ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จองที่นั่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จองที่นั่ง*, -จองที่นั่ง-

จองที่นั่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จองที่นั่ง (v.) reserve See also: book, make a reservation, engage
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have reserved seatingฉันจองที่นั่งไว้แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Looks like our friend Jigsaw likes to book himself front row seats to his sick games.ดูเหมือนจิ๊กซอว์เพื่อนเราคนนี้/Nเขาจองที่นั่งแถวหน้าเพื่อดูเกมของเขาเองด้วย
Looks like our guy likes to book himself front row seats to his sick games.ดูเหมือนว่าเขาจองที่นั่งแถวหน้า ไว้รอดูผลงานจากเกมของเขาด้วย
I'll save you a seat.ฉันจะจองที่นั่งไว้ให้เธอ
He is my manservant who came to reserve my seat.เขาเป็นคนรับใช้ข้าที่จะเข้ามาจองที่นั่งสอบให้
I got you a seat down here.ชั้นจองที่นั่งไว้ให้นาย นั่งนี่..
Boo! And my lord, yes, of course I can get you front row house seats to /The Lion King.โอ้ใต้เท้า ข้าจองที่นั่งแถวหน้าชม the lion king ให้ท่านได้อย่างแน่นอน
We were talking on the way over about what a wonderful couple you two make.เราจองที่นั่งด้วยกัน
Rachel... We're all really excited to see the play. Make sure you save us a seat in the front row.เรเชล…เรารอดูละครของเธอนะ จองที่นั่งแถวหน้าไว้ให้ด้วยนะ
Yes, I'd like to make a booking on a seat, please.ครับ ผมอยากจองที่นั่งครับ
Uh, save me a seat at lunch. I gotta go.ฝากจองที่นั่งที่โรงอาหารด้วย ไปก่อนนะ
I reserved a whole block of tickets just for the Warblers.ฉันจองที่นั่ง ไว้ให้สำหรับ Warblers โดยเฉพาะ
I managed to get three front-row seats to the burlesque show at the Borgata, also reservations at a premium table at the X Club with bottle service.ผมได้บัตร 3 ใบ แถวหน้าด้วย โชว์ตลกของบอร์กาต้า แถมยังจองที่นั่ง แบบพรีเมี่ยมเอาไว้
We may have an open seat on a connecting flight through Orlando.เราขอจองที่นั่ง ไปยัง orlando
Funny thing is, she booked a seat for her ex-husband, too.เธอจองที่นั่ง ให้กับสามีเก่าเธอด้วย
There's a battle royale going on over the seating charts.มีสงครามแย่งจองที่นั่งเกิดขึ้น
It's just that we have reservations and stuff.เราจองที่นั่งไว้แล้วน่ะ
Well, good thing we did the early seating at the country club.โอ้ โชคดีที่เราจองที่นั่งไว้ก่อนเเล้ว ในคลับของเมือง
I know, I just wanted to get up here super early, so I could get a V.I.P. seat.หนูรู้ค่ะ หนูแค่รีบมาไวๆ จะได้จองที่นั่ง V.I.P.
When she made the reservation, I showed up, too.เมื่อเธอจองที่นั่ง ผมจึงไปที่ร้านด้วย
We have reservations at Hatfield's at 8:00.เราจองที่นั่งร้านแฮทฟิลไว้ ตอนสองทุ่ม
I'll save you a seat, 'kay?จะจองที่นั่งไว้ให้นะ โอเค?
Tell them to save our seats.บอกพวกนั้นจองที่นั่งไว้ให้ด้วยนะ
You want dinner tonight? We have a few nice spots set aside.อยากไปกินข้าวเย็นมั้ย เราจองที่นั่งดีๆ ไว้ให้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จองที่นั่ง
Back to top