ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดาบส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดาบส*, -ดาบส-

ดาบส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาบส (n.) hermit See also: ascetic Syn. ฤษี
ดาบสองคม (n.) two-edged sword See also: thing or matter of having both advantages and disadvantages
English-Thai: HOPE Dictionary
acinaciform(แอสซิแนส' ซิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายดาบสั้น
cutlasn. ดาบสั้น,หนักและค่อนข้างโค้ง
cutlassn. ดาบสั้น,หนักและค่อนข้างโค้ง
dagger(แดก'เกอะ) {daggered,daggering,daggers} n. กริช,ดาบสั้นสองคม,เครื่องหมายดาบ (คล้ายกางเขน) ซึ่งใช้เป็นเครื่องหมายอ้างอิง vt. แทงด้วยกริช,ทำเครื่องหมายดังกล่าว, Syn. dirk,obelisk
dirk(เดิร์ค) n. ดาบสั้นสองคม,กริช, Syn. dagger
knife(ไนฟฺ) n. มีด,อาวุธที่คล้ายมีด,กริช,ดาบสั้น,ใบมีด vt. (ใช้มีด) ตัด,ผ่า,เฉือน. vi. ผ่าด้วยมีด,เจาะด้วยมีด. -Phr. (under theknife กระทำศัลยกรรม), See also: knifer n. pl.knives
poniard(พอน'เยิร์ด) n.,v. (แทงด้วย) ดาบสันสองคม,กริช
stiletto(สทิเลท'โท) n. กริช,ดาบสั้น,เครื่องเจาะรู,หมุดเจาะรู. vt. แทงด้วยกริชหรือดาบสั้น,ฆ่าด้วยกริชหรือดาบสั้น pl.stilettos,stilettoes
English-Thai: Nontri Dictionary
dagger(n) ดาบสั้น,กริช
dirk(n) กริช,ดาบสั้น
falchion(n) ดาบสั้น
hermit(n) ฤาษี,ดาบส,ผู้ถือสันโดษ
knife(n) มีด,ดาบสั้น,กริช
scimitar(n) ดาบสั้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
stiletto (n.) ดาบสั้น See also: กริช Syn. dagger, dirk
sword bayonet (n.) ดาบสั้น
falchion (n.) ดาบสั้นซึ่งมีปลายดาบโค้งและแหลมในยุคกลาง Syn. saber
poniard (n.) ดาบสั้นสองคม See also: กริช Syn. blade, dagger
picador (n.) นักขี่ม้าถือดาบสู้วัวของสเปน
poniard (vt.) แทงด้วยดาบสั้นสองคม See also: แทงด้วยกริช
stiletto (vt.) แทงด้วยดาบสั้น See also: แทงด้วยกริช, ฆ่าด้วยดาบสั้น, ฆ่าด้วยกริช Syn. stab
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Stalorne blades, just as you requested.ดาบสตาโลนอย่างที่ท่านต้องการ
Beautiful blade. Where is he?ดาบสวยนะ เขาอยู่ไหน?
Your blade won't be enough, assassin.ดาบสั้นแค่นั้นคิดว่าจะทำอะไรข้าได้หรอ เจ้ามือสังหาร
The sword can be created any time, but if I ever lose the Leader,ดาบสามารถทำเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ถ้าข้าขาดผู้นำ
Your swords for practice, champion.ดาบสำหรับฝึกซ้อมของท่าน, แชมเปี้ยนส์
A sword for the wall?ดาบสำหรับใช้ที่กำแพงใช่มั้ย
Your Lu Family's sword style is worse than your brother.เพลงดาบสกุลเล็กของเจ้าแย่ยิ่งกว่าพี่เจ้าอีกนะ.
Direction's one thing. Manipulation's another.ไอ้เรื่องแบบนี้ มันดาบสองคม
These are the daggers of the Noldorin.นี่คือดาบสั้นแห่งโนลโดริน
Have you run out of those nice, shiny daggers?ท่านไม่มีดาบสั้นเล่มงามพวกนั้นเหลือแล้วเหรอครับ
Your father gave the same sword to two young princes.พ่อของเจ้ามอบดาบสองเล่มนี้ให้กับองค์ชายสองคน
Nothing just a few men with their swords.ไม่มีอะไร ก็แค่ผู้ชายถือดาบสองสามคน
Damocles' infamous sword was transformed by a lightning bolt from Zeus into a wondrous weapon whose blade could cut through anything.ดามาเคลส เป็นดาบที่โด่งดัง ที่เปลี่ยนสภาพมาจากสายฟ้าของซุส เป็นอาวุธมหัศจรรย์ คมดาบสามารถตัดได้ทุกสิ่ง
This is Chumo's Heavenly Sword.นี่คือดาบสวรรค์ของจูมง
So this... is the famous Heavenly Sword? !นี่คือดาบสวรรค์ เช่นนั้นหรือ
This is none other than the Heavenly Sword!ไม่มีอย่างอื่นที่ดีไปกว่าดาบสวรรค์นี้!
We get your dad's camcorder and we do a shot-for-shot re-creation... of their climactic sword fight... using our boners.พวกเราจะไปยืมกล้องวีดีโอพ่อนายมา แล้ว พวกเรามาถ่ายช็อตที่พวกเราคิดขึ้นมาใหม่ ฉากที่พวกเค้าใช้ดาบสู้กันเนี่ย แต่เราจะใช้ไอ้จู๋
But trust is a double-edged sword.แต่ความไว้ใจเป็นเสมือนดาบสองคม
With the Stulorne blade, I'll fillet the little brat.ด้วยดาบสตาโลน เราจะได้ริบบิ้นและชัยชนะ
Pink dagger, not only did you failนังดาบสีชมพู ไม่ใช่แค่หล่อนทำพลาด
That's the double-edged sword of "Gossip Girl" I'd be spotted.นั่นเป็นดาบสองคมของก็อซซิปเกิร์ลฉันจะกลายเป็นเป้า
But be warned, it can be a double-edged sword, expansion.แต่ระวังไว้หน่อย มันเป็นดาบสองคม
Think Dirty Harry with a sword.ลองนึกถึง Dirty Harry แบบมีดาบส
Any man dies with a clean sword,คนหนึ่งคนใดเสียชีวิต ด้วยดาบสะอาด,
She's the double-edged sword of my very existence.เธอมันเป็นดาบสองคมต่อการดำรงอยู่ของฉัน
Airborne fire-breather.ข้าจะให้มัน ได้ลองลิ้มชิมรสดาบสวนทวาร
It's a two-way double-edged sword.มันเป็นสองทางดาบสองคม
Every day they drill from dawn to dusk until they have mastered the shortsword, the shield, and the three spears.ทุกวันพวกเขาฝึกฝน ตั้งแต่รุ่งสางจวบจนพลบค่ำ จนกระทั่งชำนาญการทั้ง ดาบสั้น โล่ และหอกทั้งสาม
Ser Loras may come down with a terrible case of sword through bowels.เซอร์ลอรัสอาจเจอปัญหาท้องร่วง เมื่อถูกดาบสวนตูด
But also great danger.แต่มันก็เป็นดาบสองคม
Perception's a tool that's pointed on both ends.การรับรู้มันเปรียบเสมือนดาบสองคม
Oh, and if they drop, uh, like, a silver sword, grab it.โอ้ แล้วถ้ามี อ่า ดาบสีเงินร่วงออกมา คว้าไว้
I wish I could be, but every time I try to be a hero, it just... feels like it backfires.ฉันก็อยากเป็นแบบนั้นบ้าง แต่ทุกครั้งที่ฉันพยายามจะเป็น\ฮีโร่ มันแบบ รู้สึกเหมือนว่ากลายเป็นดาบสองคม
See? That didn't backfire.เห็นไหม ดาบสองคมอะไรไม่มีสักหน่อย
These are green blades of fury!เจอเพลงดาบสีเขียวพิโรธ
The human talent for pattern recognition is a two-edged sword.เป็นดาบสองคม เราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ดีในการหารูปแบบ
Slander a man in his own home, you might find yourself crossing swords with him.ให้ร้ายคนในบ้านของเขาเอง เจ้าอาจกำลังจะพบว่า เจ้าใช้ดาบสู่้กับเขาอยู่
Progress is a double edged sword.ความคืบหน้าเป็นดาบสองคม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดาบส
Back to top