ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จ๋อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จ๋อย*, -จ๋อย-

จ่อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จ้อย (adv.) incessantly See also: endlessly, continuously, unendingly Syn. คล่อง
จ๋อย (adv.) really See also: extremely, exceedingly Syn. มาก, จริงๆ
จ้อย (v.) be tiny See also: be small, be little, be diminutive Syn. เล็ก, กระจ้อยร่อย, น้อย Ops. โต, ใหญ่
English-Thai: HOPE Dictionary
little(ลิท'เทิล) adj. เล็ก,น้อย,ไม่มาก,จ้อย,หน่อย,สักหน่อย,ปลีกย่อย,หยุมหยิม, (ใจ) แคบ,คับแคบ. adv. ไม่เลย,แทบจะไม่,ไม่บ่อย. n. จำนวนเล็กน้อย,ระยะสั้น,ระยะเวลาสั้น -Phr. (little by little ทีละเล็กทีละน้อย), Syn. small, young, mean, weak
small(สมอล) adj. เล็ก,น้อย,จ้อย,นิด,บอบบาง,ถ่อมตัว,ตัวเล็ก,อ่อนแรง,อ่อนกำลัง,เสียงอ่อน adv. ต่ำต้อย,เล็กน้อย,เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ด้วยเสียงอ่อน. n.. สิ่งที่เล็ก., See also: smallness n., Syn. wee,little,mean
teeny(ที'นี) adj. เล็ก,จิ๋ว,จ้อย,จิ๊ด,เล็กน้อย
English-Thai: Nontri Dictionary
less(adj) น้อยกว่า,จ้อย,เล็กน้อย
small(adj) จิ๋ว,เล็ก,น้อย,เตี้ย,จ้อย,ย่อม,ปลีก
tiny(adj) เล็กน้อย,จ้อย,จิ๋ว,กระจิริด
wee(adj) เล็กนิดเดียว,กระจ้อยร่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bobby, I'm here.จ๊อยซ์ / ฉันเห็นคุณและได้ยินคุณแล้ว
Oh, what a day we're gonna have.จ๋อยล่ะสิที่ไม่ได้เป็นเด็กจ๊าบอย่างเรา
So take that yale. [chuckles]จ๋อยไปเลยสิมหาวิทยาลัยเยล
There'll be no more privileges.จะมีสิทธิพิเศษในการไม่มาก ฉันจะหยุดนี้ลักขโมยจิ๊บจ๊อย
I'll stop this petty thieving.ฉันจะหยุดนี้ลักขโมยจิ๊บจ๊อย
You little Sammy bastard!เจ้าตัว กระจ้อย งี่เง่า
Phew! Some scrap, huh?เป็นไง จิ๊บจ๊อยใช่มั้ย
Come back here, you little thieves!กลับมานี่นะ เจ้าขโมยตัวจ้อย!
To you, a tiny wren is burden"'ให้เจ้าตัวกระจ้อยร่อย
Look, it's a scam, of course it's a scam.แค่เรื่องเล็กน้อยน่า มันแค่เรื่องจิ๊บจ๊อยเอง
Except for the red sock, which is still red.เว้นแต่เจ้าถุงเท้าสีแดงนั่น ที่มันยังแดงแจ๋อยู่
You see me doing liquor store holdups with a "Born to Lose" tattoo on my chest?คุณเห็นผมปล้นร้านเหล้าจิ๊บจ๊อยรึ
His car's still there. He's gone.รถมันจอดทิ้งไว้ตัวหายจ้อย
(LADY CATHERINE): What an extremely small hall!ช่างเป็นบ้านที่เล็กกระจ้อยอะไรอย่างนี้
Allegedly, your situation, for you, would be concurrently improved if I had... $200 in my back pocket right now.คงจะเป็นเรื่องจิ๊บจ๊อย ถ้าจะให้เงินผมติดกระเป๋าสัก 200 ก่อน
Buying a boat is a piece of cake to meแค่เรือลำเดียว มันเรื่องจิ๊บจ้อย
Why? Because we don't care about that measly fee.ทำไมน่ะเหรอ ก็เราไม่แคร์ค่าธรรมเนียมจิ๊บจ๊อย
A tiny, insignificant detail. (Loud, repetitive snare hits) (Sugababes:แต่ไม่มีปัญหาหรอก เรื่องจิ๊บจ๊อย (วงชูการ์เบบี้ :
Of course I want to stop it. But what can one itty bitty dragon do?แน่นอน ข้าอยากจะหยุดมันใจจะขาด แต่ข้าเป็นแค่เพียงมังกรตัวกระจ้อย จะทำอะไรได้เล่า
Wipe that sad-ass look off your face before you get us busted!เลิกทำหน้าจ๋อยได้แล้วน่า ก่อนที่เราจะถูกจับได้
Because that was nothing.เพราะเมื่อตะกี๊มันแค่จิ๊บจ๊อย
This is nothing compared to warเทียบกับสงคราม แค่นี้น่ะจิ๊บจ๊อย
All you do is work your butt off.ที่นายทำไปเนี๊ย จิ๊บจ๊อยมาก
No, that's a tiny, teeny version compared to that.นั่นมันตัวกะจ้อยร่อย ถ้าเทียบกับตัวนั้น
Stop brooding about it. Man. The gaffer does that to everyone.เลิกทำหน้าจ๋อยซะที บอสก็เฉ่งทุกคนแหละ
And that second goal has really knocked the stuffing out of the fans.ประตูที่ 2 ทำเอาแฟนสาลิกาดง จ๋อยไปตามๆกัน
What do you mean by "were you always this tall? !"นี่คิดว่าพี่จะตัวเล็กจ้อยเท่าเม็ดถั่วรึไงกันหา!
Solid plan, my little friend.แผนใช้ได้เลย เพื่อนตัวจ้อยของฉัน
I am the emissary to the ruler of all the world the god of gods, king of kings and by that authority I demand that someone show me your commander.และด้วยโองการ ข้าต้องการ ให้ผู้ใดก็ได้นำตัวผู้บัญชามา ฟังเถิด คิดหรือว่าเรากลัว คมดาบของพลกระจ้อยหมู่เดียว ? เนินเขาเหล่านี้มีแต่ พลลาดตระเวนของเรา
What happened to my little birdie?โอ้ว.. พี่เบิร์ดของฉัน เป็นไรทำไมจ๋อยจัง
It's funny, but when I think back now the reason seems so small.ตลกดี แต่เมื่อผมย้อนไปคิด เหตุผลช่างจิ๊บจ๊อย
I'm gonna throw in a homicide, no problem.ฉันจะเพิ่มมันให้เป็นฆาตกรรมเลย จิ๊บจ๊อยมาก
What are you doing?แล้ว เจ๊อยากจะทำลาย"โหมด" จริงง่ะ?
Are your feelings for Otani so small that you can't even jump over a fork?ความรู้สึกที่มีต่อโอทานิของเธอมันจิ๊บจ้อย เสียจนไม่กล้า้ปีนส้อมเชียวเหรอ?
Come on Tracy, this is not a lot of money for you, and we both know how frightened I was after Meeks said that he was going to escape and come back and kill you.ไม่เอาน่า เทรซี่ เงินแค่จิ๊บจ๊อยไม่ทำให้คุณขายรถหรอกน่า ไหนว่าคุณมิ้คส์บอกว่า เขาจะหลบหนี และหวนกลับมาฆ่าคุณให้ได้ยังไงล่ะ
It's humbling enough to turn to a human for assistance.แค่ต้องให้มนุษย์ตัวจ้อยมาช่วยก็รู้สึกต่ำต้อยพอแล้ว
What are you puny runts doing here?ตัวกระจ้อยร่อยอย่างพวกนาย จะมาทำอะไรที่นี่ไม่ทราบ
Hindsight being 20/20, I should have told you sooner what your role was in all of this.มันก็แจ่มแจ้งแดงแจ๋อยู่แล้ว ฉันน่าที่จะได้บอกเธอแต่เนิ่นๆ ว่าบทบาทของเธอเคยถูกกำหนดไว้ให้เป็นอะไร
Then we blow this insignificant pinprick off the map.แล้วถล่มเมืองกระจ้อยร่อยนี่ ไปจากแผนที่ซะ
I told you to stay out of my thoughts.- เจ้อย่าโทษตัวเองเลย - มันช่วยไม่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จ๋อย
Back to top