ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จับตามอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จับตามอง*, -จับตามอง-

จับตามอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จับตามอง (v.) keep an eye on See also: observe, catch, watch Syn. ูสังเกต, เฝ้ามอง, เฝ้าดู, จับตา, จับตาดู Ops. ละสายตา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep someone under observation (idm.) จับตามอง (โดยเฉพาะคนที่ทำผิด)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The rarest show on Earth is rumored to go on after hours so keep an eye out for those white rabbits.ลือกันให้แซดว่า โชว์ที่หาดูยากสุดๆจะเริ่มในอีกไม่กี่ชม.นี้ จับตามอง เหล่ากระต่ายขาว.
But once Francisco realized he was under surveillance, they knew he was on to them.แต่พอฟรานซิสโกรู้ว่าเขาถูก จับตามอง พวกนั้นรู้ว่าเขารู้ตัวแล้ว
Spotted-- S. trying to navigate a slippery slope.จับตามอง เอสพยายามที่จะเดินทางผ่านเส้นทางเนินลื่นๆ
We must pay attention to the people around Cui En Chan and Lee Kyeong Wan.จับตามองคนใกล้ชิดของชอยอึนชานกับลีคยองวาน
Keep your eye on the red bean.จับตามองถั่วแดงเม็ดนี้ไว้ดีๆ
Keep your eyes on the ball.จับตามองถั่วแดงเม็ดนี้ไว้ดีๆ
Eyes on Brody makes complete sense.จับตามองที่โบรดี้เท่านั้น
Putting everyone in law enforcement under a microscope.จับตามองทุกคนผ่านกล้องจุลทรรศน์
Keep your eyes peeled for omens.จับตามองลางร้ายไว้นะ
Keep an eye on your sheep!จับตามองลูกแกะผู้หลงทางของนายไว้ให้ดี !
Everyone's attention please be on it.จับตามองให้ดีๆนะครับ
Good, Keep an eye on her,ดี งั้นจับตามองหล่อนไว้
This kid is gonna do a flamenco number on Bill's head until it looks like a tortilla... and it's gonna be on your watch.เด็กคนนี้จะทำให้บิลปวดเศียรเวียนเกล้า จนกระทั่งมันดูเหมือนทอร์ทิลล่า และคุณต้องคอยจับตามอง
It's exactly what happened in this trial... because the media twisted things around... so people got all focused on these cops... and whether or not they were going to get convicted... and whether Rodney King's civil rights had been violated.มันก็เป็นอย่างที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละ / ในเรื่องนี้... มันเป็นเพราะส่วนกลางที่บิดเบี้ยวรอบๆ... ผู้คนก็พากันจับตามอง/ ไปที่ตำรวจ...
Soon you'll get in the ring, Kusano keep working hard all eyes are on youในไม่ช้า นายจะได้ขึ้นสังเวียน คุซาโนะ พยายามน่ะ ทุกคนกำลังจับตามองนายอยู่ - ครับ
Keep your friends close but your enemies even closerให้จับตามองเพื่อนเธอ ศัตรูเธออาจเป็นคนใกล้ชิด
Keep your eyes peeled for anything suspicious, brain.เบรน จับตามองสิ่งที่ต้องสงสัยเข้าไว้
F Now, the Lucarelli family's been under surveillance by a joint ATF/FBI task force for the last three months.ตอนนี้ ครอบครัวของลูคาเรลลี่อยู่ภายใต้การ ถูกจับตามองพิเศษจากทั้งรัฐบาลกลางและFBI หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
Now, had we stayed there one more day, we would have been able to see the whole thing go down.ตอนนี้ เรายังคอยจับตามองที่นั่นอีก 1 วัน เราอาจจะได้เห็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดก็ได้
They are watching us.พวกมันจับตามองเราอยู่..
It's like they have been watching me for weeks.เหมือนพวกมันจับตามองฉันอยู่เป็นอาทิตย์แล้วนะ..
You think he's not watching over this country?คิดเหรอว่า ท่านไม่ได้จับตามอง ประเทศนี้อยู่?
It's the reason why you're being watched right now why there are eyes and ears in every room of this house and a tap on every phone.เหตุผลเดียวกับเรื่อง... ทำไม... ตอนนี้คุณถึงถูกจับตามอง
Not the M.O. of a paranoid convinced he's being watched or surveilled.ไม่ได้แสดงอาการหวาดระแวง ว่าเขากำลังถูกจับตามองหรือถูกเฝ้าดู
And now he feels persecuted and watched.และตอนนี้เขากำลังถูกก่อกวนและจับตามอง
Garcia says the bullet was a.223 fired from the m-4 variant of the m-16.ส่วนคนของผมจะตระเวณไปตาม จุดพักรถและทางออกต่างๆ เท่าที่เป็นไปได้ ดีมาก ต้องแสดงให้เห็นว่าเราจับตามองอยู่
So you can keep an eye on me?คุณจะได้คอยจับตามองผมสินะ
I am being watched, but we must try to speak later in private.ฉันถูกจับตามอง แต่เราต้องหาเวลาคุยกันส่วนตัว
We will now observe these two virgins do a dance that emanates tremendous erotic energy.เรามาคอยจับตามอง สองสาวพรหมจรรย์นี้กันเถิดท่านทั้งหลาย โปรดเต้นให้สิ่งนั้นหลั่งออกมา สิ่งที่ขับพลังงานเกี่ยวกับกาม
I'd have to examine you.ฉันต้องจับตามองดูคุณ
You know, he told me he was being watched.คุณรู้ไหม, เขาบอกฉันว่า มีคนคอยจับตามองเชาอยู่
Do you think that they're watching you now?คุณคิดว่า ตอนนี้พวกเขาคอยจับตามองคุณไหม
Maybe I was being watched this morning.บางทีผมอาจถูกจับตามอง อยู่ก็ได้เช้านี้
The contestants in this one are duos, which makes it way more compelling.ผู้เข้าแข่งขันในครั้งนี้ ที่ทำให้การแข่งขันนี้น่าจับตามองเป็นที่สุด
This was a terrible idea. This guy's watching my every move.นี่มันเป็นความคิดที่แย่มาก หมอนี่จับตามองผมทุกการเคลื่อนไหว
But you are being monitored by His Majesty.แต่ว่า พระองค์ถูกจับตามองโดยฝ่าบาทนะพะยะค่ะ
Alright. Let's try to focus now! Do you kids want to die?งั้นเริ่มจับตามองพวกเค้า พวกนายอยากตายหรอ?
Oh, gosh. No one is focused in class. Isn't it terrible?โอ้ย ไม่มีใครคอยจับตามอง ในห้องเรียน มันน่ากลัวหรอไง?
Don't go overboard. Let's focus, OK?อย่าออกไปนะ จับตามองไว้ โอเคมั้ย?
My mom's watching you.แม่กำลังจับตามองคุณอยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จับตามอง
Back to top