ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชายแดน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชายแดน*, -ชายแดน-

ชายแดน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชายแดน (n.) frontier See also: border, boundary
English-Thai: HOPE Dictionary
border(บอร์'เดอะ) {bordered,bordering,borders} n. ชายแดน,ขอบ,ริม,เนิน -v. มีเขตแดนติดต่อกับ,คล้ายกับ,ใกล้เคียง,เหมือน, Syn. brink,
borderlineadj. ตามพรมแดนตามชายแดน,ก้ำกึ่ง, Syn. indeterminate
bound(เบาดฺ) {bounded,bounding,bounds} adj. ถูกผูกมัด,เหนียวแน่น,แน่นอน,จักต้อง,ตัดสินใจ,เข้าเล่ม,ท้องผูก vi. กระโดด,เด้งกลับ,จดกับ,ประชิดกับ vt. จำกัด,กลายเป็นขอบเขต,พูดถึงขอบเขต -n. การกระโดด,การเด้งกลับ,ขอบเขต,ชายแดน adj. กำลังจะ,ไปทาง,พร้อมที่จะ
frontier(ฟรันเทียร์') n.,adj. ชายแดน,พรมแดน,แนวใหม่, Syn. boundary
outlying(เอาทฺ'ไลอิง) adj. ห่างไกล,นอกทาง,ห่างไกลจากศูนย์กลาง,รอบนอก,ชายแดน,นอกเรื่อง,นอกประเด็น, Syn. remote
English-Thai: Nontri Dictionary
border(n) ริม,ขอบ,เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน,อาณาเขต
borderland(n) เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน
frontier(n) พรมแดน,ชายแดน,เขตแดน,ขอบเขต
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Borderlandsพื้นที่ชายแดน [TU Subject Heading]
CSIเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 โดยสำนักศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา ( US Bureau of Customs and Border Protection )ภายใต้กระทรวง Department of Homeland Security มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่สินค้าที่ขนส่งเข้าไปยังสหรัฐ อเมริกา ด้วยการติดตั้งระบบติดตามตู้บรรทุกสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อการก่อการร้าย และมีระบบตรวจสอบตู้บรรทุกสินค้าก่อนออกจากประเทศต้นทางไปสู่สหรัฐอเมริกา [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
frontier (n.) ชายแดน See also: พรมแดน, เขตแดน, แนวพรมแดน, แนวเขตแดน Syn. border, borderline, boundary
borderline (adj.) ตามชายแดน See also: ก้ำกึ่ง
Saracen (n.) สมาชิกชนเผ่าหนึ่งแถบชายแดนซีเรียของอาณาจักรโรมันสมัยก่อน
Saracenic (adj.) เกี่ยวกับชนเผ่าแถบชายแดนซีเรียของอาณาจักรโรมันสมัยก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The border of the borders and their borders bordering the bordersชายแดน ของชายแดน จากชายแดน ชายแดน ของชายแดน
The border. They're at the border.ชายแดน พวกเขากำลังที่ชายแดน
There's too much focus on the border.ชายแดนถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษมากเกินไป
The crossing points and airports have his photograph but R.M.C.P. has nothing.ชายแดนทุกจุดมีประกาศรูปเขา แต่ยังไม่ได้ข่าว
Those borders are disappearing.ชายแดนมันหายไปแล้วนะ
BORDER GUATEMALA AND MEXICOชายแดนระหว่าง กัวเตมาลา กับ แม็กซิโก
The border between East and West, another doorway.ชายแดนระหว่าง ตอ.และ ตต. ประตูอีกแล้ว
The border's in a few miles.ชายแดนอยู่ในไม่กี่ไมล์
Israeli-Syrian border...ชายแดนอิสราเอล-ซีเรีย
Well, you know, West Virginia has five bordering states, boss.ชายแดนเวสต์ เวอร์จิเนีย ติดกับตั้ง 5 รัฐนะเจ้านาย
60,000 men are on the border.000 นาย เตรียมพร้อมที่ชายแดน
Our troops, tanks and guns will be hidden along the border.ทหารของเรา รถถังและปืนใหญ่ ได้ซุ่มอยู่ที่ชายแดนครับ
Now about the border.เกี่ยวกับชายแดน ตอนนี้
We sign, then I remove my troops from the border.เราจะทำสัญญา เราจะเคลือนกองทัพออกจากชายแดน
What would my people think, signing such a treaty when your soldiers are on the border?อะไรที่ทำให้คุณคิดว่าผมจะลงนามในสัญญา ในขณะที่กองทัพคุณยังอยู่ที่ชายแดน
No, the open. The border's that way.ไม่ มันน่าสงสัย เราจะไปที่ชายแดน
Instead of the road moving east here to Ping Mei, it should strike straight north... all the way to the Sarkhanese border.{\cHFFFFFF}แทนการย้ายถนน ทางทิศตะวันออกที่นี่เพื่อปิงเหม่ย {\cHFFFFFF}มันควรจะนัดหยุดงาน ตรงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ... {\cHFFFFFF}ทุกทาง ไปยังชายแดน Sarkhanese
Generals' reputations are being made in France today fighting on the Western front.นายพลดังที่ฝรั่งเศสแล้ววันนี้ เพราะรบในชายแดนตะวันตก
We used to have a garden border around the house.เราเคยมีชายแดนสวนรอบบ้าน
Pakistan? Pakistan? is one of these people our contact?แต่พอจะบอกจุดเริ่มภารกิจได้ ชายแดนปากีสถาน ปากีสถาน? คนประสานงานอยู่ไหนกันเนี่ย? ใครตีลูกโฮมรัน ในลีกอเมริกา ปี 1953?
I agree. let's send them over the border.ผมเห็นด้วย ส่งพวกเขาไปแถวชายแดน
If this is the lower Kohistan, we're about 150 miles from the Soviet border.ถ้าที่นี่คือ Kohistan ตอนล่าง เราก็อยู่ห่างชายแดนโซเวียต ประมาณ 150 ไมล์
Wait a minute! how do we cross the Soviet border?เดี๋ยวนะ เราจะข้ามชายแดนโซเวียตไปได้ยังไง?
They left their land rover here. they're probably headed for the border.พวกเนั้นทิ้งรถไว้ที่นี่ น่าจะมุ่งหน้าไปชายแดน
They surprised us. border troops. they got my partner.เราโดนทหารชายแดนโจมตี คู่หูฉันเสร็จไปแล้ว
When he finds her body dead on the Guilder frontier, his suspicions will be totally confirmed.และเมื่อเขาพบร่างของเจ้าหญิงอยู่ที่ชายแดนกิลเดอร์ เจ้าชายก็จะยิ่งมั่นใจในข้อสงสัยนั้น
We'll head straight for the Guilder frontier.พวกเราจะมุ่งหน้าไปยังชายแดนกิลเดอร์
Except for one region, 50 miles over the border.ยกเว้นพื้นที่นึง 50 ไมล์ขึ้นไปทางชายแดน
Soviets intercepted the team, just over the border.พวกโซเวียตเข้าสกัดทีมของเราตรงชายแดน
Near the village of Khost, 30 miles over the border.อยู่ใกล้กับหมู่บ้านโกส 30 ไมล์ขึ้นไปทางชายแดน
There are 10.000 horsemen more waiting at the border.เรามีทหารม้าอีกประมาณ 10,000 นายรออยู่ที่ชายแดน
We're taking the survivors to the border. Are you coming?เรากำลังพาคนที่รอดตายไปที่ชายแดน ไปด้วยกันมั้ย
Across the valley is the border.ข้ามหุบเขานี่ไปก็จะเจอชายแดน
A border patrol has his passport photo, but nothing has shown up yet.ตำรวจชายแดนมีรูปถ่าย แต่ยังไม่พบอะไร
We have sent the description of the van to every crossing from here to Mackinaw.ได้ข่าวอะไรจากชายแดนมั้ย
By the way, I heard the Japanese have retreated... all the way back to Shanghai so even if you make it to the Chinese border... you may have difficulty catching up with them.ได้ยินว่ากองทัพญี่ปุ่นถอยไป ตั้งหลักที่เซี่ยงไฮ้ ดังนั้นถึงนายจะไปถึงชายแดนจีน ก็คงตามพวกนั้นไปไม่ทันแน่
By my calculations, the Chinese border is 2,058 kilometers away.จากที่คำนวนดู ชายแดนจีน ก็ไปอีก 2,058 กิโล
But I think you are wrong about that Tibetan border calculation.แต่ฉันว่านายคำนวนระยะทาง ชายแดนทิเบตผิดนะ
Our guides have strict orders to escort us... to the Indian border some 40 kilometers away... and to shoot us if we attempt escape.ผู้นำทางมีคำสั่งชัดเจนว่า ให้พาพวกเรา... ไปให้ถึงชายแดนอินเดีย ที่อยู่ห่างออกไป 40 กิโลกว่าๆ และถ้าเราพยายามหนี ก็ให้ยิงได้เลย
The Chinese have already secured much of the northern border regions. They have ransacked a village, destroyed the monasteries... burnt scriptures and defaced holy relics.จีนยึดเขตชายแดน ทางตอนเหนือของเราแล้ว พวกนั้นบุกปล้นสะดมหมู่บ้าน ทำลายวัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชายแดน
Back to top