ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชานชาลา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชานชาลา*, -ชานชาลา-

ชานชาลา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชานชาลา (n.) platform Syn. ชานชาลาสถานี
ชานชาลา (n.) courtyard See also: yard, patio Syn. ลาน
ชานชาลาสถานี (n.) platform
English-Thai: HOPE Dictionary
dock(ดอค) {docked,docking,docks} n. อู่เรือ,ท่าเรือ,โรงจอดและซ่อมเครื่องบิน,ชานชาลาสำหรับขนถ่ายสินค้า (dry dock) . vt. เอาเข้าอู่เรือ,เอาเรือเข้าเทียบท่า vi. เทียบท่า,เชื่อมต่อยานอวกาศในอวกาศ
English-Thai: Nontri Dictionary
platform(n) ชานชาลา,เวที,ยกพื้น,แท่น,ดาดฟ้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
platform (n.) ชานชาลา See also: ชานชาลาสถานี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But, Hagrid, there must be a mistake. This says platform 93/4.แต่แฮกริด ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ ชานชาลา 9 3/4
Can you tell me where I might find platform 93/4?โทษครับ ชานชาลา 9 3/4 อยู่ไหนครับ
The westbound interstate express departs in 5 minutes, bay 12.รถสายด่วนระหว่างรัฐเขตตะวันตก กำลังจะออกในอีก 5 นาที ชานชาลา 12
At the transfer station's terminal, it started to become crowded with people returning home from work.ชานชาลาของสถานีที่ต้องเปลี่ยนรถเริ่มพลุกพล่านด้วยกลุ่มคนทำงานที่กำลังมุ่งหน้ากลับบ้าน
Over half the platforms are flooded and service has been suspended on all trains.ชานชาลาถูกน้ำท่วมไปกว่าครึ่ง รถไฟต้องหยุดให้บริการ
Platform 2, north bound, half an hour. John Luther didn't do that to you, I'm afraid.ชานชาลาที่ 2 นอร์ทบอนด์ ครึ่งชั่วโมง ฉันเกรงว่าจอห์น ลูเธอร์ จะไม่ได้เป็นคนทำแบบนั้นกับคุณหรอก
Launch platform is straight down that corridor.ชานชาลาที่จะออก เดินตรงไปตามทางเดินนั่น
This the platform to Hogwarts?ชานชาลานี้ไปฮอกวอร์ตป่ะ
[ Soldier ] Leave your luggage on the platform.วางกระเป๋าไว้ที่ชานชาลา...
Leave your luggage on the platform.วางกระเป๋าตรงชานชาลา...
How to get onto the platform? Not to worry, dear.จะขึ้นชานชาลาไงน่ะรึ ไม่ต้องห่วงหรอก
All you do is walk straight at the wall between platforms 9 and 10.สิ่งที่เธอต้องทำ คือเดินตรงไปที่กำแพง ระหว่างชานชาลา 9 กับ 10
The desert train is now boarding on platform 12.รถไฟไปดีเสิร์ต ชานชาลาที่ 12
Northwest Flyer with service to Spokane, now departing, track 1 1.ท่านที่ใช้บริการนอร์ธเวสท์ ไฟล์เออร์ เพื่อที่จะไปยังสโปเคน ขณะนี้รถไฟกำลังจะออกจาก ชานชาลาที่ 11 แล้ว
Passengers getting on the Touho bullet train outgoing from Morioka, please go to the first platform...ผู้โดยสารที่จะโดยสารรถด่วนพิเศษโทโฮจากโมริโอกะ กรุณาไปยังชานชาลาที่ 1
Passengers boarding the train headed towards Tokyo, please go to platform 5.ผู้โดยสารที่จะโดยสารรถไฟมุ่งหน้าโตเกียว กรุณาไปยังชานชาลาที่ 5
The train arriving on track number 8 heading towards Ashikaga-Maebashi, will be going to Takasaki.รถไฟที่เข้าเทียบชานชาลาที่ 8 มุ่งหน้าสู่ อาชิคากะ-เมบาชิ กำลังจะไปยังทาคาซากิ
The train arriving on track number 3 heading towards Ashikaga-Maebashi, will be going to Takasaki.รถไฟที่เข้าเทียบชานชาลาที่ 3 มุ่งหน้าอาชิคากะ-เมบาชิ จะไปยังทาคาซากิ
We can just cross to the other platform, then go up the stairs and see if the other side of the street...แค่ข้ามไปชานชาลาอีกฝั่ง แล้วขึ้นบันไดไปก็ถึงที่นั่น อีกฝั่งของถนนหน่ะ
We got him. He's at the south end of the terminal.เจอเขาละ เขาอยู่ที่สุดทางออกชานชาลา
Northern isle, northbound platform. 10:30 sharp.เกาะกลางทางเหนือ ชานชาลาสายเหนือ 10 โมงครึ่ง
Well, if you want your book of payoffs back, be at Paddington Station in person tomorrow 11 am, platform 1.ก็ถ้าแกอยากได้สมุดบัญชีรายจ่ายคืนล่ะก็... ไปที่สถานีแพดดิงตันคนเดียว พรุ่งนี้ 11 โมง ชานชาลาที่ 1
11 am, platform one.ตอน 11 โมง ชานชาลาที่ 1
You're running out of platform, kid.นายกำลังวิ่งบนชานชาลานะ ไอ้หนู
Now departing on Track 2, Pacific Surfliner.ขณะนี้รถไฟที่จะออกจากชานชาลาที่สอง สายเลียบมหาสมุทรแปซิฟิค
Diane Burgess should be standing near the northwest side of the terminal.ไดแอน เบอร์กีส ควรยืนอยู่ ใกล้กับทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของชานชาลา
Find your baggage on the platform.สามารถรับสัมภาระของคุณ ได้ที่ชานชาลา
And I had to insert two hooks into my pectoral muscles and hoist myself up to a platform.แล้วขยับไปตรงชานชาลา / เกี่ยวตะขอลงไปในตัวคุณเหรอ? ใช่ เกี่ยว ฉันรู้ตัววว่าฉันคงทนได้ไม่นาน
This is your last call for the number 2 train departing from track 10.สำหรับรถไฟขบวนที่ 2 ที่ออกจากชานชาลา 10
Announcing a track change for train number 7.ประกาศ รถไฟขบวนที่ 7 เปลี่ยนชานชาลาเข้า
Now arriving on track 3.ตอนนี้ไปจอดเทียบที่ชานชาลา่ 3
Train number 7 arriving at track 3.รถไฟขบวนที่ 7 กำลังเทียบท่าชานชาลาที่ 3
Everybody scrambles to the platform.ทุกคนต่างหนีตายขึ้นมาบนชานชาลา
Please proceed immediately to the departure platform.กรุณา ให้มาที่ชานชาลาโดยด่วน
I'm meeting Ryan, Platform 2, Union Station, downtown Washington.ฉันนัดเจอไรอันตรงชานชาลาที่ 2 สถานีรถไฟยูเนี่ยน กลางเมืองวอร์ชิงตันนะ
=flight number 17, to Kanazawa,= =this is the last boarding call.=ขณะนี้เป็นการประกาศครั้งสุดท้ายให้ไปที่ชานชาลาที่ 3
Get to the subway, Wilson platform 10.ไปสถานีวิลสัน ชานชาลาที่10
They took the agents from the platform away.พวกเขาเอาตัว จนท. จากชานชาลาไป
Will be now departing from track 12.กำลังจะออกจากสถานีในชานชาลาที่ 12
The outbound train with direct service from Baltimore to Salt Lake City will be departing from track seven.รถไฟพิเศษขาออก จากบัลติมอร์ไปซอลท์เลคซิตี้ จะออกจากสถานีในชานชาลาที่ 7

ชานชาลา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ホーム[ほーむ, ho-mu] Thai: ชานชาลาที่ขึ้นรถไฟ English: platform

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชานชาลา
Back to top