ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซอย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซอย*, -ซอย-

ซอย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซอย (n.) lane See also: alley, by-road, side-street, footway Syn. ตรอก, ซอกซอย
ซอย (v.) slice See also: mince, divide
ซอยตัน (n.) blind alley Syn. ทางตัน
ซอยผม (v.) cut the hair See also: thin the hair, snip the hair
ซอยเท้า (v.) tap with the feet See also: take short steps
English-Thai: HOPE Dictionary
alley(แอล' ลี) n., (pl. -leys) ตรอก, ซอย, ทางเดินที่แคบ, ทางวิ่งที่แคบ, Syn. passage)
alleyway(แอล' ลีเว) n. ทางที่แคบ, ตรอก, ซอย
assoil(อะซอยล') vt. ยกโทษให้, อภัยให้,ชดเชย, ไถ่ (absolve; acquit; pardon)
borzoi(บอร์ 'ซอย) n. สุนัขสูงพันธุ์หนึ่ง
bylane(บาย'เลน) n. ซอยเล็ก,ตรอกเล็ก
caucasoid(คอ'คะซอยดฺ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) คนเผ่าพันธุที่มีแหล่งดั้งเดิมในยุโรป/มีผิวหนังขาวจนถึงดำ/ริมผีปากบาง จมูกโด่ง
cirsoid(เซอ'ซอยดฺ) adj. โป่งขด, See also: cissoidal adj. โป่งขด
lane(เลน) n. ซอย,ตรอก,ทางแคบ ๆ ,ช่องถนนที่ให้รถผ่านได้หนึ่งคันต่อครั้ง,ทางวิ่งแข่งของนักกรีฑาแต่ละคน,ทางวิ่งของลูกบิลเลียด adj. เดี่ยว,โดด,สันโดษ
pad(แพด) n. เบาะ,เครื่อง,บุรอง,เสียงฝีเท้าที่เบา,เสียงแปะ ๆ ,ตรอก,ซอย,โจรปิดทางปล้น vi.,vt. บุ,รอง,ตัน,อุด,เดินเบา ๆ, See also: padding n.
sliver(สลิฟ'เวอะ) n. แผ่นเล็กยาวบาง,เศษเส้นใย,สะเก็ดไม้,เศษไม้,เศษแผ่น,ปลาเล็ก ๆ ชิ้นหนึ่งใช้เป็นเหยื่อปลา. vt. ตัด (ผ่า,เฉือน,เหลา,ซอย,หั่น) เป็นชิ้นเล็ก ๆ vi. ทำให้แยกออก,แยกออก, Syn. splinter,slip,chip
soy(ซอย) n. น้ำซอสถั่วเหลือง,น้ำซีอิ้ว,ถั่วเหลือง,ถั่วแระ, Syn. soybean
soya(ซอย'ยะ) n. =soybean (ดู)
soybean(ซอย'บีน) n. ต้นถั่วเหลือง (glycine Soja) ,เมล็ดถั่วเหลือง, Syn. soja, soya
subdivide(ซับดิไว ดฺ',ซับ'ดิไวดฺ) vt.,vi. แบ่งย่อย,แบ่งอีก,แบ่งละเอียด,ซอย -subdivider n.
subsoil(ซับ'ซอยล์) n. ชั้นใต้ผิวดิน,ดินข้างใต้
trapezoid(ทระพี'ซอยดฺ) n. รูปสี่เหลี่ยมที่มีสองด้านขนานกัน
verge(เวิร์จฺ) n. ร่ม,ซอย,ปาก,คทา,กระเบื้องเหนือขั้ว. vi. ใกล้จะ,เกือบจะ,ย่างเข้าสู่,คล้อย,มีแนวโน้ม,โน้มเอียง,เอียง,ลาด, Syn. edge,brink,limit,border
English-Thai: Nontri Dictionary
alley(n) ตรอก,ซอก,ซอย
bypath(n) ตรอก,ซอย,ทางแยก,ทางอ้อม
byway(n) ตรอก,ซอย,ทางแยก,ถนนส่วนบุคคล
subdivide(vt) ซอย,แบ่งย่อย,แบ่งละเอียด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Caucasoid Raceคอเคซอยด์,เชื้อชาติ;เชื้อชาติคอเคซอยด์ [การแพทย์]
laterallateral, คลองซอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
secondary canalsecondary canal, คลองซอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lane (n.) ซอย See also: ตรอก, ทางเดิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Until, we've absolutely confirmed Choi Seon Young's boyfriend's alibi at the least, it's not a suicide... or a murder.จนกว่าเราจะหาข้อสรุปได้ แฟนของ ซอย ซอนยัง ต้องมีพยานยืนยันที่อยู่ มันก็ยังไม่ใช่ ทั้งฆ่าตัวตาย หรือ ฆาตรกรรม
Did confirm whether or not Choi Seon Young's boyfriend has come home yet?นายได้ข้อมูลอะไรเพิ่ม เกี่ยวกับคนรักของ ซอย ซุน ยองรึเปล่า?
The name that my parents called me, Choi Tae Seong.ชื่อที่พ่อแม่เรียกผม ซอย แท ซอง
Choi Seok Bong, do you think your life is worth?ซอยซุกบอง, นายคิดว่าชีวิตนายมีค่าเท่าไหร่?
An alleyway behind that new fancy people's hotel where they sell Oxygen tanks in the mini bar--ซอยด้านหลังโรงแรมหรูๆ ที่ขายถังอ็อกซิเจนในมินิบาร์
It was a kill box.ซอยนั้นเป็นกับดักสังหาร
Choi Yoo Kang. Who did you make this perfume for?ซอยยูคัง เธอทำน้ำหอมขวดนี้ให้ใคร
Seo Yu-na here. Thank you for calling.ซอยยูนาค่ะ ขอบคุณที่โทรมานะคะ
Seo Yu-na speaking. Hello?ซอยยูนาพูดค่ะ เฮลโล?
Sun-nyeo. We shouldn't interrupt when he's at work. We should go.ซอยอน ผกก.กำลังคุยธุระอยู่ ไปกันเถอะ
Seon Nyeo says Mi Ho used to live abroad, Byung Soo said she's from the countryside.ซอยอนบอกว่าเธอมาจากต่างประเทศ บยองซูบอกว่าเธอมาจากต่างจังหวัด
Seo Yoon Hoo, that guy made me lose my appetite.ซอยุนโฮ... ทำให้ฉันกินอะไรไม่ลง
Every dark alley I passed, he was waiting for me.ซอยเปลี่ยวทุกซอยที่ฉันเดินผ่าน เขาคอยแอบรอฉันอยู่
Candy Cane Lane is shut down!ซอยแคนดี้แคนปิดแล้ว!
Candy Cane Lane is the cra¨me de la cra¨meซอยแคนดี้แคนเป็น ที่ๆสุดยอดมาก
What alley I puked inซอยไหนที่ฉันไปอ้วกไว้
Killed in an alley or something.ถูกฆ่าตายในซอยหรือบางสิ่งบางอย่าง
They ran into the alley! After 'em!พวกมันหนีเข้าไปในซอยแล้ว ตามไปเร็ว!
This can not be done. There are many Spetnaz commandos.ทำไม่ได้แน่Nมีหน่วยรบพิเศษสเปคนัซอยู่เต็มไปหมด
He used a razor, and he used to slice it so thin... that it used to liquefy in the pan with just a little oil.เขาใช้มีดโกน และซอยเป็นแผ่นบางๆ ใส่ลงกระทะพร้อมกับน้ำมันพืช
Shit! Shit!ผมเห็นคุณเมื่อเช้านี้ที่ในซอยน่ะครับ แล้วเราก้อทักกันนิดหน่อย
Where is Don Octavio De Flores?ดอน อ็อคตาวิโอ เดล ฟลอเรซอยู่ไหน
Just crossed over the No. 1 lane, 300 yards from you.เพิ่งข้ามซอยหนึ่ง 300 หลาจากพี่
Something whispered in an alleyway or through a crackบางสิ่งกระซิบผ่านตรอกซอย หรือรอยร้าว
Make a right. Go down the alley!ทำให้ด้านขวา ไปลงซอย!
You're gonna marry some rich prick... who your parents will approve of... and just sit around with the other trust fund babies... and talk about how you went slumming', too, once.แล้วก็เอาเรื่องใต้กระโปรงไปเล่ากัน สนุกปากในสังคมไฮโซอย่างงั้นใช่ไหม
Search every pipe, every hole, every crack we know.ค้นดูท่อทุกท่อ ช่องทุกช่อง ทุกซอกซอยที่เรารู้
I'd like to go to Wandsworth, the dodgy end.ผมอยากไปที่แวนด์สเวิร์ธ สุดซอย
Well, they used it to smash the window, then took off down the alley.อ้อ พวกเขาใช้มันทุบกระจก จากนั้นก็หนีออกไปทางซอยด้านหลัง
Are you Choi Yoo Kang?คุณซอยยูคังใช่ไหมครับ
Prince Dae-So is in BuYeo.องค์ชายแดโซอยู่ในพูยอ
Were you with Hyun-seo?ฮุนโซอยู่กับเธอรึเปล่า?
The alley was stench...ในซอยส่งกลินเหม็น...
What are you doing here? Where's Maricruz?นายมาทำอะไรที่นี่\ มาริครูซอยู่ไหน
Starlight lanes. 1690 michigan avenue.ถนนสตาร์ไลท์ 1690 ซอยมิชิแกน
There was this kid on 3rd street who said he can tell me how much your comics were worth.มีเด็กคนนึงที่ซอยสามมันว่า มันบอกได้ว่าการ์ตูนนายราคาเท่าไหร่
No,no,no. I meant your deal from the alley.ไม่ใช่ ๆ ผมหมายถึงข้อตกลงของคุณในซอยน่ะ
She's Seo Yu-na, and she'll provide you the vip service.เธอชื่อซอยยูนา, และเธอก็จะ ช่วยบริการคุณในฐานะลูกค้าพิเศษ
I really wanted to flirt with you, Seo Yu-na...ผมอยากจะเฟริ์ทกับคุณจริงๆ นะ ซอยยูนา...
Turn left at the hospital and turn right at the first street.เลี้ยวซ้ายจากโรงพยาบาล แล้ว เลี้ยวขวาตรงซอยแรก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซอย
Back to top