ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จัดแถว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จัดแถว*, -จัดแถว-

จัดแถว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัดแถว (v.) fall into line See also: form a line facing each other Syn. ตั้งแถว Ops. สลายแถว
English-Thai: HOPE Dictionary
dressing(เดรส'ซิง) n. การแต่งตัว,การตกแต่ง,สิ่งที่ตกแต่ง,เครื่องชูรส,ซอสอาหาร,เครื่องยัดไส้,สิ่งที่ใช้แต่งบาดแผล,ปุ๋ย,จัดแถว,ดุ,ด่า
form(ฟอร์ม) {formed,forming,forms} n. รูปแบบ,รูปร่าง,แบบฟอร์ม,ระดับ,ความสามารถ,ฝีเท้า. vt. สร้างเป็นรูปร่าง,ก่อรูปแบบ,ผลิต,ประกอบ,ทำ,จัด,เรียง,จัดแถว,จัดตั้ง,คิด,เกิดความคิด. vi. เป็นรูปเป็นร่างขึ้น,กลายเป็น,จัดขึ้น
line-up(ไลนฺ'อัพ) n. การเรียงแถว,การจัดแถว
English-Thai: Nontri Dictionary
alignment(n) การจัดแถว,การวางแนว,การจัดขบวน
aline(vt) จัดแถว,วางแนว,ทำให้เป็นเส้นตรง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
form into (phrv.) จัดแถว See also: เข้าแถว
form up (phrv.) จัดแถว See also: ตั้งแถว
range (vt.) จัดแถว See also: จัดแนว, จัดลำดับ Syn. form up, line up
rank (vi.) จัดแถว See also: จัดขบวน Syn. classify, evaluate
dress up (phrv.) จัดแถวให้ตรง (ทางทหาร) See also: ทำให้แถวตรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, let's go boy, girl, boy...โอเค จัดแถว ชาย หญิง
Move your ass!จัดแถว จัดเป็น 2 แถว ตามผมมา
Line up, heads of each tribe!จัดแถว ตั้วแถวแต่ละเผ่า
Put the dogs in a fan formation for safety.จัดแถวเป็นรูปพัด เพื่อความปลอดภัย
Form a trust circle around me and sit on the floor.จัดแถวเป็นวงกลมแห่งความเชื่อใจรอบตัวผม แล้วนั่งลงบนพื้น
Single file, one by one, all right?จัดแถวเรียงเดี่ยว ทีละคนนะ
Gather round, everyone. Gather round, please.จัดแถวเลยทุกคน จัดแถวครับ
Move it! Move it! Fall in!ทั้งหมดไปจัดแถว เร็วๆ
Lately all her neighbors' cats have disappeared.ระยะนี้ แมวจรจัดแถวๆร้านเธอ หายไปไหนหมด
He's getting his troops lined up.กำลังจัดแถวพวกลูกน้องอยู่
Alright, everyone, form up.เอาล่ะ ทั้งหมด จัดแถว
If I'm gonna keep my hands to myself and line up in an orderly fashion I need my sleep.ผมจะต้องทำบางสิ่ง.. ..และจัดแถวให้เป็นระเบียบ ผมต้องหลับนะ
Wing commanders, form up.ผู้บัญชาการปีก จัดแถว
Canvas turned up a homeless guy who may or may not have seen a large man exit the alley.พวกคนจรจัดแถวนี้ บางคน หรือบางที อาจจะไม่เห็น คนตัวใหญ่หนีไปในซอย
I didn't select this army, Bernard but I intend to make it the best at this school.คุณคิดว่า พวกเขาจะทำตามผมไหม จัดแถว.. แถวตรง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จัดแถว
Back to top