ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จับฉ่าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จับฉ่าย*, -จับฉ่าย-

จับฉ่าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จับฉ่าย (n.) mixture of vegetables See also: hotch-potch Syn. แกงจับฉ่าย
จับฉ่าย (adj.) miscellaneous Syn. ปะปน
English-Thai: HOPE Dictionary
chop sooy(ชอพ'ซูย) n. อาหารจับฉ่าย
chop suey(ชอพ'ซูย) n. อาหารจับฉ่าย
farrago(ฟะเร' โก) n. ส่วนผสมที่ยุ่งเหยิง,จับฉ่าย -pl. farragoes
hodgepodge(ฮอด'พอดจฺ) n. ของผสม,จับฉ่าย
hotchpotch(ฮอทชฺ'พอทชฺ) n. น้ำชุปหรือเนื้อต้มกับผัก (มักใส่ข้าวบาร์เลย์) ,จับฉ่าย. ดูhotchpot
mishmash(มิช'แมช) n. ความยุ่งเหยิง,ของจับฉ่าย
motley(มอท'ลี) n. การรวมสีต่าง ๆ กัน,เครื่องแต่งกายสลับสีหรือหลายสี,การผสมผสาน,เสียงประสานจับฉ่าย. adj.หลากหลาย,มีหลายสี,สลับสี pl. motleys, Syn. heterogeneous,
olio(โอ'ลิโอ) n. อาหารที่ส่วนประกอบหลายอย่าง,อาหารผัดโป๊ยเซียน,จับฉ่าย,ของคลุกเคล้า,ปกิณกะ,บันทึกเก็บเล็กผสมน้อย pl. polios
English-Thai: Nontri Dictionary
hodgepodge(n) ของจับฉ่าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hodgepodge (n.) จับฉ่าย See also: สิ่งผสมผเส Syn. hotchpotch, jumble
hotchpotch (n.) จับฉ่าย See also: น้ำซุปหรือเนื้อต้มกับผัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จับฉ่าย
Back to top