ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จำลองแบบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จำลองแบบ*, -จำลองแบบ-

จำลองแบบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำลองแบบ (v.) reproduce See also: copy
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adjustable articulatorกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองแบบปรับได้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fully adjustable articulatorกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองแบบปรับได้เต็มที่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
modeling, conceptualการจำลองแบบเชิงแนวคิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
simulationการจำลองแบบการใช้คอมพิวเตอร์จำลองการทำงานของระบบอื่น หรือเลียนแบบปรากฎการณ์ธรรมชาติ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์จำลองการส่งจรวดขึ้นสู่วงโคจรรอบโลก ใช้คอมพิวเตอร์จำลองการเติบโตของพืช เมื่อได้รับปุ๋ยประเภทต่างๆ หรือน้ำปริมาณต่างๆ เพื่อให้เห็นและเข้าใจผลกระทบขององค์ประกอบต่างๆ ต่อระบบที่นำมาจำลองแบบนั้น [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
model (vt.) จำลองแบบ See also: ทำแบบ, สร้างแบบจำลอง Syn. form, shape, mold Ops. deconstruct, demolish
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A head-to-head model U.N.ก็คือการโต้วาที U.N. จำลองแบบ Battle Royale
You need to, As best you can, Recreate the conditions Of the original flight,คุณต้องทำให้ดีที่สุดในการสร้างสถานการณ์จำลองแบบเที่ยวบินเดิม
On Earth, we say, "Thank you."ลีโอนาร์ด ทฤษฎีจำลองแบบเป็นไงบ้าง
So, Leonard, how goes the mimesis? - Mimesis?ทฤษฎีจำลองแบบเหรอ ทฤษฎีจำลองแบบไง
An action in which the mimic takes on the properties of a specific object or organism.ของวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตที่เจาะจงน่ะ ทฤษฎีจำลองแบบ
Department of Genetic Replication Consent to Exhumation and Taking of Tissue Samplesกรมจำลองแบบพันธุกรรม - ยินยอมที่รับเอาตัวอย่างเนื้อเยื่อ
And when you contain and harness anti-matter, if... if that's even possible.และเมื่อคุณเก็บมัน และจำลองแบบ ปฏิสสาร มันเป็นไปได้นะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จำลองแบบ
Back to top