ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จับใจความ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จับใจความ*, -จับใจความ-

จับใจความ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จับใจความ (v.) summarize See also: brief, make a resume, make a summary, conclude Syn. สรุป, รวมความ Ops. ขยายความ
จับใจความ (v.) summarize See also: brief, make a resume, make a summary, conclude Syn. สรุป, รวมความ Ops. ขยายความ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gather from (phrv.) จับใจความจาก See also: เข้าใจจาก, ตีความจาก, รู้ได้จาก, เก็บใจความจาก Syn. understand by
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Josie, maybe Gus has a point.โจซี่ / บางทีกัสอาจจะจับใจความได้แล้วนะ
I mean, I got a little lost in the middle, but I found my way back.หนูหมายถึง หนูอาจงงๆไปช่วงกลางๆ แต่หนูก็พอจับใจความได้ค่ะ
That's what you picked up from what I just said?ผมพูดมาคุณจับใจความได้แค่นี้เหรอ
I sense a theme here.ผมเริ่มจับใจความได้แล้ว
I don't know how much better it's gonna get.ฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่า ถ้าจับใจความได้นะ
To be honest Cyril the only words I was able to make out from that whole speech were chapstick and timeshare.พูดตรงๆนะ ไซริล มีไม่กี่อย่างที่ฉันจับใจความได้จากทั้งหมดคือ

จับใจความ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: จับใจความ
聞き取る[ききとる, kikitoru] Thai: ฟังจับใจความ English: catch (a person's words)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จับใจความ
Back to top