ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึมเซา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึมเซา*, -ซึมเซา-

ซึมเซา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซึมเซา (v.) drowsy See also: dull, be inactive Syn. เซื่องซึม, เฉื่อยชา, ไม่กระตือรือร้น, เหงาหงอย Ops. กระตือรือร้น, กระปรี้ประเปร่า, กระฉับกระเฉง
English-Thai: Nontri Dictionary
inert(adj) เฉื่อย,เกียจคร้าน,ซึมเซา,ชักช้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drowsinessเซื่องซึม,ง่วงและซึมเซา,ง่วงซึม,ง่วงนอน,ซึม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
stagnant (adj.) ซึมเซา (อารมณ์) See also: เงื่อยหงอย, เฉื่อยชา, เซื่องซึม Syn. inactive, sluggish, dull
backwater (n.) บรรยากาศที่ซึมเซา See also: สถานที่ซึมเซา Syn. rus in urbe, seclusion
rus in urbe (n.) บรรยากาศที่ซึมเซา See also: สถานที่ซึมเซา Syn. seclusion
stagnantly (adv.) อย่างซึมเซา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Active, inactive, good, bad.ว่องไว ซึมเซา ดี ไม่ดี
Your party better move poste haste.""อย่ามัวซึมเซา รีบหนีไปซะ"
..measles, mums, diphtheria, tetanus.....โรคหัด,โรคซึมเซา,คอตีบ, บาดทะยัก...
Dissociative Disorders Dissociative fugue, inert and indolent]การสูญเสียความทรงจำเพียงบางส่วน การหลีกหนีความจริงเมื่อจิตแตกสลาย ไร้ซึ่งชีวิตชีวาและซึมเซา
And you're gonna be a little bit sluggish for a while, but with some warmth and some fluids, you should be all right.และคุณอาจจะรู้สึกซึมเซาอีกสักระยะนะครับ แต่ถ้าได้รับความอบอุ่น และดื่มน้ำเข้าไปสักหน่อย - ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรแล้วล่ะ
And now that that's over, well, you're waking up to the incessant mind-numbing tedium that is the day-to-day life of a schoolteacher.แล้วตอนนี้ ทุกอย่างจบแล้ว แล้วนายก็ตื่นขึ้นมา พบกับความน่าเบื่อซึมเซาในจิตใจอย่างไม่หยุดหย่อน ของการใช้ชีวิตครูไปวันๆ
Because they dull my head.เพราะมันทำให้ฉันซึมเซา
♪ Across the street on a grayed out Monday ♪เดินข้ามถนนวันจันทร์อันซึมเซา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึมเซา
Back to top