ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จองจำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จองจำ*, -จองจำ-

จองจำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จองจำ (v.) imprison See also: incarcerate, jail, confine Syn. จำจอง Ops. ปลดปล่อย, ปล่อย
English-Thai: Nontri Dictionary
fetter(n) โซ่ตรวน,พันธนาการ,เครื่องผูกมัด,เครื่องจองจำ
imprison(vt) ขังคุก,กักขัง,จองจำ,จับกุม
imprisonment(n) การขังคุก,การกักขัง,การจองจำ,การจับกุม
pillory(n) ขื่อ,เครื่องจองจำ
unfettered(adj) เป็นอิสระ,ปลดปล่อย,ไม่ได้ถูกจองจำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
About captivity than the regular old spiel.เรื่องเกี่ยวกับการกักขัง จองจำ เมื่อนานมาแล้ว
Accepted be burned, chained, beaten ... or die by that oath.ข้าสาบานที่จะถูกเผา จองจำ ทุบตี หรือตายใต้คมดาบ
I'm sorry you have been imprisoned in India... and hope this dreadful war will soon be over for everyone's sake.เสียใจด้วยที่ถูกจองจำ อยู่ที่อินเดีย และหวังแทนทุกคนด้วยว่า สงครามที่โหดร้ายนี้จะจบลงในไม่ช้า
It says here that you've requested to be incarcerated somewhere near your home here in Chicago.ในนี้กล่าวว่าคุณได้ร้องขอให้ทำการจองจำ ใกล้บริเวณที่พักอาศัยของคุณในชิคาโก
As for the term of your sentence, I'm setting it at five years.สำหรับระยะเวลาจองจำ, ขอตั้งไว้ที่ 5 ปี
I own that chamber as if it were built with these hands.ท่านจะอยู่เบื้องหน้าสภา แต่จักไม่มีผู้ใดสนใจฟังคำ ลีโอนายเดิสจะไม่ได้รับกองหนุน และหากเขากลับมา โดยไม่มีข้าช่วย เขาจะถูกจองจำหรือยิ่งกว่า
So might as well have some fun.นี่คือซากของป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ ที่ใช้จองจำผู้คน.
Don't like feeling trapped, powerless.ไม่ชอบรู้สึกเหมือนโดนจองจำ ไร้อำนาจ
They don't sing in captivity.พวกมันไม่ยอมร้องเพลงเมื่อถูกจองจำ
"MY DOVE..." "I CAN THINK OF LITTLE ELSE..."การจองจำไม่มีความหมายกับชายที่ถูกสาป..
IN DEATH, OUR UNION WILL BE ETERNAL.""การจองจำไม่มีความหมาย กับชายที่ถูกสาป
"Liberation from shacklesอิสรภาพจากเครื่องจองจำ
In truth, they yearn for the bondage of social order, rigid laws, materialism.ในความจริง พวกเขากระหายอยากจองจำ ต่อสังคมอื่น กฏหมายเคร่งครัด วัตถุนิยม
Are those chains necessary?เครื่องจองจำนั่น จำเป็นด้วยเหรอ?
So fare my limbs with long imprisonment.ปล่อยแขนขาของข้าฯ จากการจองจำที่ยาวนาน
Gordon Stewart Northcott, it is the judgment of this court that you be conveyed to San Quentin Prison, where you'II be held in solitary confinement for a period of two years, until October 2, 1930;กอร์ดอน สจ๊วด นอร์ทคอทท์ ฟังคำพิพากษา ขอสั่งให้นำตัวไปจองจำที่คุกซานเควนติน
How long has he been in prison?เขาถูกจองจำมานานแค่ไหนแล้ว
It's still here, imprisoned in the Earth's crust.มันยังคงอยู่ที่นี่ ถูกจองจำอยู่ในเปลือกโลก
For my unconquerable soul.ที่ทำให้วิญญาณของฉัน.. ไม่มีวันถูกจองจำ..
I request the court to direct that those shackles be removed forthwith.ผมขอความกรุณาให้ศาลปลดโซ่ตรวนที่จองจำ จำเลยออกครับ
All right. Remove the shackles from the prisoner.เอาละ ถอดเครื่องจองจำนักโทษออกซะ
And we imprisoned them under millions of tons of rock.และพวกเราก็จองจำพวกมันใต้ หินหนักเป็นล้านๆตัน
I'm not saying that from the ashes of captivity, never has a greater phoenix metaphor been personified in human history.ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะ จากเถ้าถ่านของการจองจำ... ไม่เคยมีการฟื้นคืนชีพของนกฟีนิกส์ที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ ฟื้นขึ้นมาเป็นแบบอย่างในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
Who were there during his incarceration.ใครที่เคยไปที่นั่นในช่วงของการจองจำ
You better get a pen.คุณดีกว่าเกินที่จะถูกจองจำ
Over time, Balthazar fought many sorcerers who tried to free Morgana, trapping them in layer upon layer of the doll.นับแต่นั้น บัลธาซาร์ได้สู้กับจอมเวทย์มากมาย ที่คิดปล่อยมอร์กาน่า จองจำแต่ละรายเพิ่มในแต่ละชั้นของตุ๊กตา
Eventually, he captured Horvath as well.จนในที่สุด ฮอร์วาธก็ถูกจองจำเช่นกัน
It is a prison for the most dangerous Morganians in history, each one locked up in a layer of the doll.ใช้จองจำพวกมอร์แกเนี่ยน นักเวทย์ชั่วร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ แต่ละคนถูกตรึงอยู่ในแต่ละชั้นของตุ๊กตา
The faithful believe the Titans are still buried deep within the mountain.เชื่อกันว่า เหล่าไททันส์ได้ถูกจองจำลึกลงไปใต้เขาลูกนี้
Katherine's locked away in the tomb.แคทเธอริน ถูกจองจำอยู่ในสุสาน
My husband has been taken prisoner.สามีข้าถูกจองจำ\ เป็นนักโทษ
The Lion King, Puckfasa, has been caged.เดอะ ไลอ้อนคิง พัคซาฟา ถูกจองจำเอาไว้
She's imprisoned by an oppressive regime halfway around the world and I'm, what?หล่อนถูกจองจำในประเทศทรราชย์ อีกซีกหนึ่งของโลก ส่วนฉันล่ะ?
Nonsense, we've had no reports of any escapes from the reservations.ไร้สาระสิ้นดี พวกเราไม่ได้รับรายงานว่ามีแวมไพร์ตัวไหน หลุดออกจากการถูกจองจำ
There are no other hives around here, no reservations.ไม่มีรังอยู่แถวนี้ ไม่มีเขตจองจำ
Do you dream while you're under?ระหว่างถูกจองจำ คุณฝันรึเปล่า
If Zeus is captive in the underworld he's likely being held in the heart of Tartarus.ถ้าซุสถูกจับอยู่ในใต้โลก... . เค้าน่าจะถูกจองจำอยู่ที่ ใจกลางของ ทาร์ทารัส
Find the one thing I've always desired, that my prison has kept from me...ตามหาสิ่งๆหนึ่ง ที่ข้าปรารถนามาตลอด สิ่งที่การจองจำได้พรากไปจากข้า
Then I shall be free from this prison forever.ข้าก็จะเป็นอิสระ จากการจองจำนี้ตลอดกาล
Our days of imprisonment are over.ช่วงเวลาแห่งการถูกจองจำของเรา สิ้นสุดลงแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จองจำ
Back to top