ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชุลมุน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชุลมุน*, -ชุลมุน-

ชุลมุน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชุลมุน (v.) be in disorder See also: be undisciplined, be chaotic, move in a disorderly manner, mill around/about, rush in a disorderly manner Syn. วุ่นวาย, อลเวง, โกลาหล, จลาจล, สับสน, อลหม่าน, ปั่นป่วน
ชุลมุน (adv.) chaotically See also: confusedly, tumultuously Syn. วุ่นวาย, อลเวง, โกลาหล, จลาจล, สับสน, อลหม่าน, ปั่นป่วน
ชุลมุนวุ่นวาย (adv.) in mess See also: in haste, in confusion Syn. พัลวัน, สับสน
English-Thai: HOPE Dictionary
commotion(คะโม'เชิน) n. ความชุลมุนวุ่นวาย,ความจลาจล, Syn. agitation ###A. calm
hell(เฮล) n. นรก,ยมบาล, ความชุลมุนวุ่นวาย
melee(เม'เล,เมเล',เมล'เล) n. การต่อสู้เป็นมวยหมู่อย่างชุลมุน., Syn. melee
mob(มอบ) n. ฝูงชนอลหม่านหรือก่อการจลาจล,สัตว์,ฝูงชน,มวลชน,แก๊งอาชญากร. adj. เกี่ยวกับฝูงชนที่กำลังอลหม่าน vt. ชุลมุนวุ่นวาย,โจมตีอย่างรุนแรง,ก่อการจลาจล, Syn. gathering,crowd
rout(เราทฺ) n. การพ่ายหนี,ฝูงชนที่อลหม่าน,การชุลมุนวุ่นวาย,งานชุมนุมที่อึกทึกครึกโครม,กลุ่มคน vt. ทำให้แตกพ่ายหนี,ทำให้พ่ายแพ้กระเซอะกระเซิง
scuffle(สคัฟ'เฟิล) vi.,n. (การ) ตะลุมบอน,ชุลมุนต่อสู้ไปอย่างรีบเร่งและยุ่งเหยิง,เดินลากขา,การชุลมุนต่อสู้,การเดินลากขา,เสียงเดินลากขา, See also: scufflingly adv., Syn. struggle,scuff
English-Thai: Nontri Dictionary
commotion(n) ความวุ่นวาย,ความสับสน,ความชุลมุนวุ่นวาย,ความจลาจล
scuffle(n) การชุลมุน,การตะลุมบอน
thicken(vi) หนาแน่นขึ้น,คลุ้ง,ข้นขึ้น,ชุลมุน
thickness(n) ความหนา,ความข้น,ความทึบ,ความแน่น,ความโง่,ความชุลมุน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
affrayการชุลมุนต่อสู้, การทะเลาะวิวาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
convulsion (n.) ความชุลมุนวุ่นวาย See also: ความไม่สงบ Syn. disturbance, outbreak
melee (n.) การต่อสู้การชุลมุน See also: การต่อสู้กันพัลวัน Syn. rumpus, skirmish, scuffle
roughhouse (n.) การชุลมุนวุ่นวาย Syn. confusion, roughness, rowdiness
roughness (n.) การชุลมุนวุ่นวาย Syn. confusion, rowdiness
rout (n.) การชุลมุนวุ่นวาย See also: ฝูงชนที่ชุลมุนวุ่นวาย Syn. rabble
yank off (phrv.) ลากออกไปอย่างชุลมุน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was covering the evacuation of Shanghai.ตอนนั้นฉันกำลังชุลมุน กับข่าวการอพยพคนที่เซี่ยงไฮ้
Uh, well... a lot of confusion.อั่ม ก็... มันชุลมุนกันไปหมด
Cops are coming. There's gonna be a riot.ตำรวจกำลังมา เดี๋ยวต้องชุลมุนแน่
Well, sir, I'm sure you'd agree, some pretty stirring images there.ท่านครับ ผมเชื่อว่าท่านคงเห็นด้วย ภาพความชุลมุนวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่นั่น
One of the canisters was breached during the interdiction.แท่งน้ำยา แท่งหนึ่งฉีกขาด ในช่วงที่เกิดการชุลมุน
It was dark, confusing, I did not.มันมืด และชุลมุน ฉันเลยไม่ทันยั้งมือ
The key is to keep jeffrey isolated and avoid panic with the other students.สิ่งสำคัญคือเราต้องการ แยกเจฟฟรีย์ไว้ลำพัง และเลี่ยง ไม่ให้เกิดการชุลมุนในกลุ่มนักเรียน
Police officers were injured and Jacobi's home was set ablaze during the violent course of the capture.ตำรวจหลายนายบาดเจ็บ และบ้านของจาโคบี้ก็ถูกไฟไหม้... ... ขณะเกิดการชุลมุนล้อมจับ
Admiral Yularen, keep Grievous' fleet occupied so Anakin's arrival is undetected.ผู้การยูลาเร็น ทำให้กองยานของกรีวัสชุลมุน อนาคินจะได้เข้าไปโดยที่ไม่ถูกตรวจจับ
Lastly, in these times of treason and turmoil, it is the view of the Council that the life and safety of King Joffrey be of paramount importance.สุดท้าย ในช่วงเวลาความชุลมุนวุ่นวายและการก่อกบฎนี้ สภามีมติเห็นชอบ
Hope it was one hell of a whiz.หวังว่ามันคือความชุลมุนวุ่นวาย ของผู้ชำนาญ
He blended in during the chaos and then disappeared.เขาอาศัยช่วงชุลมุนวุ่นวาย หายตัวไป
And in the chaos, he escaped.และระหว่างชุลมุน เขาก็หนีไป
It's all a bit of a blur, Detective Inspector.มันค่อนข้างจะชุลมุนน่ะ คุณสารวัตร
It's like herding cats.มันค่อนข้าง ชุลมุนมาก
Perhaps the other one was lost in the scuffle.บางทีอีกข้างหนึ่ง อาจจะหล่นหายระหว่างชุลมุนกัน
Once they realize their communication is jammed, they'll scramble.ทันทีที่พวกเขารู้ ว่าการสื่อสารขัดข้อง จะต้องชุลมุนแน่
Fortunately, it's all something of a blur in hindsight.โชคดีที่มันค่อนข้างชุลมุน ในฝั่งทางฉัน
The A.L.F. hasn't been in the headlines for a number of years, but they're back in the spotlight after today's chaotic events.พวก นสส. ไม่ได้ขึ้นหัวข่าว มาหลายปีแล้ว แต่พวกเขาได้รับความสนใจอย่างยิ่ง หลังจากเหตุชุลมุนวุ่นวายวันนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชุลมุน
Back to top