ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดังกระหึ่ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดังกระหึ่ม*, -ดังกระหึ่ม-

ดังกระหึ่ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดังกระหึ่ม (v.) reverberate See also: echo, resound, re-echo Syn. ดังสนั่น, ดังอื้ออึง
ดังกระหึ่ม (v.) resound See also: resonate, re-echo, echo, ring, reverberate Syn. ดังกังวาน
English-Thai: HOPE Dictionary
whir(เวอร์) vi.,n. (เสียง,การ) บินกระหึ่ม,บินหวือ,ส่งเสียงดังกระหึ่มหรือดังหวือ,เคลื่อนที่ดังกระหึ่มหรือดังหวือ,การสับสนวุ่นวาย, Syn. whirr,gyrate,revolve
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
whir (vi.) เกิดเสียงดังกระหึ่ม See also: ส่งเสียงดังกระหึ่ม, เกิดเสียงหึ่งๆ Syn. buzz, drone, whiz
whir (vt.) ทำให้เกิดเสียงดังกระหึ่ม See also: ส่งเสียงดังกระหึ่ม, ทำให้เกิดเสียงหึ่งๆ
whir (n.) เสียงดังกระหึ่ม See also: การส่งเสียงดังกระหึ่ม, เสียงดังหึ่งๆ
whirr (vi.) เกิดเสียงดังกระหึ่ม See also: ส่งเสียงดังกระหึ่ม, เกิดเสียงหึ่งๆ Syn. buzz, drone, whiz
whirr (vt.) ทำให้เกิดเสียงดังกระหึ่ม See also: ส่งเสียงดังกระหึ่ม, ทำให้เกิดเสียงหึ่งๆ
whirr (n.) เสียงดังกระหึ่ม See also: การส่งเสียงดังกระหึ่ม, เสียงดังหึ่งๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I drive a beat-up old car, and he's expecting Malibu Barbie.ฉันขับรถเก่าที่ร้องเสียงดังกระหึ่ม เขาคาดหวังแบบ เมลบู บาร์บี้
You get to have total control over your life and go where you wanna go and listen to the radio really loud.เราเป็นคนควบคุมเอง อยากไปไหนก็ไปได้ เปิดวิทยุให้ดังกระหึ่มเลยก็ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดังกระหึ่ม
Back to top