ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จ้องจับผิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จ้องจับผิด*, -จ้องจับผิด-

จ้องจับผิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จ้องจับผิด (v.) watch attentively for a mistake See also: be a watchdog Syn. คอยจับผิด, จับผิด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
niggle (vt.) จ้องจับผิด See also: บ่นว่า Syn. complain, grumble
pick apart (phrv.) จ้องจับผิด
take apart (phrv.) จ้องจับผิด Syn. pull apart, pull to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do they put you on the spot like that all the time?พวกนั้นจ้องจับผิดคุณตลอดเวลาหรือเปล่า
See, I told you you were watching me.ดูสิ ผมบอกคุณแล้ว คุณคอยจ้องจับผิดผม
NO, IT WASN'T. BUT, THEN, THE TRUTH DIDN'T MATTER.ผู้คนจ้องจับผิด ทอมมี่ถูกไล่ออกจากโรงเรียน
So what are you gonna do, pick apart everything he does?แล้วคุณจะทำยังไง? จ้องจับผิดทุกอย่างที่เขาทำงั้นเหรอ?
People are waiting to pounce on any sign of guilt.ผู้คนรอที่จะจ้องจับผิดคุณ
We can't investigate this with the state police looking over our shoulder.เราสืบสวนเรื่องนี้ไม่ได้หรอก ในขณะที่พวกตำรวจจ้องจับผิดเราแบบนี้
Look, I can see why you're attracted to him.ดูสิ ฉันรู้แล้วทำไมเธอถึงจ้องจับผิดเขา
Not as bad as staying here and getting picked apart by you.แต่ก็ไม่ได้แย่เหมือนอยู่ที่นี่แล้วโดนแม่จ้องจับผิด
Look, why are you looking at me for this?ฟังนะ พวกเธอจะมาจ้องจับผิดฉันทำไม?
And I just drive around all day dead-eyeing teenagers.ฉันเดินไปทั่วทั้งวันตาจ้องจับผิดวัยรุ่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จ้องจับผิด
Back to top