ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จิตวิญญาณ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จิตวิญญาณ*, -จิตวิญญาณ-

จิตวิญญาณ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จิตวิญญาณ (n.) spirit See also: mind, feeling, disposition
English-Thai: HOPE Dictionary
amort(อะมิรท) adj. ไม่มีชีวิต, ไม่มีจิตวิญญาณ
anagoge(แอนนะโก' จี) n. การแปลความหมายของคำโดยผ่านทางจิตวิญญาณ (หรือพรเจ้า) -anagogic (al) adj. (spiritual interpretation)
anima(แอน' นิมะ) n. จิตวิญญาณ, ความรู้สึกตัว, ชีวิต (soul, life, inner personality)
carnal(คาร์'เนิล) adj. เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,ไม่ใช่จิตวิญญาณ,เกี่ยวกับมนุษย์,ในทางกาม,ในทางโลก, See also: carnality n. ดูcarnal, Syn. sensual ###A. spiritual
circumcise(เซอ'คัมไซซ) vt. ตัดคลิทอริสหรือหนังหุ้มลึงค์หรือแคมช่องคลอดทิ้ง,ชำระจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์
circumcision(เซอคัมซิส'เชิน) n. การขลิบหนังหุ้มลึงค์ออก,การชำระล้างจิตวิญญาณให้สะอาด,ชาวยิว
disembody(ดิสเอมบอ'ดี) vt. ทำให้พ้นจากกาย,ทำให้จิตวิญญาณหลุดพ้นจากร่างไป., See also: disembodiment n.
divine(ดิไววนฺ') adj. เกี่ยวกับพระเจ้า,ศักดิ์สิทธิ์,เคร่งศาสนา,เกี่ยวกับเทววิทยาดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,เหนือมนุษย์,เป็นพรสวรรค์n. นักศาสนศาสตร์,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา,พระ, See also: the Divine พระเจ้า,เทพเจ้า,จิตวิญญาณ vi.,vt. ทำนาย,คาดการณ์,พยากรณ์. divin
immaterial(อิมมะเทีย'เรียล) adj. ไม่สำคัญ,ไม่ใช่วัตถุ,ไม่มีตัวตน,ไร้แก่นสาร,เกี่ยวกับจิตวิญญาณ, Syn. unimportant
inspirit(อินสเพอ'ริท) vt. ก่อให้จิตวิญญาณหรือชีวิตเข้าไปใน,ทำให้มีชีวิต., See also: inspiritingly adv. inspiritment n., Syn. enliven
manitou(แมน'นิทู) n. สิ่งศักดิ์สิทธิ์,อำนาจอาถรรพ์,จิตวิญญาณ,ภูตผีปีศาจ
manitu(แมน'นิทู) n. สิ่งศักดิ์สิทธิ์,อำนาจอาถรรพ์,จิตวิญญาณ,ภูตผีปีศาจ
psychic(ไซ'คิค) adj. เกี่ยวกับจิตใจ,เกี่ยวกับจิตวิญญาณ,กายสิทธิ. n. คนที่ไวต่อพลังจิต,กายสิทธิ์,สื่อวิญญาณ,ปรากฎการณ์ที่นอกเหนือวิทยาศาสตร์., See also: psychically adv.
shepherd(เชฟ'เฟิร์ด) n. คนเลี้ยงแกะ,ผู้ดูแลคนอื่น,พระ,บาทหลวง. vt. เลี้ยงแกะ,เฝ้าดูอย่างระมัดระวัง,ดูแล,นำทาง,ชี้ทาง,แนะนำ,ให้คำปรึกษาทางจิตวิญญาณ (ศาสนา) , (กีฬาฟุตบอล) ประกบคู่ต่อสู้. -Phr. (The good shepherd พระเยซูคริสต์), Syn. guide,he
soul(โซล) n. วิญญาณ,จิตวิญญาณ,พลังจิต,มนุษย์,บุคคล,ส่วนที่สำคัญ,แก่นสาร,แบบฉบับ, Soul พระผู้เป็นเจ้า. adj. เกี่ยวกับนิโกร,เป็นลักษณะของนิโกร,คุ้นเคยกับนิโกร,เห็นอกเห็นใจนิโกร, Syn. spirit,basis,essence,person
soulless(โซล'ลิส) adj. ไม่มีจิตวิญญาณ,ไม่มีจิตใจ,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความปรานี,ชั่วช้า, See also: soullessness n.
spiritual(สพี'ริชวล) adj. เกี่ยวกับจิตวิญญาณ,เกี่ยวกับวิญญาณ,เกี่ยวกับใจ,เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ,เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด n. เพลงศาสนา (โดยเฉพาะของนิโกรในภาคใต้ของอเมริกา) ,เรื่องราวที่เกี่ยวกับสำนักศาสนา., See also: spiritualness n
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
anima (n.) จิตวิญญาณ See also: ชีวิต Syn. mind, soul
psyche (n.) จิตวิญญาณ See also: จิตใจ, จิตใต้สำนึก Syn. mind, subconcious
subconcious (n.) จิตวิญญาณ See also: จิตใจ, จิตใต้สำนึก Syn. mind
inspirit (vt.) ก่อให้จิตวิญญาณหรือชีวิตเข้าไปใน See also: ทำให้มีชีวิต
other-worldliness (n.) ความคิดเรื่องของจิตวิญญาณ
soul-searching (n.) การพิจารณาจิตวิญญาณของตน
spiritualize (vt.) ทำให้มีจิตวิญญาณ See also: ทำให้มีชีวิตจิตใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I wouldn't have Killed for Frank or Dean.แต่ผมไม่ปล่อยให้มันมาฆ่า จิตวิญญาณ และความคิด
Ioffermy flesh, my mind and my will, thegloryof Ludus, andthewillofmymaster, Batiatus.ข้าขอมอบร่างกาย จิตวิญญาณ และอนาคตของข้า แด่เกียรติยศของลูดัสแห่งนี้ คำบัญชาของนายข้า บาเทียทัส
You said funk was about soul and anger.คุณบอกว่าฟังก์คือ จิตวิญญาณ และความโกรธ
Now, if you imagine some sort of Creator, that assumes that there's more complicated than the thing that got created.นี้เป็นที่ยอดเยี่ยม เอ่อ, ให้ฉันมากสิ่งมาก และที่ที่ จิตวิญญาณ ของฉันมาจาก ในการมองเห็นสิ่งที่ต้องการที่ กับผมว่าเป็นศาสนา
Now, as Guardian, I am tasked with not only our political future, but the spiritual salvation of vampires everywhere.ในขณะนี้, ในฐานะผู้คุมกฎ, ผมมีงานสำคัญ ที่ไม่ใช่แค่อนาคตด้านการเมืองของพวกเรา แต่จะเป็นการช่วยปกป้องรักษา จิตวิญญาณ ของแวมไพร์ ทุกหนแห่ง
A state of mind, A spiritual affliction, like the Blues.อารมณ์ ความรวดร้าวทาง จิตวิญญาณ เหมือนเพลงบลูส์
And for my soul.และสำหรับ จิตวิญญาณ ของผม
With body, spirit, and soul, this child again becomes whole.ด้วยร่างกาย ชีวิต และ จิตวิญญาณ ทั้งหมดนี้จะกลายเป็นเด็กอีกครั้ง
Spiritual sex with the vampire, lurks between the lines of sanskrit tablets.จิตวิญญาณ เพศสัมพันธ์ของแวมไพร์ ซ่อนอยู่ในแผ่นจารึกภาษาสันสกฤต
The spirit of adventure is something to indentureจิตวิญญาณของการผจญภัยนั้นเป็นสิ่งที่ต้องจดจำ
The spirit of our clan will endure through you.จิตวิญญาณของคนในตระกูลของเรา จะทนผ่านทางคุณ
The Christmas spirit has a way of sneaking up on you, you know.จิตวิญญาณของคริสต์มาสใกล้เข้ามาหาคุณแล้ว รู้มั้ยครับ
Your soul.จิตวิญญาณของคุณเหรอ.
Your spirit shall forever remain among the humans.จิตวิญญาณของคุณในความเป็นมนุษย์ จะคงอยู่ตลอดไป
My spirit will choose much more wisely than that.จิตวิญญาณของฉันจะเลือกสิ่งที่ฉลาดมากกว่านั้น
Our soul so barrenจิตวิญญาณของฉันมันว่างเปล่า
An innocent soul has to be rescued from Hell and delivered unto Heaven.จิตวิญญาณของผู้บริสุทธิ์จะต้องมีการช่วยเหลือออกมาจากนรก และส่งมอบแก่สวรรค์
That's God's spirit in you.จิตวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในตัวคุณ
Their spirit is strong. And they have a voice.จิตวิญญาณของพวกเขามีความแข็งแรง และพวกเขามีสิทธิ์มีเสียง
The soul of man has been given wings.จิตวิญญาณของมนุษย์ มันมีปีก
Do you know its soul?จิตวิญญาณของมันคืออะไร, นายรู้มั๊ยห๊ะ!
Marnie's spirit is pure.จิตวิญญาณของมาร์นี่บริสุทธิ์
My son's soul was in the possession of evil.จิตวิญญาณของลูกฉันถูกครอบงำจากปีศาจ
Max, it feels like you want me to be depressed about the holidays.จิตวิญญาณของวันหยุดตอนนี้? แม็กซ์,มันให้ความรุ้สึกคล้ายกับเธอต้องการให้ฉัน
What is your animal spirit?จิตวิญญาณของสัตว์เลี้ยงของคุณ คืออะไร?
Uther's spirit died when she broke his heart.จิตวิญญาณของอูเธอร์ ตายไปเพราะนาง
His soul is... in torment, and in need of confession.จิตวิญญาณของเขาอยู่ในการ ลงโทษ และในความต้องการของคำ สารภาพ
The boy's soul is no concern of yours, is it?จิตวิญญาณของเด็กนั่น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเธอ ใช่มั้ย?
Your spirit. It lets me make a connection.จิตวิญญาณของเธอ มันยอมให้ฉันเชื่อมต่อ
Her soul will know paradise because of your strength, your love.จิตวิญญาณของเธอจะไปสู่สวรรค์ เพราะการช่วยเหลือของคุณ ความรักของคุณ
Her spirit made my heart race?จิตวิญญาณของเธอทำให้หัวใจฉันเต้นแรง?
According to Hameroff, our souls are built from something much more fundamental than neurons.จิตวิญญาณของเราถูกสร้างขึ้นจาก บางสิ่งบางอย่าง พื้นฐานมากขึ้นกว่าเซลล์ประสาท
Where's your Christmas spirit, Sister?จิตวิญญาณคริสมาสต์ของคุณหายไปไหนกัน ซิสเตอร์
It's called meanness of spirit!จิตวิญญาณความงกน่ะสิ!
What is spirit? And how can we create...จิตวิญญาณคืออะไร และวิธีที่เราสามารถสร้าง ...
His spirit leaves him. We must hurry.จิตวิญญาณจะหลุดออกจากตัวเขา เราต้องรีบ
A new spiritual awareness.จิตวิญญาณดวงใหม่แห่งการตระหนักรู้
Souls of platinum.จิตวิญญาณดั่งแพลทินัม
The spirit here is willing,จิตวิญญาณที่นี่ยินดี
A desperate soul. (Gags) No.จิตวิญญาณที่สิ้นหวัง ไม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จิตวิญญาณ
Back to top