ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จิ๋ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จิ๋ว*, -จิ๋ว-

จิ๋ว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จิ๋ว (adj.) midget See also: miniature, very small Syn. เล็กมาก, กระจิริด, กระจ้อยร่อย, เล็กกระจิดริด Ops. ใหญ่, โต, ใหญ่โต, มโหฬาร
English-Thai: HOPE Dictionary
diminutive(ดิมิน'นิทิฟว) adj. เล็ก,จิ๋ว,กระจุ๋มกระจิ๋ม,แคระ. n. สิ่งที่เล็ก,คนที่มีรูปร่างเล็ก,คนแคระ. diminutiveness n. ดูdiminutive, Syn. small
exiguous(เอคซิก'กิวเอิส) adj. เล็ก,น้อย,จิ๋ว,เบาบาง., See also: exiguity n. exiguous adv., Syn. scanty
fiche(ฟีช) n. ฟิล์มจิ๋ว
haversian canalร่องจิ๋วในกระดูก เป็นทางเดินของเส้นโลหิต
microไมโครหมายถึง คำที่ใช้นำหน้าคำอื่น มีค่าเท่ากับ 1 /ล้าน เช่น microsecond หรือ ไมโครวินาที ก็เท่ากับ 1 /ล้านวินาที (10 -6) คำ "micro" นั้นแปลแต่เพียงว่า ขนาดเล็กจิ๋ว เช่น microproces sor ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติว่า ตัวประมวลแบบจุลภาค เมื่อนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า microcomputer ก็หมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก หรือที่บางทีเรียกว่า คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) หรือพีซี
microfilm(ไม'คระฟิล์ม) n. ฟิล์มจิ๋ว
microscopic(ไมโครสคอพ'พิค, -เคิล) adj. เล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น,เล็กมาก,จิ๋ว, See also: microscopically adv., Syn. minuscule,minute,tiny
microscopical(ไมโครสคอพ'พิค, -เคิล) adj. เล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น,เล็กมาก,จิ๋ว, See also: microscopically adv., Syn. minuscule,minute,tiny
minuscule(มิน'นัสคิว) adj. เล็กมาก,จิ๋ว,เล็ก. n. ตัวอักษรที่เล็กมาก., See also: minuscular adj.
petite(พีทีท') adj. เล็ก,จิ๋ว. n. หญิงร่างเล็ก
scanties(สแคน'ทีซ) n.,pl. กางเกงในสั้นที่สุดของสตรี,กางเกงในขนาดจิ๋วของสตรี
stylograph(สไท'ละกราฟ,-กราฟ'ฟิค) n. ปากกาหมึกหลอดจิ๋ว (แทนที่จะเป็นปุ่มที่หัว) ,ปากกาปากเหล็ก (สมัยก่อน) สำหรับเขียนแผ่นขี้ผึ้ง
stylographic pen(สไท'ละกราฟ,-กราฟ'ฟิค) n. ปากกาหมึกหลอดจิ๋ว (แทนที่จะเป็นปุ่มที่หัว) ,ปากกาปากเหล็ก (สมัยก่อน) สำหรับเขียนแผ่นขี้ผึ้ง
teeny(ที'นี) adj. เล็ก,จิ๋ว,จ้อย,จิ๊ด,เล็กน้อย
English-Thai: Nontri Dictionary
diminutive(adj) เล็ก,จิ๋ว,น้อย,แคระ,จุ๋มจิ๋ม
microscopic(adj) เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์,เล็กมาก,จิ๋ว
petite(adj) เล็ก,จิ๋ว,จุ๋มจิ๋ม,น่ารัก,น้อย
small(adj) จิ๋ว,เล็ก,น้อย,เตี้ย,จ้อย,ย่อม,ปลีก
tiny(adj) เล็กน้อย,จ้อย,จิ๋ว,กระจิริด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delta ดินดอนสามเหลี่ยม ดินดอนบริเวณปากน้ำซึ่งมีรูปร่างคล้ายพัด ด้ามจิ้ว เกิดขึ้นเพราะการที่แม่น้ำและสาขาใหญ่น้อยที่กระจายออก ตรงปากน้ำพาตะกอนมาทับถมอยู่ตลอดเวลา ทำให้ท้องพื้นน้ำมีระดับสูงขึ้น น้ำก็ยิ่งไหลช้าลง การตกตะกอนก็เพิ่มมากขึ้นจนสูงพ้นระดับน้ำกลายเป็นพื้นแผ่นดินแผ่กระจายออก ตรงปากน้ำ พื้นดินนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเป้นบริเวณกว้างต่อเนื่องกลายเป้นดินดอนสามเหลี่ยม ถ้าไม่ลุ่มเกินไปก็ใช้ทำการเพาะปลูกและตั้งบ้านเรือนได้ แต่ก้อาจเกิดน้ำท่วมทันฝั่งเสมอเช่น บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากน้ำใหญ่ๆ อาทิ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำไนล์ แลพแม่น้ำโขง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
el (suf.) จิ๋ว See also: เล็ก
let (suf.) จิ๋ว See also: เล็ก
ule (suf.) จิ๋ว See also: เล็ก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not a mini-brained punk like thisแล้วค่อยมาใหม่ เมื่อเธอไม่ใช่เด็กพังค์สมองจิ๋ว แบบนี้
Not me, them, the little guys.ไม่ใช่ฉัน มันต่างหาก พวกตัวจิ๋วนี่
If you boys listen real careful, you can hear the panpipes... of the little people in the grass there.ถ้าพวกเธอตั้งใจฟังให้ดี พวกเธอจะได้ยินเสียงขลุ่ย จากกลุ่มภูติจิ๋วในพงหญ้า
Look at him. He's got more gadgets on him than a Swiss Army knife.ดูเขาสิ เขามีอุปกรณ์เยอะแยะกว่ากองทัพ ทหารจิ๋วที่มีแต่มีดนะ
That´s funny, man.ขำว่ะ แผลถลอกกระจิ๋วเดียว
But the ship's too big with too small a rudder.แต่เรือใหญ่เกินกว่าหางเสือกระจิ๋วหลิว
They just pop your spine with a little hydro-gun.พวกเขายึดกระดูกสันหลัง ด้วยปืนไฮโดร-กันกระบอกจิ๋ว
I warned him that if he told anyone, the cheerleading squad would find out how tiny his dick is.ฉันขู่เขาว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร เชียร์ลีดเดอร์ทั้งกลุ่มจะรู้หมดว่า ไอ้จ้อนเขาจิ๋วแค่ไหน
Yes, I heard it from a very reliable source that it was a gang of redheaded elderly Norwegians with very tiny feet.ผมทราบจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อว่าเป็นแก๊ง โก๋แก๋นอร์เวย์หัวแดง เท้าเล็กจิ๋ว
No one's gonna know about your little video.ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับเรื่องกล้องวีดีโอจิ๋วพวกมึง
Prince of R ed Teaเจ้าชายน้ำชากะเทวดาตัวจิ๋ว
What'd they come up with when you fumbled your way into some girl's pants, and she started laughing when she got a good look at just how little you had to offer?พวกเธอเรียกนายว่าไง ตอนที่นายเงอะ ๆ งะ ๆ ตอนจะถอดกางเกงสาวน่ะ และเธอก็เริ่มหัวเราะตอนที่เธอเห็นว่า ไอ้ที่นายมีอยู่น่ะมันเล็กกะจิ๋วหลิว
I got it. Tiny Tim.ฉันรู้ละ ทิมกะจิ๋วหลิว
Large or small.ไม่ว่าจะใหญ่ หรือ เล็กจิ๋ว
So, Simpkey, have you put on that little red bikini yet?คุณได้ใส่บิกินี่สีแดงตัวจิ๋วนั่นหรือยัง
You're wearing dental floss, sweetheart, not a ski parka.คุณสวมบิกินี่ตัวจิ๋วนะ ไม่ใช่ชุดดำน้ำ
Debra: masuka found microscopic algae Inside the garbage bags with the body.มาซูกะเจอสาหร่ายขนาดจิ๋ว ในถุงขยะกับศพ
This has an rk-7 mini mic that works up to 20 feet.นี่ไมค์จิ๋ว RK-7 ระยะหวังผล 20 ฟุต
Do that... everybody in this shit-piss little town will be dead by morning.ขืนทำงั้น... ลูกเด็กเล็กแดงในเมืองกระจิ๋วนี่ จะถูกฆ่าหมดเกลี้ยงไม่ท้นเช้า
Could that bathing suit be any skimpier? My God!โอ้,พระเจ้า ทำไมชุดว่ายน้ำนั่น มันตัวกระจิ๋วเดียว
I'm on the job. I'm on the job.ทำให้คุณรู้สึกเล็กจิ๋วหรือใหญ่มาก
And that video of your little guys, 1 0 million hits already on YouTube.และวิดีโอของไอ้ตัวจิ๋วนาย มีคนกลิกเข้าไปดูใน ยูทูบ เป็นล้านแล้ว
You little japanese nazi!ไอนาซีญี่ปุ่นตัวจิ๋วเอ้ย
Those little dudes are scary. Small hands.ทำไมล่ะ เจ้าตัวเล็กนั่นน่กลัวนะ มือจิ๋วๆนั่นน่ะ
I was at my son's Little League practice.ผมอยู่ที่สนามซ้อมแข่งบอลรุ่นจิ๋วกับลูกชาย
The buttons were so small!ปุ่มมันเล็กกระจิ๋วหลิว!
I used to use this little gun when I was a prostitute.ฉันเคยใช้ปืนจิ๋วนี่ตอนที่เป็นโสเภณี
Nanomites, perfect little soldiers originally developed to isolate and kill cancer cells.นาโนไมต์ ทหารจิ๋วแต่แจ๋ว เดิมทีถูกพัฒนาขึ้นเพื่อคัดแยกฆ่าเซลล์มะเร็ง
With this baby, we'll never be lost!มีเจ้าจิ๋วนี่ ไม่ต้องกลัวหลงทางฮะ
CHLOE: Tony's UMPC device is damaged everywhere I look.คอมพ์ขนาดจิ๋วของโทนี่ ถุกทำลายทุกส่วนเลย
Looks like I can reconstruct the memory state of the UMPC at the time it was damaged.ดูเหมือนว่าฉันจำลองสถานะ ความจำของเครื่องคอมพ์จิ๋วนี้- ขณะที่มันถูกทำลายได้
They pass through ordinary matter almost undisturbed.มวลขนาดจิ๋ว ไม่มีประจุไฟฟ้า ทะลุสะสารในอวกาศได้ โดยไม่ส่งผลอะไร
A COUSIN VISITING FROM A NEARBY TOWN. IS THERE ANY CROSSOVER BETWEEN THE VICTIMS AND THE 2 TOWNS, GARCIA?มันเป็นเมืองเล็กกระจิ๋วหลิว มันก็เลยโยงกันได้หมด เอ่อ...
He's turned into some kind of nano-mechanical organism.สิ่งชีวิตจักรกลจิ๋วระดับนาโนไง
They're like humans, but miniature.พวกนี้เหมือนมนุษย์ แต่รุ่นจิ๋ว
Good night, tiny humans.ราตรีสวัสดิ์ มนุษย์จิ๋ว
Say hello to my little friend!ทักทายเพื่อนอันจิ๋วของฉัน
Perfectly formed miniature human being.มนุษย์ตัวจิ๋วได้สัดส่วนน่ะ
(alex) izzie. Iz. I will fight you.อิซซี่ อิซ ฉันจะลุยเธอเอง ตัวกระจิ๋วหลิวอย่างเธอ
I'd drive your fancy car, and you'd drive my tiny, little compact?และพ่อมาขับคันจิ๋วของหนู จะสบายเหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จิ๋ว
Back to top