ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดัดแปลง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดัดแปลง*, -ดัดแปลง-

ดัดแปลง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดัดแปลง (v.) modify See also: alter, adapt Syn. แปลง, ปรับเปลี่ยน, เปลี่ยน, แปร, เปลี่ยนแบบ
ดัดแปลงแก้ไข (v.) adapt See also: adjust, modify Syn. ดัดแปลง
English-Thai: HOPE Dictionary
adapt(อะแดพทฺ') vt. ปรับตัว, ปรับให้เหมาะ, ดัดแปลง. -adaptive adj., Syn. adjust, fit)
alter(ออล' เทอะ) vt.,vi. เปลี่ยน ,แปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร -alteration n. ทำหมัน
alterant(ออล' เทอะรันทฺ) adj. ซึ่งทำให้เปลี่ยนแปลง, -n. สิ่งทำให้เปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนแปลง, การดัดแปลง (producing alteration*
c(ซี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่3,ตัวเลข100ของโรมัน,สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุคาร์บอน ภาษาซีเป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษานี้เริ่มต้นมาจากห้องปฏิบัติการของบริษัท Bell ในช่วงทศวรรษ 1970 ภาษาซีนี้ เป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปเทียบเคียงได้กับภาษาเบสิก (BASIC) หรือภาษาปาสกาล (Pascal) ความที่ภาษาซีเป็นภาษาที่ใช้ง่ายและสะดวก โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เช่น Lotus 1-2-3 และ Microsoft FoxPro ก็เขียนด้วยภาษาซี ภาษาซีได้เปรียบภาษาอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน คือ 1. ภาษาซีง่ายในการเขียน และเรียนรู้ได้ง่ายเกือบจะเท่ากับภาษาเบสิก2. โปรแกรมภาษาซีใช้เวลาของเครื่อง (คอมพิวเตอร์) น้อยมาก พอ ๆ กับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) แต่เขียนได้ง่ายกว่ากันมาก3. ภาษาซีใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นแมคอินทอชหรือไอบีเอ็ม (แทบจะไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงอะไรเลย ผิดกับภาษาเบสิกและภาษาปาสกาล ซึ่งหากนำไปใช้กับเครื่องต่างตระกูลกันแล้ว จะต้องแก้ไขมากจนเรียกได้ว่าไม่คุ้ม
cobol(โคบอล) ย่อมาจาก Common Business Oriented Language เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง แรกเริ่มเดิมที นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมสำหรับงานด้านธุรกิจ ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) แต่ปัจจุบัน ได้รับการดัดแปลงให้ใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ภาษาโคบอลนี้ออกจะละม้ายคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษธรรมดาอยู่ค่อนข้างมาก ภาษานี้เป็นภาษาสากล ที่ยังมีคนนิยมใช้กันแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน
gw-basic(จีดับบลิวเบสิก) เป็นชื่อภาษาเบสิกแบบหนึ่งที่ดัดแปลงไปจากภาษาเบสิกธรรมดา ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้วหันไปใช้ QBASIC แทน
hacker(แฮค' เคอร์) n. ผู้ที่ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ, ผู้ที่สนใจเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังจนเกินไป,คำนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกที่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น แอบขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือแอบแก้ตัวเลขในธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาใช้เอง คำว่า hack อาจหมายถึงการแอบปรับแก้หรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็แก้แล้วยิ่งกลับทำให้แย่ลง
hare krishnan. ศาสนาที่ดัดแปลงมาจากศาสนาฮินดูโดยยึดหลักคำสอนในหนังสือVeda
kanji(คาน'จี) n. ระบบการเขียนอักษรญี่ปุ่นที่ใช้อักษรจีนหรืออักษรที่ดัดแปลงมาจากจีน
malleable(แมล'ละเบิล) adj. ตีออกเป็นแผ่นบางหรือรูปร่างต่าง ๆ ได้,ดัดแปลงได้,เปลี่ยนแปลงได้., See also: malleability n., Syn. adaptable
modicatory(มอด'ดิเคทิฟ,-โทรี) adj. เกี่ยวกับการแก้ไขการดัดแปลง
modification(มอดดะฟะเค'เชิน) n. การแก้ไข,การดัดแปลง,แบบดัดแปลงมา,การปรับตัว,การลดหย่อน, Syn. change,alteration
modificative(มอด'ดิเคทิฟ,-โทรี) adj. เกี่ยวกับการแก้ไขการดัดแปลง
modifier(มอด'ดิไฟเออะ) n. ผู้หรือสิ่วที่แก้ไขหรือดัดแปลงหรือปรับปรุงหรือแปร
modify(มอด'ดะไฟ) vt.,vi. แก้ไข,ดัดแปลง,แปร,เปลี่ยนแปลง,ปรับปรุง,ลดความรุนแรง,ลดหย่อน., See also: modifiability n. modifiable adj., Syn. soften,
image processingการประมวลผลภาพเป็นเทคนิคในการประมวลผลที่มีข้อมูลเป็นภาพ คอมพิวเตอร์จะอ่านภาพที่ถูกส่งเข้าไป แล้วแปลงเป็นตัวเลข เราสามารถดัดแปลง แก้ไข ปรับขยาย หมุน ฯ เพื่อการวิเคราะห์บางอย่างได้ ปัจจุบัน ถือเป็นสาขาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาไปไกลมากจนเป็นที่ยอมรับ และมีผู้สนใจมาก การมีภาพประกอบในเอกสารต่าง ๆ หรือในการแสดงผลงาน จะช่วยทำให้งานนั้นน่าสนใจขึ้น
off-the-shelf(ออฟเธอเชลฟ) adj. ซึ่งมีอยู่พร้อม,ซึ่งดัดแปลงได้ง่าย
pc-dos(พีซี ดอส) ย่อมาจาก personal computer disk operating system หมายถึง ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือไมโครคอมพิวเตอร์ ลักษณะและวิธีใช้ก็เหมือน ๆ กับ MS DOS ที่บริษัทไมโครซอฟต์นำมาดัดแปลงจนใช้กันทั่วไปนั่นเอง ปัจจุบัน พีซีดอสได้มีการพัฒนาไปมากแล้ว แต่พอวินโดว์ 95 เป็นที่นิยม ระบบดอสก็ดูเหมือนจะไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นพีซีดอส หรือเอ็มเอสดอสดู MS DOS ประกอบ
personal computer disk opระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือไมโครคอมพิวเตอร์ ลักษณะและวิธีใช้ก็เหมือน ๆ กับ MS DOS ที่บริษัทไมโครซอฟต์นำมาดัดแปลงจนใช้กันทั่วไปนั่นเอง ปัจจุบัน พีซีดอสได้มีการพัฒนาไปมากแล้ว แต่พอวินโดว์ 95 เป็นที่นิยม ระบบดอสก็ดูเหมือนจะไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นพีซีดอส หรือเอ็มเอสดอสดู MS DOS ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
adapt(vt) ดัดแปลง,ปรับ,ทำให้เหมาะสม
adaptable(adj) ดัดแปลงได้,ปรับได้,ปรับตัวได้
adaptation(n) การดัดแปลง,การปรับตัว,การปรับ
adaptor(n) เครื่องดัดแปลง,เครื่องปรับ
alter(vi) เปลี่ยนแปลง,ดัดแปลง,แก้ไข
alteration(n) การเปลี่ยนแปลง,การดัดแปลง,การแก้ไข
malleable(adj) บิดไปมาได้,ดัดแปลงได้ง่าย
modification(n) การเปลี่ยนแปลง,การแก้ไข,การดัดแปลง,การลดหย่อน
modify(vt) เปลี่ยนแปลง,แก้ไข,ดัดแปลง,ลดหย่อน
reform(vt) แก้ไข,ปฏิรูป,เปลี่ยนรูป,กลับตัว,ดัดแปลง
reformation(n) การแก้ไข,การปฏิรูป,การเปลี่ยนรูป,การดัดแปลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
remodelการปรับรูปแบบ, การดัดแปลงตัวแบบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adaptationฉบับดัดแปลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Carrousel Process กระบวนการคาร์รูเซล ระบบบำบัดแบบคูวนเวียนที่ได้รับการดัดแปลงใช้ เครื่องเติมอากาศแบบแนวดิ่ง เพื่อเติมอากาศและผลักดันน้ำให้เคลื่อนที่ในแนวนอนได้เร็วพอ [สิ่งแวดล้อม]
Film adaptationsงานดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Modifyปรับปรุง, การดัดแปลง, เปลี่ยนรูป, ดัดแปลง [การแพทย์]
Mythเทพปกรณัมเทพปกรณัม (Myth) คือ เรื่องที่แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์และเรื่องราวในบรรพกาลเกี่ยวกับพื้นโลก ท้องฟ้าและพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยมีเทพเจ้าเป็นผู้ควบคุมปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งรูปร่างลักษณะของเทพเจ้าจะเหมือนกับมนุษย์ทั่วไป แต่เป็นมนุษย์ที่อมตะ คือ เป็นผู้ที่ไม่ตายและมีพลังอำนาจทางเวทมนต์คาถาและมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เทพปกรณัมจึงเป็นนิทานเกี่ยวกับเทพเจ้า เทพธิดาประจำถิ่น ประจำเผ่าพันธุ์ ตามความเชื่อของแต่ละสังคม เช่นเรื่องพระอินทร์ พระอิศวร พระราหู เป็นต้น สำหรับเรื่องเทพปกรณัมนี้อาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ จนถึงอายุ 7-8 ขวบ ส่วนเด็กอายุ 9-14 ปี ควรได้อ่านเทพปกรณัมฉบับดัดแปลง เพราะโตพอที่จะเข้าใจเรื่องราวอันสลับซับซ้อนและเป็นพื้นฐานนำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับมหากาพย์และนิทานวีรบุรุษต่อไป
Topography ลักษณะภูมิประเทศ สภาพทั่ว ๆ ไป ของผิวโลก ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติและที่มนุษย์ดัดแปลงขึ้น อันได้แก่ความสูงต่ำของผิวโลก ทางน้ำและแหล่งน้ำ ถนน เมือง เป็นต้น สิ่งที่อยู่บนผิวโลกแต่ละอย่าง เป็นต้นว่า ภูเขา หรือหุบเขา ก็เรียกว่า ลักษณะภูมิประเทศ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
qualify (vt.) ดัดแปลง See also: แก้ไข Syn. modify
adapt from (phrv.) ดัดแปลงจาก (มักใช้ในรูป passive voice) See also: ปรับจาก, ปรับเปลี่ยนจาก
play-act (vt.) ดัดแปลงเป็นบทละคร See also: ทำเป็นบทละคร Syn. dramatise
playact (vt.) ดัดแปลงเป็นบทละคร See also: ทำเป็นบทละคร Syn. dramatise
retool (vi.) ดัดแปลงใหม่ See also: ปรับอุปกรณ์ใหม่
retool (vt.) ดัดแปลงใหม่ See also: ปรับอุปกรณ์ใหม่
adapt as (phrv.) ดัดแปลงให้เป็น See also: ปรับเปลี่ยนให้เป็น
adapt for (phrv.) ดัดแปลงให้เหมาะสมกับ See also: ปรับให้เข้ากับ, ดัดแปลงให้เป็น
tractable (adj.) ดัดแปลงได้ง่าย
pliant (adj.) ที่ดัดแปลงได้ง่าย
ventriloquial (adv.) โดยดัดแปลงเสียง
ventriloquistically (adv.) โดยดัดแปลงเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Both defendants are completely free of any legal responsibilities related to this case.จำเลยทั้ง 2 เป็นอิสระ จากโทษทางกฏหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ แปลไทย: baiyoke (หากนำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข กรุณาให้เครดิตผู้แปลด้วย ขอบคุณค่ะ)
I kind of want to do my own thing, mix it up a little bit, so I came up with zoom.ดัดแปลงคำนิดหน่อย ดังนั้นฉันใช้ว่า ซูม
HE BECOMES OBSESSED WITH IMPROVING HIS SKILLS, HONING HIS M.O.ดัดแปลงอาวุธ เพื่อจุดประสงค์ฆ่าอย่างแท้จริง
If it were any smarter, it would write a book.ดัดแปลงอีกนิดเป็นปากกาได้ด้วย
It was a motion picture by George Pal and a stage musical by Andrew Lloyd Webber...ดัดแปลงเป็นหนัง และละครเพลงเวทีที่บรอดเวย์
Custom-made, just like the racers.ดัดแปลงเองเหมือนของพวกนักแข่งเลย
Want something converted, built, repaired, modified?เครื่องมืออะไร ฉันทำได้หมด สร้าง ซ่อม แก้ไข ดัดแปลง
Looks like it's been percolated.ดูเหมือนจะถูกดัดแปลงไปแล้ว
I don't want him to think he's in prison, so the house must not be altered.ฉันไม่อยากให้ลูกคิดว่าอยู่ในคุก ห้ามดัดแปลงพื้นที่บ้าน
You and the Chief are the only ones out of the whole section whose bodies don't come with a warranty.คุณกับหัวหน้าเป็นแค่ส่วนน้อยในแผนกของเรา ที่ร่างกายไม่ได้มีการดัดแปลง
But she's a mutant! What if she never dates?แต่เค้าเป็นมนุษย์ดัดแปลง แล้วถ้าเค้าไม่เคยมีแฟนเลยล่ะ
They said they had modified this microbe in the laboratory and therefore it was an invention.พวกเขาบอกว่าดัดแปลงจุลินทรีย์นี้ขึ้นมาในห้องทดลอง ดังนั้นจึงเป็นนวัตกรรมใหม่ สำนักงานสิทธิบัตรและรัฐบาลสหรัฐฯ
Corrections et aide: Fabreguesแก้ไขดัดแปลงโดย เฟบรีค
Or— or were the pills converted into the limo that you arrived in?หรือว่ายามันถูกดัดแปลง ไปเป็นรถลีมูซีนที่ท่านนั่งแล้ว?
Good morning to you too, Top. I'd say I'm sitting at advance base camp, which will now be forever known as...สวัสดีตอนเช้าถึงนายด้วย ท็อป ฉันบอกได้เลยว่า กำลังนั่งอยู่บนฐานแคมป์ดัดแปลงที่ ใหญ่สุดๆ
Advance base camp should be about 200 yards ahead.ฐานแคมป์ดัดแปลง ควรอยู่ข้างหน้าคุณไป 200 ยาร์ตน่ะ
"Barn converted to modern house in the beautiful Cotswolds."บ้านสุดเดิร์น ที่ดัดแปลงมาจากโรงนาแสนสวย
Mrs. Logan, if someone altered the recording, of your conversation with David Palmer, the President needs to know.คุณนายโลแกน ถ้ามีใครดัดแปลงบันทึกโทรศัพท์ ของคุณกับเดวิด พาล์มเมอร์ ท่านปธน.ก็ควรจะรู้
Eun-whan adapted it from a book.อึนวานดัดแปลงมันมาจากหนังสือ
My car has been tampered with.รถของฉันก็ถูกดัดแปลงด้วย
You're looking for a mutated strain, 138.เธอกำลังตามหา สายพันธุ์ดัดแปลง
They're strong enough to defeat the mutated virus now.มันแข็งแรงพอที่จะกำจัด ไวรัสดัดแปลงแล้วตอนนี้
If the biological structure of the virus has been altered,ถ้าโครงสร้างทางชีวะ ของไวรัสถูกดัดแปลง
A virus which has been engineered at a genetic level to be helpful rather than harmful.ซึ่งถูกดัดแปลงโครงสร้างของยีนส์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางดี มากกว่าร้าย
Oh, guys look, this isn't a literal adaptation hereคือ พวกนาย ฟังนะ นี่ไม่ใช่การดัดแปลงบทมาตรงๆอะ
But you actually said that this wasn't literal translation so that means, Lester's character could have sex with Miri's character.แต่คุณเพิ่งบอกว่า นี่ไม่ได้ดัดแปลงมาตรงๆ เพราะฉะนั้น หมายความว่า ตัวละครของเลสเตอร์ ก็มีอะไรกับตัวละครของมิริได้
Your demon isn't the same kind as your mother's, but it's definitely living in you.ฉันชอบบ้านนี้จังเลย ท่าทางอยู่สบาย ดูรกๆดี นี่บ้านพ่อแม่ผม ไม่ค่อยได้ดัดแปลงอะไร
It's the same as tracking down a pirate radio station and then we can also develop a hand-held detector to work within short distances.คล้ายๆ อย่างนั้น ก็แค่แปลงคลื่นสัญญาณนิดหน่อย จากนั้นก็ดัดแปลงให้เป็นแบบพกพาไ้ด้ จะได้ใช้ในระยะทางที่สั้นขึ้น
This ship is too slow. I haven't had time to modify it yet.ยานลำนี้ช้าเกินไป ข้ายังไม่มีเวลาดัดแปลงมันเลย
It's just a little adaptation I've made just to make better use of time.ก็เป็นส่วนที่ผมดัดแปลงนิดหน่อย ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์น่ะ
I had ideas about modifying or kind of designing my own guitar.ผมมีไอเดียต่างๆ เกี่ยวกับการดัดแปลง หรือเรียกได้ว่าการออกแบบกีตาร์ของผมเอง
I was trying to customize one of these Gretsch guitars for The Raconteurs.ผมพยายามดัดแปลงกีตาร์ "Gretsch" ตัวนึง สำหรับวง "เดอะ ราคันทัวร์ส
And he made it a double cutaway for me.เขาดัดแปลงมันเป็นกีตาร์ชายเว้าสองข้างให้ผม
We found the cell phone that you converted into a stun gun, and we know that's what started the fire that killed Dan.พวกเราเจอมือถือของคุณที่ดัดแปลงเป็นที่ซ๊อต และเรารู้ว่านั่นเป็นตัวจุดประกายไฟฆ่าแดน
Eleanor, I used scraps of fabric I found around the atelier, and I adapted one of your old patterns.เอลานอร์คะ หนูใช้ผ้าที่เหลือที่หนูเก็บได้จากในสตูดิโอค่ะ แล้วเอามาดัดแปลงกับแพทเทิร์นเก่าของคุณ
All of our animals are genetically engineered and each of them has...สัตว์ ทุก ๆ ตัว ถูกดัดแปลงพันธุกรรม และมากกว่านั้นสัตว์เหล่านี้... .
Some of our genetically- engineered animals are a little sensitive to light.สัตว์ที่ดัดแปลงทางพันธุกรรมบางตัว จะมีความบอบบางต่อแสงมาก
Well, you're the best twister I know.แน่ล่ะ คุณคือนักดัดแปลงที่เยี่ยมที่สุดเลยฉันรู้
A mod. That's all it would be.ก็แค่การดัดแปลง แค่นั้นเอง
It modifies the actual cell structure of your brain.มันดัดแปลงเซลล์สมองของคุณไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดัดแปลง
Back to top