ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชาวต่างชาติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชาวต่างชาติ*, -ชาวต่างชาติ-

ชาวต่างชาติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชาวต่างชาติ (n.) foreigner See also: alien Syn. ชาวต่างประเทศ, ฝรั่ง, คนต่างแดน, คนต่างด้าว, คนต่างประเทศ Ops. ชาวพื้นเมือง
English-Thai: Nontri Dictionary
foreigner(n) ชาวต่างประเทศ,ชาวต่างชาติ,คนต่างด้าว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
green card (n.) เอกสารที่อนุมัติให้ชาวต่างชาติอาศัยและทำงานในอเมริกา See also: กรีนการ์ด
xenophile (n.) ผู้ชื่นชอบชาวต่างชาติ
xenophilia (n.) ความชื่นชอบชาวต่างชาติ
xenophilia (adj.) ซึ่งชื่นชอบชาวต่างชาติ
xenophobe (n.) ผู้หวาดกลัวชาวต่างชาติ
xenophobia (n.) โรคหวาดกลัวชาวต่างชาติ
xenophobic (adj.) ซึ่งหวาดกลัวชาวต่างชาติ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
All foreign nationals are being advised to leave the countryชาวต่างชาติทุกคนได้รับคำแนะนำให้ออกนอกประเทศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So the idea was abducting foreign nationals and brainwashing them.งั้นไอเดียของมันคือการลักพาตัว ชาวต่างชาติ แล้วเอามาล้างสมอง
Foreigner named Herculesชาวต่างชาติ ชื่อเฮอร์คิวลิส
Foreigner, Foreigner! Oh, mother father!ชาวต่างชาติ โอ๊ะ แม่เจ้า
Beer, grape wine, and foreign wine is everywhere.ชาวต่างชาติทุกๆประเทศมักจะชอบไวท์องุ่น
Joseph, we don't have time to be dropping eggs, we gotta concentrate on this jingleนายชอบพูดแบบนั้น เฉพาะเวลาอย่างนี้แหละ (ฮันคยอง ชาวต่างชาติผู้ถูกทอดทิ้ง) (Spicy Noodles:
Besides, it ain't the giggle it used to be. There's too many foreigners own liquor stores.นอกจากนี้ยังไม่ได้ขำที่มันเคยเป็น มีชาวต่างชาติมากเกินไปร้านเหล้าของตัวเองเป็น
Now you understand why we are not welcome to foreigners here?เข้าใจหรือยังว่าทำไมเราถึง ไม่ต้อนรับชาวต่างชาติ
Only a few foreigners had penetrated its mysteries.มีชาวต่างชาติเพียงไม่กี่คน ที่เข้าใจความลี้ลับนี้
It's about two foreigners who came to Lhasa.เรื่องชาวต่างชาติสองคน\ ที่เข้ามาในเมืองลาซา
Foreigners control Tibet's corrupt government."ชาวต่างชาติกำลังควบคุม รัฐบาลทุจริตของทิเบต...
Our Tibetan comrades must be liberated from foreign imperialists.สหายชาวทิเบตต้องถูกปลดปล่อย จากการครอบงำของชาวต่างชาติ
You surely learned about it at school. Where the foreigners lived...เธอต้องเคยเรียนมาก่อนแน่ๆ ที่ที่มีชาวต่างชาติอยู่กัน..
The Constitution of the United States, against all enemies, foreign and domestic.ฝ่ายก่อตั้งรัฐธรรมนูญของยูไนเต็ด สเตท ปะทะกับศัตรู /ทั้งชาวต่างชาติ และบุคคลในประเทศ
Foreign nationals only. Sorry, Father, those were the orders.สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น ขอโทษด้วยครับ หลวงพ่อ มันเป็นคำสั่ง
If his parents are foreigners, then it's surely him.ถ้าพ่อแม่ของเขา เป็นชาวต่างชาติ ต้องเป็นเขาแน่ๆ
By the way, are your parents foreign?นี่.. พ่อแม่คุณน่ะ เป็นชาวต่างชาติเหรอ
Where's caitlin? I need to see her.เธอมาจากไอร์แลนด์ ชาวต่างชาติทุกคนถูกเนรเทศ
Our department is working with the office of foreign assets control.แผนกของเรากำลังทำงานเกี่ยวกับตำแหน่งหน้่าที่ ของการควบคุมทรัพย์สินชาวต่างชาติ คุณเคยได้ยินมันบ้านใหม?
And he did that varying pressure Rosie says foreign boys do, and then said, "I have to sort some things out. "เขาให้ความรู้สึกที่แปลกใหม่ โรซี่บอกไว้ว่าชาวต่างชาติเป็นอย่างงั้น และเขาก็บอกว่า จะไปจัดการอะไรบางอย่าง
Overseas. So your bosses are foreign.ต่างประเทศ งั้นหัวหน้าคุณเป็นชาวต่างชาติ
Wieczorek?ขอโทษค่ะ คุณเป็นชาวต่างชาติสินะ
Now site where Chinese and foreigners have been filled with the audienceขณะนี้ที่นั่งของชาวจีนเต็มไปด้วยผู้ชมชาวต่างชาติ
Can not let foreigners look down on usจะไม่ยอมให้ชาวต่างชาติมันดูถูกพวกเรา
Miss, I'm a foreigner on your shores.ผมเป็นแค่ชาวต่างชาติ.. ถูกพัดมาเกยฝั่ง..
The foreigners came to our village and told us they would bring us electricity.มีชาวต่างชาติเข้ามา ในหมู่บ้านของเรา และบอกพวกเราว่า พวกเขาจะสร้างไฟฟ้าให้
Foreign make.คนขับเป็นชาวต่างชาติ
It's our... foreign friends.-จาก... เพื่อนชาวต่างชาติของเรา
I was an au pair for an expat family in Shanghai.ไม่เป็นไรค่ะ ฉันเคยเป็นพี่เลี้ยงเด็ก ให้ครอบครัวชาวต่างชาติในเซี่ยงไฮ้
You sell it to the international buyers,นายขายมันให้ผู้ซื้อชาวต่างชาติ
I already have international buyers,ฉันมีผู้ซื้อชาวต่างชาติอยู่แล้ว
He's got an international buyer.เขามีผู้ซื้อเป็นชาวต่างชาตินี่นะ
But she's a foreigner!ทำไมท่านประธานมีเมียเป็นชาวต่างชาติ?
I thought it was Itaewon*.ฉันคิดว่าฉันอยู่ในอิเทวอน (เมืองในเกาหลีที่เป็นที่นฺยมของชาวต่างชาติ)
As I reported in the meeting, the response from foreign tourists is very good, so...ตามที่ได้รายงานในการประชุมรายเดือน ชาวต่างชาติชอบมาก...
If it wasn't for your foreign face...ถ้าไม่ใช่เพราะหน้าชาวต่างชาติคุณนะ... .
"Yokohama, Foreigner's Residence District"โยโกฮาม่า ตำบลที่พักของชาวต่างชาติ
That would be because I have heard Minakata-sensei has given lectures to the foreign doctors here, as well.ข้าได้ยินว่าท่านหมอไปสอนการแพทย์ ให้หมอชาวต่างชาติ
Go browse at the shops every day, okay?ได้รู้จักกับชาวต่างชาติมากขึ้น
I--this is not what it looks like.ให้เดทกับชาวต่างชาติ มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิด
Can you say that in English, please? So... I mean...เราเป็นเอกลักษณ์ ปละสำหรับชาวต่างชาติ เราเป็นสิ่งมหัศจรรย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชาวต่างชาติ
Back to top