots and all the rest of meade publications will be yours. mm. if she doesn't screw that up for me,too.คุณก็จะแต่งงานกับชายแก่ที่ตกกระไปทั้งตัว และสำนักพิมพ์มี้ดทั้งหมด ก็จะตกเป็นของคุณ \ อืม ถ้าเธอไม่ทำพังซะก่อน
Western and central hubs are ours, we are just waiting on Mai.ฮับ ตรงกลางและฝั่งตะวันตกเป็นของเราแล้ว / แค่รออีกฝั่งจาก มาอิ
Gusteau's business interests will pass to his sous chef. You.ธุรกิจกุสโตว์จะตกเป็นของซูส์เชฟ ซึ่งก็คือคุณ
When he passed, the carriage came to me.พอท่านเสีย รถม้าก็ตกเป็นของข้า
These pearls belong's to no man they belong's to nature!ไข่มุกนี้ต้องไม่ตกเป็นของใคร มันเป็นสมบัติของธรรมชาติ
These pearls belong's to no man...ไข่มุกไม่ได้ตกเป็นของใคร
The prize goes to the winner.รางวัลจะตกเป็นของผู้ชนะ
That gift, which I will give you, is your possession, you own it, okay?เอ้านี่ ของที่ฉันให้คุณ มันจะตกเป็นของคุณ คุณเป็นเจ้าของมัน ตกลงไหม?
Ah! And the oscar goes to...และรางวัลออสก้าตกเป็นของ...
Lynette scavo would not.โรคนอนไม่หลับ ตกเป็นของลิเน็ตแทน
We had tidings from the North that the House of Tregor had fallen to invaders.พวกเราได้ข่าวจาำกทางเหนือว่า สภาทรีเกอร์ ได้ตกเป็นของพวกรุกรานแล้ว
He must have known it now, that not all of my assets will go to Eun Sung after I die.ตอนนี้เขาคงรู้แล้ว, ว่าพอฉันตาย สมบัติของฉันไม่ได้ตกเป็นของอึนซองทั้งหมด.
Wake fell to the enemy."เกาะเวค" ตกเป็นของศัตรูแล้ว..
But now it's yours.แต่ตอนนี้ตกเป็นของคุณแล้ว
He's officially mine.เขาตกเป็นของฉัน อย่างเป็นทางการ
The Lower Town is ours!ป้อมเมืองด้านนอกตกเป็นของเราแล้ว!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกเป็นของ
Back to top