ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดังที่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดังที่*, -ดังที่-

ดังที่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดังที่ (conj.) as See also: according to, as if Syn. ตามที่, ด้วยเหตุที่, เนื่องจาก
ดังที่กล่าวมาแล้ว (det.) aforementioned See also: as above, as stated, as mentioned above, aforesaid
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว (adv.) as above-mentioned
English-Thai: HOPE Dictionary
aforementioned(อะฟอร์' เมนเชินดฺ) adj. ดังที่กล่าวมาก่อนแล้ว, Syn. mentioned)
aforesaid(อะฟอรฺ' เซด) adj. ดังที่กล่าวมาก่อน, Syn. said earlier)
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
as(แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่
clone(โคลน) n. พวกสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์จากระบบไร้เพศ., See also: clonal adj. คอมพิวเตอร์เลียนแบบหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำเลียนแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อดัง ๆ ส่วนใหญ่จะมีราคาถูก โดยปกติ เขาแบ่งระดับขั้นของคอมพิวเตอร์กันดังนี้ คือ ถ้าเป็นระดับที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด ก็มีคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) แมคอินทอช (Macintosh) และคอมแพค (Compaq) ถัดลงมาอยู่ในระดับเทียบเคียงได้ (compatible) หมายถึง พวกที่มีชื่อ แต่โด่งดังน้อยกว่า เช่น เอ็ปซอน (Epson) ที่ขั้นต่ำสุดก็คือพวกที่ทำเลียนแบบในราคาถูก .....ถูกจนคนมักจะชอบเสี่ยงซื้อไปใช้ จึงจะเรียกว่า "clone"
crunch(ครันชฺ) {crunched,crunching,crunches} n. บดด้วยฟัน,เคี้ยวเสียงดัง,บดเสียงดัง,กระทืบเสียงดัง. vi. เคี้ยวเสียงดัง. n. การเคี้ยวหรือบดเสียงดัง,เสียงดังที่เกิดขึ้นดังกล่าว., Syn. craunch
hellern. คนเสียงดังที่ชอบก่อความวุ่นวาย
hereinbeforeadv. ก่อนหน้านี้,ดังที่กล่าวมาแล้ว
lung(ลัง) n. ปอด. -Phr. (at the top of one's lungs ดังที่สุดเท่าที่จะดังได้,ดังสุดกู่)
rolling(รอล'ลิง) n. การกลิ้ง,การม้วน,การมวน,การกลอก,การบด,การหมุน,การคลึง,เสียงกลิ้ง (เสียงม้วน...) adj. ซึ่งกลิ้ง (ม้วน,มวน..) ,เป็นลูกคลื่น,พลิกกลับ,ขึ้น ๆ ลง ๆ ,เซไปเซมา,ทำให้เกิดเสียงดังที่ต่อเนื่อง, See also: rollingly adv.
slam(สแลม) vt.,vi.,n. (การ) ปิดประตูดังและแรง,วางดังโครม,ตีเสียงดัง,ต่อว่าอย่างรุนแรง,เสียงดังที่เกิดจากการกระทบดังกล่าว, Syn. clap,shut,push,bang
ut supra(อูทชู'พรา) Latin ดังข้างต้น,ดังที่ได้แสดงมาแล้ว
English-Thai: Nontri Dictionary
ditto(adi) เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน,เหมือนกัน,ดังที่กล่าวมาแล้ว
SO-so-called(adj) ที่สมมุติกันว่า,ดังที่เรียกกัน,ที่ขนานนามกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
status quo (L.)สถานะเดิม, ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earthquakeแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แผ่นดินเกิดการสั่นสะเทือน โดยเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกชั้นนอกซึ่งเคลื่อนที่ได้ตามกระแสความร้อนของหินละลายหลอมเหลวที่เป็นส่วนประกอบชั้นในของโลก เนื่องจากเปลือกโลกประกอบขึ้นด้วยแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่น ดังนั้นเมื่อความร้อนจากภายในโลกดันตัวออกมาจะทำให้แผ่นเปลือกโลกบางแผ่นเกิดการเคลื่อนที่ จึงทำให้การเกิดแผ่นดินไหวบนพื้นผิวโลกเกิดเฉพาะบางแห่งไม่เกิดขึ้นโดยทั่วไป นอกจากแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังสามารถเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ การระเบิดเหมืองแร่
touch screenจอสัมผัสจอภาพซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยแสดงผลอย่างเดียว แต่สามารถรับคำสั่งได้ด้วย วิธีการคือใช้นิ้วจิ้มหรือสัมผัสลงตรงจุดที่เป็นคำสั่งที่ต้องการเลือกให้ทำหน้าที่แทนการใช้เมาส์เลื่อนเคอร์เซอร์มายังตำแหน่งนั้น จอสัมผัสนั้นใช้ง่าย และมักจะใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับติดในเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้ข้อมูลข่าวสารชี้ทาง หรือแนะนำนักท่องเที่ยว ดังที่เห็นติดตั้งอยู่ตามโรงแรม และสนามบิน [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
as (conj.) ดังที่ See also: ตามที่
aforesaid (adj.) ดังที่กล่าวมาก่อน
aforementioned (adj.) ดังที่กล่าวมาก่อนแล้ว See also: ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น, ดังที่กล่าวมา
cacophony (n.) เสียงดังที่ผสมปนเปกัน (คำเป็นทางการ) Syn. dissonance, discord
crash (n.) เสียงดังที่เกิดจากการชน Syn. crashing sound, clatter, clash
crashing sound (n.) เสียงดังที่เกิดจากการชน Syn. clatter, clash
crescendo (n.) ความดังที่ค่อยๆ เพิ่มระดับขึ้น
flop (n.) เสียงดังที่เกิดจากสิ่งของตกกระแทกอย่างแรง Syn. thud
reverberation (n.) เสียงดังที่สะท้อนไปมา See also: เสียงสะท้อน Syn. resonance
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As I have said, I but pause for opportunity, now presented.ดังที่ข้าพูดไป ข้าเพียงแต่หยุดเพื่อรอโอกาสที่ดี และตอนนี้พร้อมแล้ว
Milady catches on quickly.ดังที่คาดไว้ คุณหนูหัวไวมากเลยครับ
I have to say, it's huge relief.ดังที่ฉันบอกไว้ มันโล่งอกอย่างมาก
As you know catastrophe has struck our nation has struck the world.ดังที่ทราบกันอยู่ ภัยร้าย ได้คุกคามชาติของเรา คุกคามโลกของเรา
As you all know, ever since my husband Mila died many years ago, we have suffered a lot.ดังที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้ว ตั้งแต่มิลาสามีของข้าจากไป หลายปีแล้ว
As Baron Thurlow in England is supposed to have saidดังที่บารอนเธอร์โลว์ในอังกฤษเคยกล่าวไว้ว่า
As you no doubt surmised... that recent maneuver of ours was no strategic retreat.ดังที่พระองค์ ทรงคาดการณ์ได้ ว่ากองทัพเรา มิได้ล่าถอย ด้วยเหตุผลทางยุทธศึก
As do we all.ดังที่พวกเราทั้งหมดต้องการ
As a list was found of men who were rumored...ดังที่รายชื่อได้ถูกค้นพบชายที่กำลังเป็นข่าวลืออยู่... .
As many suspect my sincerity...ดังที่หลายคนสงสัยในความจริงใจของผม ...
As Christ himself said,ดังที่องค์พระคริสต์เอง เคยกล่าวไว้ว่า
Just as you have waited years to seek your revenge not only on your father who cast you out, but on all those who ever...ดังที่เจ้ารอเพื่อจะแก้แค้น ไม่เพียงแต่พ่อที่เนรเทศเจ้า แต่ทุกคนที่เคยดูหมิ่น
Or so at least some of our friends here would have us believe.ดังที่เพื่อนเราบางคนพยามทำให้ราเชื่อ
As a new friend pointed out...ดังที่เพื่อนใหม่ของผมชี้ให้เห็น
As we call on the name of the lord.ดังที่เราเรียกขานในนามของพระเจ้า
Visually, there exists a graceful equilibrium between its length and width.ดังที่เห็น ด้านยาวกับด้านกว้าง มีสัดส่วนที่สมดุลกัน
So said the Love Coach, Chae Moo-Ryong.ดังที่โค้ชด้านความรัก แช มูรยงพูดไว้
So said the sad little Russian call girl as she was deported for identity fraud.ดังที่โสเภณีรัสเซีย ผู้โศกเศร้ากล่าวไว้ เมื่อเธอถูกเนรเทศ ข้อหาปลอมแปลงตัวตน
As some of you will have learned last night:ดังที่ใครบางคนได้เรียนรู้เมื่อคืนนี้
Things my heart still needs to knowดังที่ใจคอยเฝ้าจะรู้
I'll make it the most famous showplace in England, if you like, and people will visit us and envy us, and say we're the luckiest, happiest couple in the country."ฉันจะทําให้มันเป็นการแสดง ที่โด่งดังที่สุดในอังกฤษถ้าคุณต้องการ" "แล้วผู้คนก็จะแห่มาดูเรา อิจฉาเรา และบอกว่าเรา เป็นคู่ที่โชคดีและมีความสุขที่สุดในประเทศ"
Generals' reputations are being made in France today fighting on the Western front.นายพลดังที่ฝรั่งเศสแล้ววันนี้ เพราะรบในชายแดนตะวันตก
The most famous is never get involved in a land war in Asia, but only slightly less well known is this.บทกวีที่โด่งดังที่สุดก็คือ "อย่าไปเกี่ยวข้องกับสงครามกลางเมืองในเอเชีย" แต่ที่โด่งดังน้อยลงมาหน่อยก็คือ...
"Who is the most popular actor in the Bible?"- รอเดี๋ยว ใครเป็นนักแสดง ที่ดังที่สุดในไบเบิ้ล
"Who is the most popular actor in the Bible?"- ใครดังที่สุด - กาแฟล่ะ
He's the most popular actor in the Bible.นักแสดงที่ดังที่สุดในไบเบิ้ล รู้มั้ยคะว่าทำไม
Giuseppe Conlon is critically ill, as you may know.Giuseppe Conlon เป็นป่วยวิกฤต, ดังที่คุณทราบ
This... time loss. You did or did not experience it?หรือไม่ได้เห็น ดังที่เป็นคดีนั่น
As he spoke, from the raving horizon came the worst storm the North has ever known."'เป็นดังที่ต้นอ้อเอ่ย พายุจากนภา "'พายุรุนแรงที่สุดจากอุดรทิศมาเยือน
But the signals aren't going anywhere because... the night before... you cut in... and trick out the alarm system computer... to turn itself... and the video recorders off... 20 minutes before you enter.แต่สัญญาณไม่ดังที่ไหนเพราะ... ก่อนหน้านั้นคืนนึง คุณงัดเข้าไป
He has chartered Russian subs to reach the most famous shipwreck of all... the Titanic.ครั้งนี้ลงเรือดำน้ำรัสเซียไปสถานที่ ที่เรือดังที่สุดอับปางลง ไททานิค
"You knew there would always be a spring as you knew the river would flow again after it was frozen.คุณรู้ว่าจะเป็นอย่างนั้นเสมอ ...ดังที่คุณรู้ว่าแม่น้ำจะต้องกลายเป็นน้ำแข็ง
The phone didn't ring at my house.โทรศัพท์ไม่ดังที่บ้านฉัน.
All right. Now I want you boys to scream real loud at my ass.เอาล่ะ ตอนนี้ฉันอยากให้พวกนาย กรีดร้องให้ดังที่สุดตรงก้นฉัน
It was then that I understood my destiny just like Dad said I would.ผมได้เข้าใจถึงชาตะกรรมดังที่พ่อเคยพูดไว้
I bought these for you. You'll need them now that God has spoken to you.พ่อซื้อนี่มาให้ ลูกต้องใช้มันดังที่พระองค์ทรงบอก
I'll yell "Stop!" as hard as I can.ผมจะตะโกนว่า"หยุดนะ !"ให้ดังที่สุดเท่าเลย.
Yes. Those are the most famous lines you ever wrote.- นั่นคงเป็นวลีที่ดังที่สุด ที่ป๊าเคยเขียนเลยล่ะ
Charlie Chaplin, Chariot, the most famous man in the world... and it's as if we've never really seen him before.ชาลี แชปลิน ชายที่โด่งดังที่สุดในโลก... และมันก็เหมือนกับ เราไม่เคยเห็นเขามาก่อนเลยจริงๆ
Okay, you have to say that I still support the recent decision in the wake of all the violence we've experienced to ban any games with ninjas or guns.โอเค ฉันแค่อยากจะบอกว่า ฉันยังสนับสนุนการตัดสินใจล่าสุด ในการใช้ความรุนแรงทั้งหลายดังที่เราได้สัมผัสมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดังที่
Back to top