ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จู่โจม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จู่โจม*, -จู่โจม-

จู่โจม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จู่โจม (v.) attack See also: burst into, intrude, assault Syn. โจมตี, รุกราน, เล่นงาน
English-Thai: HOPE Dictionary
assault(อะซอลทฺ') n. การโจมตีอย่างรุนแรง,การจู่โจม,การข่มขืน,การทำลาย (ชื่อเสียง) -vt. โจมตี,จู่โจม,ทำลาย,ข่มขืน -assaulter n., Syn. attack,abuse,rape)
commando(คะมาน'โด) n. หน่วยจู่โจมที่ได้รับการฝึกเป็นพิเศษ,หน่วยคอมมานโด,สมาชิกของหน่วยดังกล่าวนี้ -pl. commandos,commandoes
forage(ฟอ'ริจฺ) n. อาหารปศุสัตว์,การหามาซึ่งอาหารปศุสัตว์,การออกหาเสบียงอาหาร,การตรวจค้น. vi. หาอาหาร,ตรวจค้น,ค้นหา,จู่โจม. vt. ค้นหา,หาอาหาร,จู่โจม,ปล้นสะดม, See also: forager n., Syn. search
foray(ฟอ'เร) n. การจู่โจมอย่างรวดเร็ว (มักเพื่อปล้นสะดม) ,การโจมตีอย่างรวดเร็ว. vi. โจมตี,จู่โจม,ปล้นสะดม,ทำลาย,ล้างผลาญ -forayer n., Syn. raid,invade,destroy
inroad(อิน'โรด) n. การรุกล้ำ,การบุกรุก,การจู่โจม, Syn. incursion
insult(อิน'ซัลทฺ) vt.,ดูถูก,สบประมาท,โจมตี,จู่โจม. n. การสบประมาท,การโจมตี,สิ่งที่สบประมาท,บาดแผล., See also: insulter n. insultingly adv., Syn. abuse
jump(จัมพฺ) {jumped,jumping,jumps} vi.,n. (การ) กระโดด,กระดก,โลดเต้น,ไปอย่างรวดเร็ว,จู่โจม n. การกระโดด,สิ่งกีดขวาง,การกระโดดร่ม,การขึ้นพรวดขึ้นอย่างกะทันหัน (เช่นราคา) ,การเปลี่ยนอย่างกะทันหัน,การกระโดดแข่งขัน adj. (ดนตรีแจ๊ช) เล่นจังหวะเขย่า,adv. แน่ชัด,แม่นยำ
leap(ลีพ) {leapt/leaped,leaping,leaps} vi. กระโดด,เผ่น,โจน,ข้าม,จู่โจม. vt. กระโดดข้าม,ผ่านข้าม,ทำให้กระโดด. n. การกระโดด,การเผ่น,การโจน,การข้าม,ระยะที่กระโดดได้,ที่ที่กระโดดจาก,ที่ที่ กระโดดถึง,การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน,การเพิ่มขึ้น อย่างกะทันหันและแน่นอน. -Phr. (by leaps and bounds รวรดเร็วมาก) -S...spring,skip,jump
onslaught(ออน'สลอท) n. การโจมตี,การจู่โจม, Syn. incursion
pounce(เพาซฺ) vi. โฉบลงอย่างรวดเร็ว,โจมตี,จู่โจม. vt. โฉบตะครุบ. n. อุ้งเล็บของสัตว์ประเภทเหยี่ยว
raid(เรด) vt.,vi.,n. (การ) จู่โจม,โจมตีอย่างกะทันหัน,ปล้น,เข้าตรวจค้น, See also: raider n.
ranger(เรน'เจอะ) n. เจ้าหน้าที่สำรวจของกรมป่าไม้,เจ้าหน้าที่เฝ้าป่าหรืออุทยาน,ผู้ท่องเที่ยว,ทหารเฉพาะกิจสำหรับสงครามกองโจรหรือการจู่โจมอย่างกะทันหัน, See also: rangership n.
recharge(รี'ชาร์จฺ) v.,n. (การ) อัดกระแสไฟใหม่,บรรจุใหม่,จู่โจมใหม่,ฟ้องร้องใหม่,กล่าวหาใหม่,
scupper(สคัพ'เพอะ) n. ช่องระบายน้ำข้างเรือ,ช่องน้ำไหล,ร้องน้ำ,ทางระบายน้ำ vt. โจมตีโดยไม่รู้ตัว,จู่โจม,จู่โจมเข้าสังหาร,ทำให้อันตราย,ทำให้จมลงใต้
strike(สไทรคฺ) {struck,struck/stricken,striking,strikes} vt.,vi. ตี,ตอก,ทุบ,ต่อย,ชก,ปะทะ,พุ่ง,โจมตี,จู่โจม,เคาะ,โขก,เขก,ชน,ขูด,ขีด (ไม้ขีดไฟ) ,ตีกรรเชียง,พิมพ์,ประทับตรา,ทำเหรียญ,กด,อัด,เจาะพบ (น้ำมัน) จับ,ก่อ,ประสบ,ตกลง,ตบมือเป็นสัญญาณ,ยกเลิก,รื้อ,ถอน,ประทับใจ
surprise(เซอไพรซ') vt.,n. (การ) ทำให้ประหลาดใจ,จู่โจม,ทำให้กระทำโดยไม่ให้รู้ตัว ,การจู่โจมไม่ให้รู้ตัว,ความรู้สึกประหลาดใจ,สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ, See also: surpriser n.
swoop(สวพ) vi.,n. (การ) โฉบลง,ถลาลง,จิกลง,จู่โจม,โจมตีอย่างฉับพลัน. vt. ชิง,หยิบเอาไป,คว้าไป., Syn. plunge,dive,drop
English-Thai: Nontri Dictionary
assault(n) การเข้าทำร้าย,การจู่โจม,การโจมตี,การข่มขืน
attack(vt) ต่อสู้,โจมตี,จู่โจม,ทำร้าย,เล่นงาน
beset(vt) โจมตี,กลุ้มรุม,จู่โจม,ห้อมล้อม,ทำให้จนแต้ม
commando(n) หน่วยจู่โจม,หน่วยคอมมานโด
forage(vt) หาอาหาร,ค้น,ปล้นสะดม,จู่โจม
foray(n) การปล้นสะดม,การจู่โจม,การโจมตี,การล้างผลาญ
incursion(n) การบุกรุก,การจู่โจม,การโจมตี
irruption(n) การบุกรุก,การระเบิด,การไหลบ่า,การจู่โจม
onset(n) การบุกรุก,การโจมตี,การจู่โจม,การเริ่มต้น
onslaught(n) การโจมตี,การบุกรุก,การจู่โจม
outflank(vt) เป็นต่อ,มีชัย,รุก,จู่โจม,โอบล้อม
raid(n) การจู่โจม,การโจมตี,การตรวจค้น,การเข้าปล้น
raider(n) เครื่องบินจู่โจม,ผู้โจมตี,ผู้ตรวจค้น,ผู้เข้าปล้น
rush(n) การจู่โจม,ความเร่งรีบ,ความกุลีกุจอ,การพรวดพราด,ต้นกก
surprise(n) การโจมตี,ความประหลาดใจ,การจู่โจม,เรื่องแปลก
swoop(vi) โฉบ,โผลงมา,จิกหัว,ถา,จู่โจม,โจมตี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fall to (phrv.) เริ่มกระทำบางสิ่งอย่างกระตือรือร้น (กิน, จู่โจม ฯลฯ) Syn. set to
bulldog (vt.) จู่โจม
descend on (phrv.) จู่โจม Syn. descend upon, swoop on
descend upon (phrv.) จู่โจม Syn. descend upon, swoop on
foray (vi.) จู่โจม See also: รุกคืบ
make at (phrv.) จู่โจม See also: ขู่, โจมตี Syn. come after
raid (vt.) จู่โจม See also: โจมตี
rush (vt.) จู่โจม See also: โจมตี Syn. attack, charge
set onto (phrv.) จู่โจม See also: เข้าโจมตี, พุ่งเข้าใส่ Syn. set on, sick on
storm (vi.) จู่โจม See also: โจมตีอย่างรุนแรง Syn. attack, assault
storm (vt.) จู่โจม See also: โจมตีอย่างรุนแรง Syn. attack, assault
turn against (phrv.) จู่โจม See also: กระโจนใส่
turn on (phrv.) จู่โจม See also: กระโจนใส่ Syn. turn against
wade into (phrv.) จู่โจม See also: โจมตี
sick on (phrv.) จู่โจม (ปกติใช้กับสัตว์เช่น สุนัข) (คำเก่า) See also: เล่นงาน, เข้าโจมตี Syn. set on
sick onto (phrv.) จู่โจม (ปกติใช้กับสัตว์เช่น สุนัข) (คำเก่า) See also: เล่นงาน, เข้าโจมตี Syn. set on
hack down (phrv.) จู่โจม (ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามในกีฬาฟุตบอล)
assail with (phrv.) จู่โจมด้วย (มักใช้รูป passive voice) See also: โจมตีด้วย, รุกรานด้วย
lay into (phrv.) จู่โจมด้วยกำปั้นหรือคำพูด (คำไม่เป็นทางการ) Syn. lace into, lam into, lash at, let into
outflank (vt.) จู่โจมด้านข้างของคู่ต่อสู้ See also: โอบล้อมด้านข้างเพื่อโจมตี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The ferocious dog attacked the childสุนัขดุนั่นจู่โจมเข้าใส่เด็ก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is the Joker's chance, and when he attacks, the Batman will take him down.นี่เป็นโอกาสของโจ๊กเกอร์ และเมื่อเขา จู่โจม แบทแมนจะจัดการมันได้
General, our alliance has countermanded 6 Decepticon incursions this year.ท่านนายพล กลุ่มสมาชิกของเราถูกเรียกกลับ ดิเซปติคอน จู่โจม 6 ครั้ง ในปีนี้
What we didn't know... was that it could harness this same power... in an EMP attack.แต่ที่เราไม่รู้คือ มันสามารถใช้พลังนั้น จู่โจม แบบ แม่เหล็กไฟฟ้า
Strike first, strike fast, leave no trace.จู่โจมก่อน จู่โจมโดยเร็ว ไม่เหลือร่องรอย
He attacked the top of the BAU chain first.จู่โจมคนที่อำนาจสูงสุดในบีเอยูก่อน
If you are hit, do not stop.จู่โจมจุดยุทธศาสตร์.
Mace attacks, hobbling, medieval poisoning -- somebody's targeting the queen's people.จู่โจมด้วยคทา ขาเป๋ วางยาพิษ มีบางคนมุ่งเป้าไปที่บริวารของราชินี
Strike with your mind as well as your sword.จู่โจมด้วยความคิดให้ดีเท่ากับจู่โจมด้วยดาบ
Sexual assault, not rape.จู่โจมทางเพศ ไม่ใช่ข่มขืน
Striking young men in their prime, turning them into big...จู่โจมร่างกายชายหนุ่มให้ตัวใหญ่ขึ้น
The woodsmen who live there now call it Mirkwood.จู่โจมหมู่บ้าน ทำลายพืชไร่
It's the third such shooting in 2 weeks.จู่โจมอย่างรวดเร็วและทำให้หมดสติ ด้วยคลอโรฟอร์ม แล้วฆ่าแขวนคอ
Attack it, attack it! Come on!จู่โจมเข้า ถาโถมเข้า
You know, raid Purgatory, snatch up all the souls? Win the war.จู่โจมแดนชำระบาป ขโมยวิญญาณทั้งหมด ชนะสงคราม
Break formation, engage all hostiles. Yeah! Get some!จู่โจมและทำลายอย่าให้เหลือ สกอเปียร์ ติดตามแล้วทำลายซะ
Is it true that most people get attacked by sharks in three feet of water about 10 feet from the beach?มันจริงมั้ยที่คนส่วนใหญ่จะถูกจู่โจม โดยฉลามในนํ้าลึกหนึ่งเมตร... - ประมาณ 3 เมรตจากชายหาด
Round and round, attack, attack like angry ants, mad with the smell of gasoline.วิ่งวนไปรอบ จู่โจมอยู่นั่น ...เหมือนฝูงมดบ้าได้กลิ่นน้ำมัน
Pervert, stop your nonsense, strike!เจ้าโจรราคะ, หยุดพูดไร้สาระ, จู่โจม!
When did the Count attack you?เคานท์จู่โจมเธอเมื่อไหร่?
Legend had it that Milo had trained Chopper not just to sic, but to sic specific parts of the human anatomy.ว่ากันว่า ไมโลไม่ได้ฝึกหมาเขาให้โจมตีมั่วๆ แต่จะจู่โจม เฉพาะบางส่วน ของร่างกายมนุษย์
You assaulted her. She nearly drowned.คุณจู่โจมเธอ เธอเกือบจะจมน้ำ
"Fair" means you haven't the courage to attack him."ยุติธรรม" หมายถึงคุณไม่กล้า พอจะจู่โจมเขา
It's only used by our people, rangers in Section 4 and by Section 6.คนที่ใช้มันได้จะต้องเป็นคนในแน่ๆ, เพราะมีแค่แผนก 4 กับแผนก 6 ที่มีพวกจู่โจม.
Is there any news on the attack squad?มีข่าวจากหน่วยจู่โจมบ้างมั้ย?
If you had my warning, they must have ambushed our men outside, before we knew it, there were militia with their guns out in every corner of the room."เฮลซิงกิ" เราไม่รู้ตัวเลย คงมาซุ่มจู่โจมคนของเราอยู่ข้างนอก เพียงครู่เดียว ทหารก็บุกเข้ามาข้างในพร้อมกับปืน
This is a raid.เป็นการจู่โจมสายฟ้าแลบ
Theoretically, we could be under attack already.ตามเหตุผลแล้ว เราอาจถูกจู่โจมแล้วก็ได้
Ready assault teams. All hands on deck.เตรียมทีมจู่โจมประจำการบนดาดฟ้าเรือ
'More reports just in confirm that in all cases the attackers seem slow and shambolic... ''มีรายงานว่าการโจมตีทุกครั้งจะจู่โจมอย่างเชื่องช้า'
'The bodies of the recently deceased are returning to life and attacking the living.''ร่างของผู้เสียชีวิตลุกขึ้นมาจู่โจมผู้คน'
The odds of running into another that size are astronomical.ด้วยขนาดใหญ่มหึมาของมัน ทำให้มันจู่โจมได้ทีละคนเท่านั้น
But if threatened, they will spit up their food and attack again.แต่ถ้ามันถูกคกคาม มันจะคายเหยื่อ ของมันออกมาก่อนจะจู่โจมอีกครั้ง
Taekwondo is a sport that uses hand to hand fighting... in order to protect oneself when being threatened or attacked.เทควันโดเป็นกีฬาที่ใช้ มือเปล่าในการต่อสู้... เพื่อป้องกันตัวจากการถูกคุกคามหรือจู่โจม
Did they attack or threaten you?แล้วพวกนั้นจู่โจมหรือคุกคามเธอหรือเปล่า
Ei piiritys ole mahdollista, jos vihollinen on takanasi.ทำไมพระองค์ถึงไม่ดูแลเรา ที่ถูกจู่โจมโดยศัตรู?
Ten hours later. Across the Pacific. They attacked the Philippines.10ชั่วโมงต่อมา ก็จู่โจมแถบแปซิฟิค ที่ประเทศฟิลิปปินส์
A textbook-style raid that can only succeed through speed, surprise and overwhelming firepower.มันเป็นการรุกที่ต้องอาศัย.. ความว่องไว การจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัว และการกระหน่ำยิงอย่างไม่ยั้ง..
A psychotic terrorist, identified only as the letter v attacked the control booth with high-powered explosives and weapons that he used against unarmed civilians in order to broadcast a message of hate.ผู้ก่อการร้ายเสียสติร้ายนี้, ถูกระบุเพียงชื่อ "วี"... ...เข้าจู่โจมห้องควบคุม ด้วยระเบิดร้ายแรงและอาวุธ... ...เพื่อบังคับให้เจ้าหน้าที่สถานีนำสาร แห่งความเกลียดชังของเขาออกอากาศ
Engage operation: "Stocking Stuffer"ปฎิบัติการจู่โจม: "Stocking Stuffer"
Attack, both of you, this is your chance!โอกาสนี้แหละ เจ้า 2 คนจู่โจมมาเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จู่โจม
Back to top