ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกดิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกดิน*, -ตกดิน-

ตกดิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกดิน (v.) (the sun) to set
English-Thai: HOPE Dictionary
acronical(อะครอน' นิคัล) adj. ซึ่งเกิดหรือปรากฏหลังตะวันตกดิน (occurring at sunset)
set(เซท) {set,set,setting,sets} vt. วาง,ตั้ง,ตั้งตรง,จัด,จัดหามา,จัดการ,เตรียมการ vi. เคลื่อนลง,ตก,เหมาะกับ,เหมาะสม,ออกเดินทาง,เริ่มทำ,ลงลายเซ็น. n. การตั้ง,การจัดตั้ง,ชุด,เครื่องชุด,การเคลื่อนลงของตะวัน,ตะวันตกดิน,อนุกรมสิ่งตีพิมพ์,พวก,กลุ่มเกม,ทิศทาง,เครื่องรับ (วิทยุ,โทรทัศน์)
sunsetn. พระอาทิตย์ตกดิน,วัยดึก,วัยชรา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sunset Industry อุตสาหกรรมตะวันตกดิน ดู Sunrise Industry (Sunrise Industry หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีความเจริญเติบโตสูงจนเชื่อกัน ว่า จะเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของระบบเศรษฐกิจในอนาคต แทนอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่เติบโตมานานและค่อย ๆ ลดอัตราการเจริญเติบโตลง (sunset industry) แม้ว่าอุตสาหกรรมเดิมซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมหนังต่าง ๆ จะยังคงมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอยู่ แต่เชื่อกันว่าบทบาทนำในการเป็นแหล่งจ้างงานจะถูกแทนที่โดยอุตสาหกรรมดาว รุ่ง ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมบริการ ) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
strike on (phrv.) ตกดิน (พระอาทิตย์) See also: จอด (เรือ) Syn. knock against, strike upon
evening star (n.) ดาวที่มักจะเห็นสว่างอยู่ทางขอบฟ้าด้านตะวันตกในช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดิน โดยปกติแล้วจะเป็นดาวศุกร์ แต่บางครั้งก็เป็นดาวพุธ See also: ดาวประจำเมือง Syn. Hesperus, Venus
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"I had better keep the fish quiet now and not disturb him too much at sunset.ฉันได้ดีกว่าเก็บเงียบปลาใน ขณะนี้ และไม่รบกวนเขามากเกินไปที่ พระอาทิตย์ตกดิน การตั้งค่าของดวงอาทิตย์
It was darker now, as it becomes dark quickly after the sun sets in September.มันเป็นสีเข้มตอนนี้มันจะ กลายเป็นความมืดอย่างรวดเร็ว หลังจากพระอาทิตย์ตกดินใน เดือนกันยายน
I'd rather watch a nice sunset.ผมอยากดูอาทิตย์ตกดินมากกว่า
When I was a child, I cried looking at the sunsetเมื่อไรที่ผมเป็นเด็ก ผมร้องไห้แล้วมองพระอาทิตย์ตกดิน
The sunset was so beautifulพระอาทิตย์ตกดินเคยสวยมาก
I still dream about that sunsetผมยังมีความฝันเกี่ยวกับพระอาทิตย์ตกดิน
It's just beautiful, 'cause we can make... a lot of love before the sun goes down.เพราะว่าเรา เมคเลิฟกัน ตั้งแต่ตะวันขึ้นจนตะวันตกดิน
So last year, after Parents' Weekend we thought maybe in a trattoria in Venice looking at a beautiful sunset, next to a bottle of Chianti we just might find a set of jumper cables.เมื่อปีก่อน หลังจากวันหยุดของผู้ปกครอง... ... เราคิดว่า บางที นั่งอยู่ในเรือ ที่เวนิส... ...นั่งมองพระอาทิตย์ตกดิน มี Chiant อยู่ข้าง ๆ i...
Mercury and Jupiter can be seen just over the west horizon after sunset.เราจะเห็นดาวพุธและดาวพฤหัสบดีตรงเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันตกหลังพระอาทิตย์ตกดิน
The spirits tell me Shang will arrive and propose to Mulan before the sun sets.เหล่าบรรพชนบอกข้าว่า ชางยังปลอดภัยดีอยู่ และมู่หลานจะถูกขอแต่งงานก่อนตะวันตกดิน
Actually, you bet he would propose before sundown.ความจริงแล้ว แม่พนันว่าเขาจะขอเธอแต่งงานก่อนตะวันตกดิน
When the sun sets, you can't tell if it's a dog or a wolf from a distance.เมื่อพระอาทิตย์ตกดิน เธอไม่สามารถบอกได้ว่า มันเป็นหมาหรือหมาป่า จากระยะไกล
The sunset will always be pretty I certainly hope so I sure hope soพระอาทิตย์ตกดินก็จะยังสวยงามเสมอ แม่อยากให้เป็นงั้นจ๊ะ พ่อก็อยากให้เป็นงั้น
If I do not hear from you by day break, your So Seo-No's life will be no more.ถ้าหากไม่มีข่าวจากพวกเจ้าก่อนตะวันตกดิน พวกเจ้าจะไม่ได้เห็นโซซอโนอีก
He said to bow before him before daybreak.มันบอกว่าให้นายท่านไปคำนับมันก่อนตะวันตกดิน
They'll be hanged by sundown.พวกเขาจะถูกเเขวนคอก่อนตะวันตกดิน
Would you please be quiet so I can at least enjoy the sunset?เงียบหน่อยได้ไหม อย่างน้อยฉันจะได้มีความสุขตอนเห็นตะวันตกดิน ?
You've never seen a sunset before?เธอไม่เคยเห็นตะวันตกดินมาก่อนเหรอ?
It's just that this sunset reminds me of a particularly beautiful one I saw in Cadiz.ตะวันตกดินก็เเค่ทำให้ฉันคึดถึง... ...สิ่งสวยงามอย่างหนึ่ง ที่ฉันพบในคาร์ดีซ.
At sunset, on top of that mountain, a magic rose blossomed every night that made whoever plucked it immortal.เมื่อพระอาทิตย์ตกดิน, บนยอดของภูเขาแห่งนั้น, มีกุหลาบเวทย์ซึ่งบานสะพรั่งทุกค่ำคืน หากใครสามารถถอนออกได้ก็จะเป็นอมตะ,
But we're supposed to return to the colony before sundown or, you know, Dad's gonna...แต่ถึงเวลากลับเข้ารังแล้วนะ ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน ไม่งั้นพ่อ...
Louie aren't you supposed to be in the car with the girl as she drives off into the sunset?หลุยส์ นายควรจะขึ้นรถไปกับแฟนนายสิ ป่านนี้หล่อนขับหนีหายไปกับตะวันตกดินแล้ว
Sunset dyes little jasmineแสงอาทิตย์ตกดินย้อมสีดอกมะลิน้อยๆ
No, thanks, Archy. Not till the sun's past the yard hour.ไม่ล่ะขอบใจ อาร์ช ไม่ดื่มก่อนพระอาทิตย์ตกดิน
When's the last time you saw my mama lift a finger before noon for anything besides Mad Dog 20/20?ครั้งสุดท้ายที่แกเห็น แม่ฉันทำอะไรมั่งล่ะถ้าตะวันไม่ตกดินอ่ะ ทำตัวเป็นอีสมทรง
The time when the sun sets.เป็นเวลาที่พระอามทตย์ตกดิน
Move it prisoner, we're losing daylight.ออกเดินทางได้แล้ว เจ้านักโทษ \ พระอาทิตย์จะตกดินแล้ว
She can watch the sun set over the hills.มองเห็นพระอาทิตย์ตกดิน
About riding off into the sunset, like this is a movie or something, huh?ไล่เขาให้วิ่ง ไปทางตะวันตกดิน เหมือนกับนี้เป็นหนังเรื่องหนึ่ง หรือบางสิ่งบางอย่าง หา?
Time to clean the menudo out from between your ears.เดินทางมาที่นี่ในตอนนี้ เพื่อมารับพวกเราลักลอบเข้าประเทศ และพวกเขาจะมาถึงที่นี่ตอนพระอาทิตย์ตกดิน
Thelawyerarrived just after sundown.ทนายมาถึงหลังจากพระอาทิตย์ตกดินไม่นาน
More like a lie-in, at least until the sun goes down.ก็เหมือนนอกเอกเขนกนั่นแหละ อย่างน้อย ก็จนพระอาทิตย์ตกดินแหละ
I didn't leave the cemetery until after sundown. Bye.ผมไม่ได้จากสุสานเลย จนกว่าหลังอาิทิตย์ตกดิน บาย
And now we're gonna party till the sun goes down.และเราจะมีปาร์ตี้กัน จนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดิน
I will report back to you before the day is out, Sire.ข้าพระองค์จะถวายรายงานก่อนตะวันตกดิน พะยะค่ะ
If we stay off the main highway and follow the trails along the Marshall River, we should reach my cabin before nightfall.ไปตามทาง แม่น้ำมาร์เชล พวกเราจะไปถึงกระท่อมนั้นก่อนตะวันตกดิน ตกลง
What's the sense in a boring business dinner... when you have sand dunes and sunset?เราจะกลับไปดินเนอร์คุยงานน่าเบื่อทำไม เมื่อมีเนินทรายและอาทิตย์ตกดินอยู่ตรงหน้า
I want him ready to fight before the sun falls.ข้าต้องการให้มันพร้อมสู้ ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกดิน
Embrace dreams when the sun falls.ความฝันเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน
Find him, Mr. Rubin, or tomorrow's sunset will be your last.หาตัวเขาให้เจอ คุณรูบิน ก่อนพรุ่งนี้ตะวันตกดิน มิฉะนั้นนายจะได้เห็นมันเป็นครั้งสุดท้าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกดิน
Back to top