ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จับกุมตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จับกุมตัว*, -จับกุมตัว-

จับกุมตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จับกุมตัว (v.) capture See also: catch, seize, arrest Syn. จับ, จับกุม Ops. ปล่อยตัว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kidnappingการจับกุมตัวเรียกค่าไถ่ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Arrests at this time would be of negative value.จับกุมตัวตอนนี้มีแต่ผลเสีย
Arrest this man.จับกุมตัวผู้ชายคนนี้
Arrest him. Pardon?จับกุมตัวเขา นิรโทษกรรม?
I regret to say My lord has been taken captive.ข้าเสียใจที่ต้องบอกว่า นายท่านถูกจับกุมตัวไปแล้ว.
We have orders to arrest you immediately.เรามีหมายจับ ให้มาจับกุมตัวนายเดี๋ยวนี้
50, 000 women are captured, burned alive at the stake.ผู้หญิง 50,000 คนถูกจับกุมตัวและเผาประจานทั้งเป็น
You are now under arrest.ตอนนี้คุณได้ถูกจับกุมตัวแล้ว
Two agency officials have already been arrested.เจ้าพนักงานงานสองคนได้ถูกจับกุมตัวแล้ว ได้แก่
The sooner we I.D. This guy, the better chance we have of catching him.ไม่นานเราจะระบุตัวชายคนนี้ได้ เป็นโอกาสดีที่สุดที่เราจะจับกุมตัวเขา
They arrested a middleman who was transporting the materials.พวกเขาจับกุมตัวชายวัยกลางคน ที่คอยส่งเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ
{\pos(192,230)}- and then we can arrest his shaggy ass.- จากนั้นเราจะสามารถจับกุมตัวเขาเข้าคุกได้
{\pos(192,210)}You hurt my wife... {\pos(192,210)}You lock up one of my brothers for a crime he didn't commit.เธอทำร้ายร่างกายเมียฉัน เธอจับกุมตัวคนหนึ่งในพี่น้องของฉัน คดีอาชญากรรมที่เขาไม่ได้ทำ
Chloe Sullivan was never arrested by the Department of Domestic Security.โคอี้ไม่ได้ถูกหน่วยงานรักษาความปลอดภัยจับกุมตัวไป
I do, but I got standing orders from the president to take you into custody.แต่ผมจำเป็นต้องทำตามคำสั่ง ท่านปธน. คือจับกุมตัวคุณ
I know you can hear me. You're in federal custody.ฉันรู้ว่านายได้ยิน นายถูกจับกุมตัวแล้ว
Study the file.ข้อสรุปเนื้อหา ในการจับกุมตัวไอ้สารเลวคนนี้
SUCCESSFUL FAMILY MAN LIVING AND WORKING IN THE AREA.- ครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ อาศัยและทำงานอยู่ในบริเวณนี้ คุณมีเหตุผลมากพอที่จะจับกุมตัวเค้า
And your capture would make me the envy of the Separatist fleet.การจับกุมตัวเจ้า จะทำให้กองยานของฝ่ายแบ่งแยกอิจฉาข้าแน่
We have secured a suspicious person in the restricted area.เราจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ในพื้นที่ควบคุมครับ
He's still refusing to name names, give us an idea of who's in charge.เขายังปฎิเสธ บอกชื่อคนอื่นๆ จะให้พวกเรา เข้าไปจับกุมตัว
I understand you made an important arrest in the plot to destroy the Jedi.ข้าได้ข่าวว่าเจ้าได้จับกุมตัวการสำคัญ ในแผนการทำลายเหล่าเจได
Louis Tobin just got sentenced to house arrest, and we're being hounded to make a statement.หลุยส์ โทบิน เพิ่งถูกตัดสิน ให้จับกุมตัวอยู่ภายในบ้าน แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเค้าให้การว่าอย่างไร
Mr. Tobin has just been sentenced to house arrest.คุณหลุยส์ โทบิน นั้นเพิ่งถูกตัดสิน ให้จับกุมตัวอยู่ภายในบ้าน
San francisco authorities have issued a warrant for his arrest,ซาน ฟรานซิสโก มีหนังสือมาให้จับกุมตัวเขา
You don’t, we’re arresting all of you.หากไม่ไป เราจะ จับกุมตัวให้หมดทุกคน
Hopefully, by the end of this mission, we will have saved Master Koth and captured General Grievous.คาดหวังว่าหลังจบภารกิจนี่ เราจะช่วยชีวิตอาจารย์คอธ และจับกุมตัวนายพลกรีวัสได้
Though the Republic has won many decisive battles against the Separatist army in the Outer Rim, the Jedi have failed to capture the elusive General Grievous.แม้ว่าสาธารณรัฐจะชนะศึกแตกหัก ต่อกองทัพฝ่ายแบ่งแยกในบริเวณขอบนอกได้หลายครั้ง แต่เหล่าเจไดก็ล้มเหลวที่จะจับกุมตัว นายพลกรีวัสจอมหลบหลีกได้
By stealing the software from us, they were able to lure Otto into a trap, and we were able to capture him.จากการที่ได้ขโมยโปรแกรมไปจากพวกเรานั้น เป็นการหลอกล่อให้อ๊อตโต้มาติดกับ และทำให้เราสามารถจับกุมตัวเขาไว้ได้
That must be enough to pick him up?- มันไม่เพียงพอที่จะจับกุมตัวเขาเหรอครับ
But the last time the police went after him, we caused a full-blown media and political shit-storm.แต่ครั้งล่าสุดที่ตำรวจเข้าจับกุมตัวเขา เราเป็นต้นเหตุ ทำให้สื่อมวลชนเขียนบทวิจารณ์โจมตีอย่างรุนแรง
Now we just have to find the person who collects radioactive Hobbits.ในตอนนี้เราเหลือแค่เพียง การตามจับกุมตัวคนร้าย ที่สะสมตัวฮอบบิทส์ ที่เป็นวัตถุรังสีตัวนี้
Did you know that the officer on duty the night I was arrested was from Salt Lake?แล้วคุณรู้หรือว่าเจ้าหน้าที่ ระหว่างปฏิับัติหน้าที่ ในคืนนั้น ที่ฉันถูกจับกุมตัว เขามาจากเมืองซอลเลคซิตี้?
Honestly guv, you should have just let me hold her.พูดตามตรงนะหัวหน้า คุณน่าจะปล่อยให้ผมไปจับกุมตัวเธอ
You didn't give me enough to hold her.คุณให้หลักฐานฉันไม่พอ ที่จะจับกุมตัวเธอได้
You're going to stay away from my wife, or I'm going to arrest someone else for the murder of your parents.คุณจะต้องอยู่ให้ห่างๆจากภรรยาของผม หรือจะให้ผมจับกุมตัวคนอื่นแทน ข้อหาฆาตกรรมพ่อแม่ของคุณ
If Alice Morgan threatened me, why don't you just arrest her?ถ้าอลิซ มอร์แกนข่มขู่เอาชีวิตของฉัน ทำไมคุณถึงไม่แค่จับกุมตัวเธอล่ะ
Do you want me to go out there, see if I can round him up, find out what the hell's going on?คุณต้องการให้ผมไปที่นั่น - ผมจับกุมตัวเขา ค้นหาความจริงว่ามันเกิดห่าเหวอะไรขึ้นใช่ไหม - ใช่ เผื่อว่าคุณจะทำแบบนั้นได้
They've nicked Evie.- พวกเขาซ้อนแผนจับกุมตัวอีวี่ไป
Which is why we need Luther in custody without delay.ซึ่งนั่นคือสาเหตุที่เราจะต้องจับกุมตัวลูเธอร์ โดยไม่ชักช้า
Good. Then let's bring him in. I know what you did, Ian.ดี งั้นไปจับกุมตัวเขามากันเถอะ ฉันรู้ว่านายเป็นคนทำ เอียน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จับกุมตัว
Back to top