ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดำคล้ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดำคล้ำ*, -ดำคล้ำ-

ดำคล้ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดำคล้ำ (adj.) swarthy See also: dark, black, dusky Syn. คล้ำ
ดำคล้ำ (v.) become tanned See also: become dark Syn. คล้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
dark(ดาร์ค) adj. มืด,มืดมน,มัว,ดำคล้ำ,ซ่อนเร้น,เร้นลับคลุมเครือ,ชั่วช้า n. ความมืด,กลางคืน,ที่มืด,สีดำ -Phr. (in the dark ไม่รู้ เป็นความลับ) vi. มืด., See also: darkish adj. ดูdark darkishness n. ดูdark, Syn. dim,
melanodermaผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำ
English-Thai: Nontri Dictionary
brunette(adj) สีดำคล้ำ,สีน้ำตาล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And that's the magic. Here comes May Belle's flowers.ฉันดำลึกลงไป ผ่านหินขลุกขลัก สาหร่ายดำคล้ำ สู่ผืนสมุทรที่หมู่ปลาสีเงินรออยู่
I know it's not too good to be all matchy-matchy, but you and your... dusky little bloodbeast are totally at odds with my decor.ฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องดี แต่ทั้งหมดนี่มันอยู่ระหว่างการแข่งขัน แต่คุณและของคุณ... สัตว์เลือดดำคล้ำเล็กน้อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดำคล้ำ
Back to top