ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ช่วงชิง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ช่วงชิง*, -ช่วงชิง-

ช่วงชิง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่วงชิง (v.) win See also: grab Syn. ชิง
English-Thai: HOPE Dictionary
glaum(กลอม,กลาม) vt.,vi. ขโมย,ช่วงชิง n. การมองแวบเดียว. vt. มองแวบเดียว
pillage(พิล'ลิจจฺ) vt.,n. (การ) ช่วงชิงทรัพย์,ปล้น,ปล้นสะดม,สิ่งที่ช่วงชิงมา,สิ่งที่ปล้นมา., See also: pillager n.
rapacious(ระเพ'เชิส) adj. โลภ,ละโมบ,ตะกละ,ช่วงชิง,แย่งชิง,ปล้นสะดม, See also: rapacity n.
rapacity(ระแพส'ซิที) n. ความ (โลภ,ละโมบ,ตะกละ,ช่วงชิง,แย่งชิง,ปล้นสะดม)
rape(เรพ) n. v.,n. (การ) ข่มขืนชำเรา,ช่วงชิง,ชิงทรัพย์., See also: rapist n., Syn. ravish,violate,molest
ravening(แรฟ'เวินนิง) adj. ตะกละ,แย่งชิง,ช่วงชิง n. ความตะกละ,การแย่งชิง,การช่วงชิง
ravish(แรฟ'วิช) vt. ชิง,ช่วงชิง,แย่งชิง,ข่มขืนชำเรา,เต็มไปด้วยอารมณ์., See also: ravisher n. ravishment n. ravishedly,adv.
reave(รีฟว) {reaved/reft,reaving,reaves}v. ชิง,แย่งชิง,ช่วงชิง,ปล้น,ฉีก,ทำให้แตก,พราก,แยก,ตัด
scramble(สแครม'เบิล) vi.,vt.,n. (การ) ปีนป่าย,ตะกาย,ช่วงชิง,แย่งหา,เบียดเสียดเข้าไป,นำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินข้าศึกอย่างรวดเร็ว,กระทำอย่างรีบร้อน, Syn. crawl,clamber,mix
snap(สแนพ) vt.,vi.,n. (การ) ขบฟัน,ดีดนิ้ว,หวดแส้,ปิดดัง,งับกัดอย่างแรง,ตะครุบ,ทำให้แตกอย่างฉับพลัน,ทำหัก,พูดตะคอก,พูดอย่างรีบร้อน,ถ่ายรูป,เป็นประกาย,ยิงรวดเร็ว,สับไกปืน,ชิง,ช่วงชิง,กระทำอย่างรวดเร็ว,หวดแส้,ปิดดัง,โอกาสที่จะรวยอย่างรวดเร็ว,ช่วงระยะเวลาอันสั้น
usurp(ยูเซิร์พ',ยูเซิร์พ) vt.,vi. ช่วงชิง,แย่งชิง,แย่งชิงอำนาจ,บุกรุก., See also: usurper n.
usurpation(ยูเซอเพ'เชิน,-เซอ-) n. การช่วงชิง,การแย่งชิง,การแย่งชิงอำนาจ,การบุกรุก,การแย่งชิงราชบัลลังก์., See also: usurpative,usurpatory adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
pillage(n) การปล้น,การปล้นสะดม,การชิงทรัพย์,การช่วงชิง
ravish(vt) ชื่นชม,แย่งชิง,ช่วงชิง,ข่มขืน
scramble(n) การแย่งชิง,การปีนป่าย,การช่วงชิง,การเบียดเสียด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contentionการช่วงชิง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rape (vt.) ช่วงชิง See also: แย่งชิง, ฉกฉวย Syn. capture, seize
ravish (vt.) ช่วงชิง See also: แย่งชิง Syn. force, violate
usurp (vt.) ช่วงชิง See also: แย่งชิง Syn. seize
usurper (n.) ผู้ช่วงชิง See also: ผู้แย่งชิง, ผู้บุกรุก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Only those mobile enough to scavenge brutal enough to pillage would survive.เต็มไปด้วยเครื่องยนต์นักล่าเหยื่อ... ...ต่างปล้นช่วงชิงเพื่อความอยู่รอด
Then how come you're so nice?แบบว่า ถ้าคุณอยากช่วงชิงส่วนแบ่ง ทางการค้าหรืออะไรซักอย่าง
It is said they cannot be taken they can only be given.ว่ากันว่าไม่สามารถช่วงชิงมาได้ ต้องยินดีมอบให้กันเท่านั้น
A treasure that had been fought over for centuries by tyrants, pharaohs, emperors, warlords.ขุมทรัพย์ที่ช่วงชิงกันตั้งแต่ยุคโบราณ โดยทรราชย์ . ฟาโรย์.
A cook makes. A thief takes. You are not a thief.พ่อครัวเป็นผู้สร้างสรรค์ ขโมยเป็นพวกช่วงชิง เธอไม่ใช่ขโมยนะ
Before watching somebody else profit, we would sooner have...ก่อนที่จะโดนช่วงชิงประโยชน์นี้ไป เราควรรีบที่จะ...
My uncle has always wanted my throne.ท่านอาต้องการช่วงชิง บัลลังค์ข้า
Can you assure me that you will be able to usurp her territory?จะรับประกันได้มั้ยละ? ว่าคุณจะช่วงชิงเขตของเธอได้
I'm not going to usurp my father.ข้าไม่ช่วงชิงราชบัลลังค์ท่านพ่อหรอก
Didn't he manage to make it into one of the leading firms worldwide, competing with the very best the world has to offer?แล้วที่ท่านทำทั้งหมดนี้ ไม่ใช่เพื่อให้ัมัน ช่วงชิงความเป็นหนึ่งหรอกหรือครับทุกท่าน
But the love we have for you, it's that love that Gods and kings are fight over.ความรักที่เรามีให้เจ้า เป็นความรักที่เทพเจ้าและกษัตริย์แก่งแย่งช่วงชิงกัน พ่อไม่เคยเข้าใจเทพเจ้าหรอก
One recently born. One soon to die.ชายสองคนที่ต่อสู้ช่วงชิงผืนแผ่นดินโลกเดียวกัน
Sun Quan from Jiangdong will take advantage of thisซุนกวนแห่งกังตั๋ง จะช่วงชิงประโยชน์จากโอกาสนี้แน่
King Robert's body was still warm when Lord Eddard began plotting to steal Joffrey's rightful throne.ร่างของกษัตริย์โรเบิร์ต\ ยังคงอุ่นอยู่เลย ตอนที่ลอร์ดเอ็ดดาร์ดวางแผนพยายาม\ ช่วงชิงสิทธิในราชบัลลังก์จอฟฟรี่ย์
I should scramble you with onions!ฉันควรจะช่วงชิงแก กับหัวหอม!
And the source of their power was taken from them.ขุมพลังอำนาจของพวกมัน ถูกช่วงชิงเอาไป
And no one should be able to take that away.และไม่มีใครมาช่วงชิงมันไปจากเธอได้
Never again will you feel them tighten around your neck, robbing you of breath and life.ไม่มีอีกแล้ว ที่เจ้าต้องรู้สึกถึงมันบนคอของเจ้า ช่วงชิงเอาทั้งชีวิตและอิสรภาพ
We have found that the player who goes first in the final round has a decided, uh, advantage.เราจะหาผู้เล่น ที่จะเป็นคนเริ่มในรอบนี้ เพื่อช่วงชิง
♪ You take my breath away ♪#คุณช่วงชิงหัวใจของฉันไป#
♪ Take my breath away ♪#ช่วงชิงหัวใจของฉันไป#
♪ Take my breath away, oh... ♪#ช่วงชิงหัวใจของฉันไป#
♪ Take my breath away... ♪#คุณช่วงชิงหัวใจของฉันไป#
♪ Take my breath away ♪#คุณช่วงชิงหัวใจของฉันไป#
While he's tangling with the lion in the Westerlands, the north is ripe for the taking.ในยามที่เขารบรันพันตูกับ สิงโตที่แดนตะวันตก ตอนเหนือก็ถูกทิ้ง ให้พวกเราช่วงชิง
We take what is ours.เราช่วงชิงสิ่งที่เป็นของเรา
Did you take what was yours then?ท่านได้ช่วงชิงของ ของท่านหรือเปล่า ครานั้น
The North is ripe for the taking.ตอนเหนือก็ถูกทิ้ง ให้พวกเราช่วงชิง
He claims the North as well by right of conquest.เขาอ้างสิทธิ์แห่งแดนเหนือเช่นกัน ด้วยช่วงชิงมาได้
I do not doubt your honesty or your intentions. you must seize the Seven Kingdoms.ข้าไม่ได้สงสัยความจริงใจหรือ จุดประสงค์ของท่าน แต่ก่อนที่ท่าน จะจ่ายหนี้ของท่าน ท่านต้องช่วงชิง เจ็ดอาณาจักรมาให้ได้ก่อน
I've heard that before. I believe Dad called it wrestling.ฉันได้ยินสิ่งนั้นมาก่อน ฉันเชื่อว่าพ่อเรียกว่าการช่วงชิง
We thought the unsub was trying to usurp Garrett, but if this was the early stage of his obsession...เราคิดว่าอันซับ กำลังพยายามช่วงชิงอำนาจจากการ์เร็ท แต่ถ้านี่เป็นขั้นแรกๆ ของอาการลุ่มหลงของเขา
The mayor's office is up for grabs, and City Councilman Ed Griffin threw his hat in the ring today.ห้องทำงานนายกเทศมนตรี พร้อมที่จะถูกช่วงชิง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง เอ็ด กริฟฟิน ประกาศเข้าร่วมการเลือกตั้งในวันนี้
We are gonna take back the kingdom, Snow, and we are going to do it as a family.เราจะไปช่วงชิงอาณาจักรเราคืน สโนว์ และเราจะสร้างครอบครัวกัน
Try to take away what's most precious to me!แกก็พยายามช่วงชิงสิ่งที่มีค่าที่สุดของตาแกไปให้ได้สิ
It's going to be an hour before they can scramble the National Guard.อีกเป็นชั่วโมง ก่อนที่จะสามารถช่วงชิง กองกำลังแห่งชาติ
He killed Prince Rhaegar.เขาสังหารเจ้าชายเรการ์ ช่วงชิงบัลลังก์มาได้
My snatch has just been offered, you know, a three-album contract and a perfume deal so...การช่วงชิงของฉันถูกเสนอ คุณรู้ไหม สัญญา 3 อัลบั้มและข้อตกลงของน้ำหอม
You'll be able to steal it from him.ทีนี้คุณก็ช่วงชิงพลังนั้นจากเขาได้
All S.H.I.E.L.D. pilots, scramble.ทั้งหมดนักบิน SHIELD ช่วงชิง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ช่วงชิง
Back to top