ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฉุดรั้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฉุดรั้ง*, -ฉุดรั้ง-

ฉุดรั้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉุดรั้ง (v.) hold (someone) back See also: stop, prevent, obstruct, delay Syn. รั้ง, ถ่วง, เหนี่ยวรั้ง, ยื้อ, หน่วง
ฉุดรั้ง (v.) hold back See also: stop, destruct, prevent, restraint Syn. ฉุดดึง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And figure out what's stopping usและหาคำตอบ ว่าสิ่งใดฉุดรั้งเราไว้
If you keep pulling him in the other direction...หากเธอฉุดรั้งเขาไปในทิศทางอื่นๆ...
No family, nothing to hold you back.ไม่มีครอบครัว ไม่มีอะไรมาฉุดรั้ง
I look, but it fades away; I grasp, but it cannot be held.มองดูมันค่อยๆจางหายไป ไขว่คว้าแต่ไม่อาจฉุดรั้งไว้ได้
And it's that struggle which is holding you back.และนั่นคือสิ่งที่ฉุดรั้งพวกเราเอาไว้
You're just holding him back.เธอกำลังฉุดรั้งเขาไว้
I've been holding on to the girl that was supposed to die here with her parents.ฉันได้ฉุดรั้งเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ที่สมควรจะตายไปแล้วที่นี่ กับพ่อแม่ของเธอเอง
The only thing that's holding you back is you.สิ่งเดียวที่ฉุดรั้งคุณไว้ \ก็คือตัวคุณเอง
What, what is holding you back?อะไรที่ยังฉุดรั้งคุณอยู่
First you're evicting the guy, and now you're blowing him off?อย่างแรกคือคุณไม่ฉุดรั้งเขาไว้ และตอนนี้คุณก็ยังปล่อยให้เขาไป
What's holding you back?อะไรที่ฉุดรั้งเจ้าไว้
You're always whining and complaining about how I make my money, just dragging me down.คุณเอาแต่เห่าหอน และก็บ่น เรื่องที่ผมหาเงินมายังไง แค่พยายามฉุดรั้งผม
♪ Just when I was stalling' ♪ ♪ I heard an angel calling' ♪เมื่อผมติดหล่มฉุดรั้ง นางฟ้าบอกอย่าหยุดยั้ง
♪ Just when I was stalling' ♪เมื่อผมติดหล่มฉุดรั้ง
♪ Turn the music way up loud ♪ ♪ Can't nobody stop us now ♪เร่งเสียงเพลงให้มันดังๆ ไม่มีใครฉุดรั้งเราได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฉุดรั้ง
Back to top